Feilsøke problemer med installering av Windows

Her er løsninger på noen vanlige problemer som kan oppstå når du installerer Windows.

Vis alle

Jeg har ingen produktnøkkel.

Hvis du ikke har en produktnøkkel å angi under installasjonen, må du kjøpe en ny produktnøkkel og aktivere Windows innen 30 dager etter installasjonen.

Hvor finner jeg Windows-produktnøkkelen?

Få en ny Windows-produktnøkkel

Aktivere Windows: vanlige spørsmål

Jeg får en melding som sier at det er et problem med kopiering av filer.

Installasjonen kan stoppe hvis systemet ikke kan kopiere filer. Her er noen mulige årsaker til og løsninger på problemet:

  • Windows-installasjonsplaten har riper, smuss eller er skitten. Rengjør platen med en myk klut, sett den inn i CD- eller DVD-stasjonen og start installasjonen av Windows på nytt. Hvis installasjonsplaten er skadet, må du kanskje bytte den ut. Hvis du ønsker mer informasjon, går du til websiden Hvordan erstatte tapt, ødelagt eller manglende Microsoft-programvare eller -maskinvare (kan være på engelsk) på Microsofts webområde.

  • CD- eller DVD-stasjonenfungerer ikke skikkelig, eller platen vibrerer for mye til at laseren kan lese av dataene nøyaktig. Du finner flere opplysninger om dette problemet i maskinvaredokumentasjonen. Du kan også kontakte produsenten av CD-ROM-stasjonen.

  • Hvis datamaskinen har flere CD- eller DVD-stasjoner, søker kanskje datamaskinen etter filene på feil stasjon. Hvis datamaskinen har en funksjon for å deaktivere CD- eller DVD-stasjoner som ikke brukes, deaktiverer du stasjonene som ikke er i bruk. I motsatt fall må du forsøke å sette inn platen i en annen stasjon og starte installasjonen på nytt.

  • Det er virus på datamaskinen. Kjør et antivirusprogram som søker gjennom systemet og finner det som må repareres. Husk å deaktivere antivirusprogrammet før du starter installasjonen igjen.

Datamaskinen starter ikke fra Windows-installasjonsplaten .

Hvis du vil vite mer om hvordan du starter Windows fra en CD eller DVD, seStarte Windows fra en CD eller DVD.

Datamaskinen slutter å reagere under installasjonen, og viser en blå eller svart skjerm eller en skjerm som ikke oppdateres.

Dette skyldes vanligvis maskinvare eller programvare som ikke er kompatibel med Windows Vista. Følg denne fremgangsmåten hvis du har dette problemet:

  1. Vent i cirka ti minutter for å se om installasjonen fortsetter. Se på harddiskindikatoren (ofte en liten lampe på datamaskinen som blinker når harddisken kjører) om det er noen aktivitet. Hvis det er aktivitet på harddisken, skal installasjonen være i gang. Hvis det ser ut som om harddisken ikke fungerer, går du til trinn 2.

  2. Avinstaller all antivirusprogramvare og start datamaskinen på nytt. Husk å aktivere antivirusprogrammet på nytt når du har installert Windows.

  3. Hvis installasjonen mislykkes nok en gang, kan det skyldes at maskinvaren er inkompatibel. Gå til Windows Vista Upgrade Advisor på Microsofts webområde for å se om datamaskinen kan kjøre Windows Vista.

  4. Hvis du har kompatibel maskinvare og datamaskinen allikevel slutter å reagere, deaktiverer du all unødvendig maskinvare. Fjern USB-enheter, fjern eller deaktiver nettverkskort, lydkort og seriekort. Deretter starter du installasjonen på nytt.

  5. Hvis datamaskinen fortsatt slutter å reagere under installasjonen, kontakter du datamaskinprodusenten eller -forhandleren.

En feilmelding vises under installasjonen.

Hvis du ser en feilmelding under installasjonen, skal du lese den nøye og følge alle instruksjoner i meldingen for å løse problemet. Hvis du trenger mer informasjon, går du til listen over feilmeldinger du eventuelt ser når du oppgraderer til Windows Vista på Internett.

Obs!   

  • Det er best å få tak i viktige oppdateringer for installasjonen ved begynnelsen av installasjonsprosessen. Disse oppdateringene inkluderer sikkerhetsoppdateringer og oppdaterte maskinvaredrivere som kan løse problemet. Du trenger en fungerende Internett-tilkobling under installasjonen for å kunne hente inn installasjonsoppdateringer. Hvis du ikke har en Internett-tilkobling, kan du likevel installere Windows, men du vil ikke kunne hente inn installasjonsoppdateringer.

Et program eller en enhet fungerer ikke etter oppgradering til Windows Vista.

Forsøk først å installere programmet eller enheten på nytt. Hvis dette ikke løser problemet, kan du undersøke om produsenten har en nyere versjon av programmet eller enheten – en versjon som er utviklet for Windows Vista. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Reparere eller oppdatere en driver.

Jeg trenger hjelp med installering av eller oppgradering til Windows Vista.

Hvis du vil vite mer om hvordan du installerer og oppgraderer 32-biters og 64-biters versjonene av Windows, går du til Installasjonsvalg for Windows Vista (32-biters) eller Installasjonsvalg for Windows Vista (64-biters) på Internett.

Datamaskinen mister strømmen under installasjonen.

Hvis datamaskinen mister strømmen under installasjonen, vil Windows forsøke å gå tilbake til det gjeldende operativsystemet. Du kan fortsette å bruke din gjeldende versjon av Windows, men det er ikke sikkert at alle funksjoner virker.

Før du prøver å installere Windows igjen, må du feilsøke og korrigere problemene som kan ha forårsaket at datamaskinen fikk strømbrudd. Kontroller strømkabler og grenuttak og bytt ut eventuelle ødelagte komponenter. Når du har gjort dette, prøver du å installere Windows Vista på nytt. Sikkerhetskopier filene dine og utfør deretter en ren installasjon (en installasjon som automatisk erstatter den eksisterende Windows-versjonen, deriblant alle filer, innstillinger og programmer). Du må installere programmene på nytt manuelt og gjenopprette filene du sikkerhetskopierte etter at installasjonen er gjennomført.

Skjermen viser ikke et klart bilde etter installasjon av Windows.

Kontroller at skjermkablene er godt tilkoblet og at skjermkortet er riktig installert i datamaskinen. Hvis bildet på skjermen flimrer, må du kanskje endre skjermoppløsning. Hvis du ønsker mer informasjon, se Korrigere skjermflimmer (oppdateringsfrekvens).

Det er lurt å kontrollere programvaren til skjermen og skjermkortet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Feilsøke problemer med skjerm og skjermkort. Du må kanskje også få tak i den nyeste driveren til skjermkortet eller skjermen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Reparere eller oppdatere en driver.

Datamaskinen kan ikke spille av lyd etter at jeg installerte Windows.

Kontroller først at høyttalervolumet er riktig justert. Hvis problemet vedvarer, må du kanskje sjekke lydkortet. Hvis du vil ha mer informasjon, se Tips for å reparere vanlige lydproblemer.

Jeg kan ikke oppgradere til Windows Vista fra min språkversjon av Windows XP.

Hvis du vil ha detaljert informasjon om oppgradering fra språkversjoner av Windows XP til Windows Vista, går du til siden for oppgradering av bestemte språkversjoner av Windows XP til Windows Vista (kan være på engelsk) på Internett.

Jeg finner ingen svar på problemet mitt i dette emnet.

Hvis du vil se flere løsninger, går du til Windows Vista Solution Center på Microsofts webområde.