Feilsøke lydproblemer i Windows Media Center

Her er løsninger på noen vanlige problemer med lyd i Windows Media Center.

Vis alle

Hvorfor vises ikke musikkfiler i Windows Media Center?

Det kan være flere grunner til at musikk ikke vises i Windows Media Center:

 • Ingen musikk er lagt til på datamaskinen. Du kan sette inn en CD i CD-ROM-stasjonen og klikke Kopier CD for å legge den til i datamaskinen.

 • Musikk er lagt til i datamaskinen, men ingen mappeplasseringer for musikk er angitt i Windows Media Center. Hvis du vil legge til mappeplasseringer, enten på datamaskinen eller i en nettverksmappe, går du til Musikk i oppstartsskjermbildet og klikker musikkbibliotek. Se Legge til digitale mediefiler.

 • Mappeplasseringen som inneholder musikk, er for tiden ikke tilgjengelig fordi den er på et nettverk som er slått av, fordi datamaskinen ikke er koblet til nettverket eller fordi nettverksplasseringen som inneholder musikken din, ikke er tilgjengelig på det tidspunktet. Kontroller at alle datamaskiner er slått på og koblet til nettverket.

Hvorfor vises ikke albuminformasjon eller albumomslag?

Albuminformasjon eller albumomslag vises kanskje ikke i Windows Media Center fordi albuminformasjonen og omslaget ikke var tilgjengelig da du kopierte albumet til datamaskinen. Kontroller at datamaskinen er koblet til Internett når du kopierer album til datamaskinen. Prøv deretter å laste ned tilgjengelig informasjon om albumet, inkludert omslaget, ved å bruke Windows Media Player. Hvis du vil ha mer informasjon om å legge til eller endre albumgrafikk i Windows Media Player, se Legge til eller endre albumgrafikk Windows Media Player.

Noen ganger kan albumgrafikk vises feil fordi det er i et format som ikke støttes. Du kan bruke Windows Media Player til å laste ned et annet omslagsbilde i et annet format. (Hvis du vil gjøre dette, se Legge til eller endre albumgrafikk i Windows Media Player.) Du kan også laste ned den aktuelle kodeken for det filformatet (i Windows Media Player klikker du Verktøy, klikker Last ned og klikker deretter Last ned plugin-moduler.)

Hvis du gå til Windows Media Player, gjør du følgende:

 1. I Windows Media Center klikker du Minimer  Bilde av minimeringsknappen.
 2. Klikk Start  Bilde av startknappen på oppgavelinjen på oppgavelinjen, og klikk deretter Windows Media Player.

Hvorfor vises en kodekfeil når jeg prøver å spille musikk?

Hvis du ser en kodekfeil når du spiller av en lydfil, kan du prøve å åpne filen i Windows Media Player. Hvis du har konfigurert Windows Media Player til å automatisk laste ned kodeker, og den riktige kodeken er tilgjengelig, lastes kodeken ned når du prøver å åpne lydfilen i Windows Media Player. Du må være koblet til Internett for å laste ned kodeken.

Hvis du vil bruke Windows Media Player til å gjøre dette, gjør du følgende:

 1. I Windows Media Center klikker du Minimer  Bilde av minimeringsknappen.
 2. Klikk Start  Bilde av startknappen på oppgavelinjen på oppgavelinjen, og klikk deretter Windows Media Player.
 3. Verktøy-menyen klikker du Last ned og klikker deretter Last ned plugin-moduler.

Hvorfor er det ikke lyd?

Det kan være flere grunner til at du ikke hører lyd. Prøv følgende:

 • Kontroller at volumet ikke er skrudd ned for lavt ved å skru det opp (klikk VOL+  Bilde av knappene for volumkontroll).
 • Kontroller om lyden er dempet. (Klikk Demp  Bilde av Demp-knappen for å slå på lyden.)
 • Kontroller at høyttalerne er koblet til riktig kontakt på datamaskinen og at de fungerer.

 • Kontroller om systemvolumet i Microsoft Windows må justeres. Hvis du vil ha mer informasjon om å justere volumet i Kontrollpanelet, se Justere høyttalervolumet.

 • Kontroller at riktige valg er utført i DVD-innstillingene. (I oppstartsskjermbildet går du til Oppgaver, klikker innstillinger, klikker DVD, klikker DVD-språk og klikker deretter + eller under Lydspor.)

  Du må konfigurere innstillingene for DVD-lyd før lyden fungerer som forventet.

 • Prøv å konfigurere høyttalerne ved å bruke Konfigurer høyttalerne i Windows Media Center. I oppstartsskjermbildet går du til Oppgaver, klikker innstillinger, klikker Generelt klikker Konfigurer Windows Media Center og klikker deretter Konfigurer høyttalerne.

 • Kontroller at lydkortet kjennes igjen og du har de nyeste driverne for det. Se Oppdatere drivere og Åpne Enhetsbehandling.

Hvorfor spilles ikke en musikkfil?

Det kan være flere grunner til at en musikkfil ikke spilles av i Windows Media Center:

 • Filen er ikke i et støttet filformat. Se Filtyper som støttes.

 • Filen kan være skadet.

 • Filen kan være på en nettverksplassering som for tiden ikke er tilgjengelig. Kontroller at alle datamaskiner er slått på og koblet til nettverket.

 • Datamaskinen mangler kanskje oppdaterte mediebruksrettigheter for å spille av filen. Windows Media Center ber deg om å laste ned mediebruksrettigheten før du kan spille av filen.

Hvorfor kan jeg ikke spille av en lyd-CD?

En lyd-CD kan ikke spilles av hvis CD-ROM-stasjonen er deaktivert. Kontroller at CD-ROM-stasjonen er aktivert. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du aktiverer CD-ROM-stasjonen, se Åpne Enhetsbehandling.

Det kan også hende at en CD ikke spilles av automatisk hvis Autokjør-funksjonen er deaktivert i Windows-innstillingene. Hvis du vil ha mer informasjon, se Endre innstillinger for Autokjør.

Hvordan kan jeg endre hvilket program Autokjør åpner når jeg kobler til en enhet eller setter i en plate?

Gjør følgende:

 1. Åpne Autokjør ved å klikke Start-knappenBilde av startknappen, Kontrollpanel, Maskinvare og lyd og deretter Autokjør.

 2. Hvis du aldri vil at Autokjør-dialogboksen skal vises, velger du Ikke gjør noe ved siden av enheten eller platen. Hvis du vil velge en handling hver gang du kobler til en enhet eller setter i en plate, velger du Spør meg hver gang. Hvis du vil at et program skal åpnes automatisk hver gang, velger du programmet.