Feilsøke problemer med Internett-tilkobling

Feilsøking av problemer med Internett-tilkobling kan være en utfordring fordi det finnes så mange mulige årsaker. Prøv først denne fremgangsmåten:

 • Åpne Nettverksdiagnose ved å høyreklikke på nettverksikonet i systemstatusfeltet og deretter klikke Diagnostiser og reparer.

 • Kontroller at alle kabler er koblet til (kontroller for eksempel at modemet ditt er koblet til en telefonkontakt som fungerer, eller en kabeltilkobling, enten direkte eller via en ruter).

 • Tilbakestill modemet og ruteren. Ta ut strømkabelen fra modemet og/eller ruteren, vent i minst ti sekunder, og koble deretter til modemet og/eller ruteren på nytt.

 • Undersøk ruteren. På grunn av nye nettverksegenskaper i Windows Vista, er det enkelte eldre nettverksrutere som ikke er helt kompatible med Windows Vista og kan føre til problemer.

Hvis disse trinnene ikke løser problemet, ser du etter et spesifikt problem i følgende liste.

Vis alle

Jeg kan ikke koble til Internett via en bredbånds-DSL- (Digital Subscriber Line) eller kabeltilkobling.

 • Kontroller følgende:

  • At modemet er slått på.

  • At Ethernet-kabelen er riktig koblet til Ethernet-porten på modemet og på datamaskinen. Hver ende på en Ethernet-kabel ser slik ut:

   Bilde av en Ethernet-kabel
   Ethernet-kabel
  • Telefonledningen er koblet riktig til modemet og telefon-kontakten.

  • Undersøk at du ikke bruker et DSL-filter mellom telefonkontakten og modemet.

 • Kontroller lysene på modemet. Disse kan av og til indikere hvor problemet ligger; om det er Ethernet-koblingen, strømforsyningen til modemet eller DSL- eller kabeltilkoblingen.

 • Winsock-feil kan føre til tilkoblingsproblemer. Du løser dette problemet ved å åpne Nettverksdiagnose:

  • Åpne Nettverksdiagnose ved å høyreklikke på nettverksikonet i systemstatusfeltet og deretter klikke Diagnostiser og reparer.

  Hvis du vil ha mer informasjon, gå til Hvordan oppdage og løse Winsock2-feil på webområdet til Microsoft.

 • Kontakt Internett-leverandøren for å bekrefte følgende:

  • Serverne fungerer som de skal.

  • Du har en brukerkonto hos Internett-leverandøren og tilgang til Internett-tjenesten.

Jeg kan ikke koble til Internett via en oppringt tilkobling, eller jeg blir koblet fra.

 • Kontroller at du slår riktig nummer, inkludert eventuelle nødvendige tilgangsnumre (for eksempel 9), og at nummeret ikke er opptatt.

 • Kontroller at telefonkontakten fungerer. Test dette ved å koble til en telefon som virker og høre om det er summetone.

 • Kontroller at telefonledningen er koblet til "linje-kontakten" på modemet, ikke "telefon-kontakten".

 • Kontroller at telefonkabelen ikke er ødelagt ved å koble en telefon som virker til "telefon-kontakten" på modemet. Hvis det er summetone, fungerer telefonkabelen.

 • Hvis du har samtale venter, deaktiverer du denne funksjonen og prøver tilkoblingen på nytt.

 • Det kan være at Internett-leverandøren har koblet deg fra hvis du ikke har arbeidet interaktivt på webområdet på en stund. Prøv å koble til på nytt.

 • Hvis noen tok av telefonrøret mens du var tilkoblet, kan du ha blitt koblet fra automatisk. Prøv å koble til på nytt.

 • De fleste modemer fungerer bare med analoge telefonlinjer. Kontroller at du har analoge telefonlinjer eller, hvis du har digitale telefonlinjer, kontroller at datamaskinen har et digitalt modem.

 • Kontroller at modemet fungerer som det skal. Du får vite mer ved å se informasjonen som fulgte med modemet eller gå til produsentens webområde.

 • Ta kontakt med telefonselskapet for å kontrollere kvaliteten på linjen.

