Tips for søk etter filer

Her er noen måter å finne og organisere filer på, uansett hvor de er lagret.

Hvor bør jeg begynne å søke?

Du kan finne filene dine på datamaskinen på så mange måter at du vet kanskje ikke hvor du skal begynne. Vanligvis begynner du sannsynligvis med å bruke søkeverktøyene som er tilgjengelige i alle mapper. Her er for eksempel søkeverktøyene som finnes i Dokumenter-mappen:

Bilde av søkeverktøy i Dokumenter-mappen
Søkeverktøy i Dokumenter-mappen

Hvilken søkemåte bør jeg bruke?

Metoden du bruker, avhenger av hva du søker etter, og hvor du søker etter det. Den følgende tabellen beskriver de ulike søkemåtene og hva de kan brukes til:

Søkemåte Hva den brukes til
Søkemåte

Søkeboksen

Hva den brukes til

Hvis du leter etter en fil eller mappe i en vanlig mappe (for eksempel Dokumenter eller Bilder), går det ofte raskest å skrive navnet i søkeboksen øverst i mappevinduet. Hvis du vil ha mer informasjon, se Bruke søkeboksen senere i denne artikkelen.

Hvis du leter etter et program, et webområde i leserloggen eller en fil du har lagret i den personlige mappen, kan du prøve å bruke søkeboksen nederst på Start-menyen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Søke etter en fil eller mappe.

Søkemåte

Fillisteoverskrifter

Hva den brukes til

Hvis du leter etter flere beslektede filer, for eksempel alle filene fra en bestemt måned eller alle dokumentene du har skrevet, kan du bruke overskriftene ovenfor fillisten til å filtrere, stable eller gruppere filene, slik at det blir enklere å se og velge riktige filer. Hvis du vil ha mer informasjon, se Bruke fillisteoverskrifter senere i denne artikkelen.

Søkemåte

Søkemappen

Hva den brukes til

Når du må lage et søk med flere filtre, eller når du leter etter filer fra flere mapper samtidig, oppretter du søket i søkemappen. Når du er ferdig, kan du lagre søket og bruke det i fremtiden til å finne det samme filsettet på nytt med ett eneste klikk. Hvis du vil ha mer informasjon, se Opprette et avansert søk i søkemappen senere i denne artikkelen.

Bruke søkeboksen

Søkeboksen ligger øverst i alle mapper. Den filtrerer gjeldende visning basert på teksten du skriver inn. Søkeboksen finner filer basert på tekst i filnavnet, tekst i filen, koder og andre vanlige filegenskaper som er knyttet til filen. I tillegg søker den både i gjeldende mappe og alle undermapper.

Hvis du for eksempel opprettet en turrapport som heter "Kurs i Møre og Romsdal", vil de fleste filene i mappen forvinne når du skriver inn Møre i søkeboksen, men rapporten vil vises øyeblikkelig.

Tabellen nedenfor viser de vanligste egenskapene du kan bruke i søkeboksen:

Egenskap Er hva Brukes slik i søkeboksen
Egenskap

Filnavn

Er hva

Navnet du har gitt filen.

Brukes slik i søkeboksen

Skriv inn en del av eller hele filnavnet du leter etter. Hvis du for eksempel leter etter filen November faktura.txt, kan du skrive inn Nov eller fak.

Egenskap

Type fil

Er hva

En generell beskrivelse av innholdet. De fleste filene tilhører en av disse typene: Dokument, Bilde eller Musikk.

Brukes slik i søkeboksen

Filtypen du leter etter. Hvis du for eksempel vil finne alle tekst-, regneark- og presentasjonsfiler, skriver du inn Dokument.

Egenskap

Filtype

Er hva

En mer detaljert beskrivelse av filinnholdet. De tre siste bokstavene i filnavnet, kalt filtypen, identifiserer filtypen. Vanlige filtyper inkluderer DOC (Microsoft Word-dokument), XLS (Microsoft Excel-regneark), JPG (JPEG-bilde) og MP3 (et standard digitalt lydformat).

Brukes slik i søkeboksen

Skriv inn filtypen. Hvis du bare vil finne MP3-filer, skriver du inn MP3. Hvis du vil ha mer nøyaktige resultater, skriver du inn *.mp3.

Egenskap

Koder

Er hva

Ord og uttrykk du legger til filene for å beskrive dem.

Brukes slik i søkeboksen

Skriv inn en hvilken som helst kode for å vise en liste over filer som denne koden er brukt på.

Egenskap

Forfatter

Er hva

Navnet på personen som opprettet filen.

Brukes slik i søkeboksen

Skriv inn navnet på en forfatter for å vise en liste med filer av denne personen.