 • Hvis datamaskinen har to nettverkstilkoblinger, må nettverksprogramvaren velge hvilken tilkobling som skal brukes for nettverkstrafikk. Tilkoblingen med best ytelse velges. Hvis tilkobling A har Internett-tilkobling med lav ytelse, og tilkobling B mangler Internett-tilkobling men har bedre ytelse på det lokale nettverket, distribueres nettverkstrafikken via tilkobling B. Dette betyr at du ikke kan vise webområder, så nettverksikonet og nettverksdiagrammet i Nettverks- og delingssenter kommer til å rapportere at du bare har en lokal tilkobling (ingen Internett-tilkobling). Dette er riktig, men ikke det du ønsker. Hvis du vil tvinge datamaskinen til å bruke tilkobling A, tilkoblingen med Internett-tilkobling, kobler du fra tilkobling B og prøver på nytt.

Jeg kan bare vise enkelte webområder.

Her er noen mulige årsaker til dette problemet:

Internett-tilkoblingen er for treg.

En rekke ulike faktorer kan påvirke Internett-tilkoblingshastigheten Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Hvorfor er Internett-tilkoblingen så treg?

Jeg kan ikke koble til nettverket på arbeidsplassen via Internett hjemmefra (eller fra et annet sted).

 • Kontroller at navnet på serveren for virtuelt privat nettverk (VPN) er helt riktig skrevet inn.

 • Du må ha en aktiv Internett-tilkobling for at VPN-tilkoblingen skal fungere.

 • Hvis modemet er eksternt, må du kontrollere at det får strøm.

 • Kontakt systemansvarlig for å kontrollere at du har riktige tilkoblings- og domenetillatelser på serveren for ekstern pålogging.

 • Dette kan være et sertifikat-problem. Kontakt systemansvarlig for assistanse.

 • En VPN-tilkobling fungerer ikke med en aktiv Winsock-proxy-klient. Kontakt nettverksansvarlig for å kontrollere at Winsock-proxy-klienten ikke er aktivert.

 • Hvis du kjenner til IP-adressen (eksempel: 131.107.10.25) til et webområde, skriver du den inn i adresselinjen i nettleseren og trykker Enter. Hvis dette fungerer, er det sannsynligvis et problem med DNS (domenenavnsystem)-navneløsningen. Kontakt systemansvarlig for assistanse.

 • Hvis du har spesialprogramvare som er nødvendig eller installert av arbeidsgiveren din, kan det være en del av problemet. Kontakt systemansvarlig for assistanse.

 • Hvis du kjenner til IP-adressen (eksempel: 131.107.10.25) til VPN-serveren din, skriver du den inn for VPN-tilkoblingen og trykker ENTER. Hvis dette fungerer, er det sannsynligvis et problem med DNS-navneløsningen. Kontakt systemansvarlig for assistanse.

 • Det kan være problemer med serveren du prøver å koble til. Kontakt systemansvarlig for assistanse.

Når jeg prøver å koble til med en VPN-tilkobling, får jeg feilmeldingen "Den lokale datamaskinen støtter ikke kryptering" med feilkode 741.

Dette kan skje når krypteringen som datamaskinen bruker, ikke samsvarer med krypteringen som brukes av VPN-serveren. Gjør følgende for å endre krypteringsinnstillingene, slik at datamaskinen bruker de anbefalte 3DES-innstillingene:

 1. Åpne Nettverks- og delingssenter ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, Nettverk og Internett og deretter Nettverks- og delingssenter.

 2. Klikk Koble til et nettverk.

 3. Høyreklikk VPN-tilkoblingen, og klikk deretter Egenskaper.

 4. Klikk kategorien Sikkerhet, klikk Avansert (tilpassede innstillinger) og klikk deretter Innstillinger.

 5. I dialogboksen Avanserte sikkerhetsinnstillinger, under Datakryptering, velger du Maksimal krypteringsstyrke (koble fra hvis serveren avslår). Klikk deretter OK to ganger.

 6. Klikk Koble til for å forsøke å koble til på nytt.