Avanserte søk i søkeboksen

Windows søker vanligvis etter det du skriver inn i søkeboksen, ved å se på navnet, innholdet og egenskapene til alle filene i den gjeldende visningen. Skriv for eksempel inn "sommer", og det finner filnavn som "solnedgang om sommeren.jpg", filer som er merket med "sommer", og filer som er skrevet av noen som heter Sommer. Denne generelle måten å søke på hjelper deg vanligvis med å finne filen raskt.

Hvis du heller vil søke mer selektivt, kan du filtrere søket i søkeboksen ved å angi hvilken filegenskap du vil søke etter. Hvis du vil filtrere etter filegenskap, skiller du navnet på egenskapen og søkeordet med et kolon, som i disse eksemplene:

Eksempel Bruk dette til
Eksempel

Navn:Solnedgang

Bruk dette til

Finner bare filer som inneholder ordet solnedgang i filnavnet.

Eksempel

Kode:Solnedgang

Bruk dette til

Finner bare filer som er merket med ordet solnedgang.

Eksempel

Endret:25.05.2006

Bruk dette til

Finner bare filer som har blitt endret på denne datoen. Du kan også skrive inn Endret:2006 for å finne filer som ble endret i løpet av dette året.

Hvilke filegenskaper kan du bruke på denne måten? Alt du ser i en mappe. Du kan filtrere etter en hvilken som helst egenskap som vises i for eksempel fillisteoverskriftene . Hvis du vil vise en komplett liste over egenskapene du kan filtrere etter, høyreklikker du overskriften du vil vise egenskapene for, og deretter klikker du Mer.

Hvis du vil ha mer informasjon om avanserte søk, går du til webområdet om Windows referanse for avanserte spørringer.

Søke ved hjelp av boolske filtre

Ved hjelp av boolske filtre kan du utføre et mer nøyaktig søk. Boolske filtre lar deg kombinere søkeord på en enkel og logisk måte, som du ser i tabellen nedenfor.

Filter Eksempel Bruk dette til
Filter

AND

Eksempel

tropisk AND øy

Bruk dette til

Finner filer som inneholder både ordene "tropisk" og "øy" (selv om disse ordene ikke kommer rett etter hverandre).

Filter

NOT

Eksempel

tropisk NOT øy

Bruk dette til

Finner filer som inneholder ordet "tropisk", men ikke "øy".

Filter

OR

Eksempel

tropisk OR øy

Bruk dette til

Finner filer som inneholder enten ordet "tropisk" eller "øy".

Filter

Sitater

Eksempel

"tropisk øy"

Bruk dette til

Finner filer som inneholder det nøyaktige uttrykket "tropisk øy".

Filter

Parenteser

Eksempel

(tropisk øy)

Bruk dette til

Finner filer som inneholder både "tropisk" og "øy" i en hvilken som helst rekkefølge.

Filter

>

Eksempel

dato: >01/05/06

Bruk dette til

Finner filer som har en verdi som er høyere eller lavere enn en bestemt verdi, for eksempel etter 05.01.06.

Filter

<

Eksempel

størrelse: < 4 MB

Bruk dette til

Finner filer som er lavere enn eller tidligere enn en bestemt verdi, for eksempel mindre enn 4 MB. Du kan også angi andre størrelser, for eksempel kB og GB.

Tips!

 • Når du skriver inn boolske filtre som AND eller OR, må du bruke store bokstaver.

Kombinere boolske filtre og filegenskaper

Du kan kombinere boolske filtre med andre filtre. Se tabellen nedenfor for å finne ut hvordan du kan få svært ulike resultater ved å bruke de samme søkeordene, men ulike boolske filtre. Legg også merke til hvordan bruken av parenteser kan påvirke effekten til et filter.

Boolsk filter Bruk dette til
Boolsk filter

forfatter: Anders AND Hansen

Bruk dette til

Finner filer som er forfattet av Anders, og filer som inneholder Hansen i filnavnet eller i noen av filegenskapene.

Boolsk filter

forfatter: (Anders AND Hansen)

Bruk dette til

Finner bare filer som er forfattet av begge navn.

Boolsk filter

forfatter: "Anders Hansen"

Bruk dette til

Finner bare filer som er forfattet av noen med nøyaktig dette navnet.

Finne filer med naturlig språksøk

Hvis du slår på søk med naturlig språk, kan du utføre søk enklere, uten å bruke kolon og uten å måtte skrive inn AND og OR med store bokstaver. Sammenlign for eksempel disse to søkene:

Uten naturlig språk Med naturlig språk
Uten naturlig språk

type: musikkartist: (Beethoven ELLER Mozart)

Med naturlig språk

musikk Beethoven eller Mozart

Uten naturlig språk

type: dokumentforfatter: (Anders AND Hansen)

Med naturlig språk

dokumenter Anders og Hansen

Slik slår du på naturlig språksøk

 1. Åpne mappealternativer ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, klikke Kontrollpanel, klikke Utseende og personalisering og deretter klikke Mappealternativer.

 2. Klikk kategorien Søk.

 3. Merk av for Bruk søk med naturlig språk.

Slik bruker du naturlig språksøk

Selv når naturlig språksøk er slått på, kan du fortsette å bruke søkeboksen på samme måte. Hvis du vil bruke boolske filtre eller filtre med farger og parenteser, kan du gjøre det. I tillegg kan du bruke alle de samme egenskapene til å finjustere søk. Forskjellen er at du kan angi søk på en mer uformell måte. Her er noen eksempler:

 • e-post i dag

 • dokumenter 2006

 • forfatter Siri

 • bilder ferie

Obs!

 • Enkelte søk kan gi flere resultater enn du forventer. Hvis du for eksempel søker etter "e-post i dag", vises alle e-postmeldingene du har sendt i dag, i tillegg til alle meldinger som inneholder "i dag".

Bruke fillisteoverskrifter

Ved å klikke overskriftene som vises ovenfor fillisten i en mappe, kan du endre hvordan filene skal vises. Ved å vise filer på denne måten kan du enklere finne filer som har noe til felles.

Vis alle

Slik filtrerer du filer

Når du filtrerer innholdet i en mappe etter filegenskaper (for eksempel filnavn, dato, forfatter eller kode), vises bare filene med disse egenskapene. Hvis du for eksempel bare vil vise filer som er skrevet av en bestemt forfatter, filtrerer du etter denne personens navn.

 1. Åpne mappen som inneholder filene du vil filtrere.

 2. Klikk pilen til høyre for overskriften som du vil filtrere etter.

 3. Klikk egenskapen du vil filtrere etter. Hvis du vil filtrere etter to eller flere egenskaper, merker du av for avmerkingsboksen for hver egenskap du vil filtrere etter.

  Bilde av overskriften Forfattere som viser egenskapene som er tilgjengelige for filtrering, der én egenskap er valgt
  Overskriften Forfattere viser egenskapene som du kan filtrere etter, med én egenskap valgt

Slik stabler du filer

Når du stabler filer, ordnes filene i visningen i bunker som kalles stabler. Hvis du for eksempel stabler etter Forfatter, vises bare én stabel for hver forfatter. Hvis du bare vil vise filer som er skrevet av en bestemt forfatter, åpner du ønsket stabel.

 1. Åpne mappen som inneholder filene du vil stable.

  Filene kan også være plassert i undermapper i denne mappen

 2. Klikk pilen til høyre for overskriften som du vil stable etter.

 3. Klikk Stable etter for å ordne innholdet i mappen i stabler som svarer til overskriften.

 4. Hvis du vil vise alle filene i en enkelt stabel, dobbeltklikker du stabelen.

  Illustrasjon som viser hvordan filstabler fungerer
  Disse filene er stablet etter filtype

Slik grupperer du filer

I motsetning til en stabel, som skjuler filene den inneholder, bak et ikon, viser en gruppe en sekvensiell liste over alle de grupperte filene. Når du grupperer filene etter Forfatter, vil du se flere grupper, og hver enkelt viser alle filene som er skrevet av en bestemt forfatter.

 1. Åpne mappen som inneholder filene du vil gruppere.

 2. Klikk pilen til høyre for overskriften som du vil gruppere etter.

 3. Klikk Grupper for å ordne innholdet i mappen i grupper som svarer til overskriften.

  Illustrasjon som viser hvordan filgrupper fungerer
  Disse filene er gruppert etter filtype

Opprette et avansert søk i søkemappen

Søkemappen er et godt valg for søk når du:

 • ikke vet hvor en fil eller mappe er plassert, og ikke vil lete på mange plasseringer samtidig

 • vil at søkeresultatene skal inkludere filer fra flere mapper samtidig

 • vil opprette et avansert søk som leter etter filer ved hjelp av flere ulike kriterier

Hvis du vil tilpasse søket, klikker du Avansert søk i søkemappen. Du kan endre følgende:

 • Plassering. Som standard leter søkemappen i et sett med plasseringer som kalles Indekserte plasseringer. Dette inkluderer alle mappene i din personlige mappe (som inneholder Dokumenter, Bilder, Musikk, Skrivebord og andre vanlige plasseringer), e-post og frakoblede filer. Du kan legge til flere plasseringer i Indekserte plasseringer hvis du vanligvis lagrer filer på andre plasseringer. Hvis du vil ha mer informasjon, se Forbedre Windows-søk ved bruk av indeksen: vanlige spørsmål. Eventuelt kan du velge å søke på et annet sett med plasseringer, men søk i filer som ikke er indeksert, vil gå saktere.

 • Dato. Du kan begrense søket til når som helst før eller etter datoen du angir.

 • Størrelse. Du kan lete etter filer som er mindre eller større enn den angitte størrelsen.

 • Egenskap. Du kan filtrere søk i henhold til én eller flere filegenskaper, for eksempel filnavn, koder og forfattere. Søket begrenses til filene som inneholder alle egenskapene du angir.