Feilsøke problemer med skjermer og skjermkort

Visningsproblemer er blant de vanligste problemene når du oppgraderer enten Windows eller datamaskinen. Her er løsninger på noen vanlige visningsproblemer.

Vis alle

Hvordan finner jeg ut hva som er årsaken til visningsproblemet?

Datamaskinen har to typer visningsmaskinvare: et skjermkort, som er installert inni datamaskinen, og skjermen, der du ser all teksten og grafikken som vises i programmene.Windows bruker drivere til å samarbeide med disse maskinvareenhetene. De fleste visningsproblemer skyldes at skjermdriverne er feil, at de er skadet, eller at de mangler. Maskinvarefeil eller uriktig installasjon er en annen problemkategori, og eksterne faktorer kan også forårsake skjermproblemer.

Hvis du nettopp har installert Windows, eller hvis du har byttet skjermkort og har problemer, er årsaken sannsynligvis at skjermdriveren mangler eller er feil. De fleste skjermkort leveres med en disk som inneholder drivere og annen programvare. Før du installerer skjermkortet, bør du kontrollere informasjonen som fulgte med det, for å finne ut om det støtter den versjonen av Windows du bruker. Hvis ikke går du til webområdet til produsenten og laster ned den siste driveren for den versjonen av Windows du bruker. Hvis du vil ha mer informasjon om drivere, se Hva er en driver?

Hvordan finner jeg ut hva slags skjermkort datamaskinen min har?

  • Åpne Skjerminnstillinger ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, Utseende og personalisering, Personalisering og deretter Skjerminnstillinger.

    Her finner du hva slags skjermkort og skjerm datamaskinen har. Hvis du vil ha mer informasjon om skjermkort, se Skjermkort: vanlige spørsmål.

Hvilken skjerm har jeg?

Det finnes to hovedtyper av skjermer: CRT-skjermer (Cathode Ray Tube - katodestrålerør) og LCD-skjermer (Liquid Crystal Display). Begge typene gir skarpe bilder, men fordelen med LCD-skjermer er at de er mye smalere og lettere. CRT-skjermer er tyngre, bruker mer plass og avgir mer varme enn LCD-skjermer.

Hvis du må oppdatere Windows-enhetsdriveren for skjermen, trenger du å vite merket og modellen, som vanligvis er skrevet på en etikett bak på eller under skjermen.

Hvorfor har jeg bare et begrenset utvalg av oppløsninger på skjermen?

Når du installerer Windows, prøver det å identifisere maskinvaren det installeres på. Hvis skjermkortet til datamaskinen ikke gjenkjennes, installerer Windows en generell skjermdriver som standard. Denne generelle driveren har vanligvis ikke samme nivå av støtte som en driver som er skrevet spesielt for skjermkortet. Du kan løse dette problemet ved å installere den riktige driveren for skjermkortet. Gå til webområdet til produsenten av skjermkortet for å laste ned en driver. Du må vite skjermkortets merke og modell. Du finner flere opplysninger om å installere drivere under Oppdatere driveren til maskinvare som ikke fungerer som den skal.

Hvorfor vises vannrette linjer, flimmer eller annen merkelig støy på CRT-skjermen?

CRT-skjermer er ofte mer utsatt for ekstern støy enn LCD-skjermer. Støy kan forårsakes av enheter som overfører radiofrekvenser (RF) (for eksempel en babymonitor eller en CB-radio), eller enheter som genererer magnetfelt (for eksempel en motor i en elektrisk vifte), eller til og med bare ved å ha en floke med strømkabler på eller nær skjermen.

Radiosignaler kan forstyrre signalet som går mellom datamaskinen og skjermen, og i noen tilfeller kan de føre til at vannrette linjer vises, i tillegg til andre typer støy. Du kan redusere støyen ved å flytte RF-enheten bort fra datamaskinen eller ved å flytte datamaskinen og skjermen bort fra enheten.

Bevegelige magnetfelt (for eksempel fra en elektrisk motor) kan føre til flimmer når de er nær en CRT-skjerm. Et statisk magnetfelt, for eksempel fra høyttalerne til datamaskinen, kan føre til at fargene endres eller blir feil i området nær magneten. Dette fargeskiftet skyldes at deler av skjermen har blitt magnetisert. Noen ganger forsvinner ikke fargeskiftet etter at du har fjernet kilden til magnetismen. Du kan bruke alternativet for avmagnetisering på de fleste skjermer til å redusere eller eliminere fargeskiftet. De fleste nyere skjermer avmagnetiseres automatisk når du slår dem på, men du må kanskje gjøre det manuelt på eldre skjermer. På de fleste skjermer er det en knapp eller et menyalternativ som gjør det mulig å avmagnetisere den manuelt. Når du avmagnetiserer en skjerm, avmagnetiseres innsiden av skjermen slik at fargeskiftet fjernes. Hvis skjermen utsettes for et magnetfelt for lenge, hjelper det dessverre ikke å avmagnetisere den. Da må du i tilfelle reparere skjermen eller skifte den ut.

Hva er DirectX, og hvordan feilsøker jeg det?

DirectX er en Windows-teknologi som har komponenter for video, animasjon og lyd. Den hjelper datamaskinen med å forbedre ytelsen til multimedieprogrammer, for eksempel spill og filmer. Diagnoseverktøyet for DirectX hjelper deg med å feilsøke problemer med DirectX. Dette verktøyet kan gi deg informasjon om systemet, for eksempel minne og prosessorhastighet, i tillegg til den installerte versjonen av DirectX, og om den fungerer riktig. Hvis du vil ha mer informasjon om DirectX, se DirectX: vanlige spørsmål. Hvis du vil bruke diagnoseverktøyet for DirectX, se Kjøre DirectX-diagnoseverktøyet.

Jeg har endret oppløsningen på skjermen, og nå ser jeg ingenting.

De fleste dataskjermer har et bestemt område medoppløsninger de kan vise. Hvis du angir en verdi utenfor dette området, kan det føre til visningsproblemer eller at ingenting vises. Når du endrer oppløsning, venter Windows vanligvis en liten stund for å la deg bekrefte at du vil beholde den. Hvis du ikke bekrefter at du vil beholde oppløsningen, endres den tilbake til den forrige innstillingen. Hvis du bekrefter den nye oppløsningen ved et uhell og skjermen ikke kan vise den, må du starte Windows på nytt i sikkermodus og tilbakestille oppløsningen til en oppløsning som kan vises av skjermen. Hvis du ønsker mer informasjon, se Endre skjermoppløsning.

Hvorfor er teksten på skjermen uskarp?

Windows bruker en teknologi som kalles ClearType for å gjøre det enklere å lese tekst på skjermen. På enkelte skjermer må du kanskje slå ClearType av eller på eller justere den. Hvis du vil ha mer informasjon om å slå på og justere ClearType, se Gjøre teksten lettere å lese med ClearType. Hvis du vil ha detaljert informasjon om bruk av ClearType, se ClearType: vanlige spørsmål.

Hvordan konfigurerer jeg flere skjermer?

Ved å bruke to eller flere skjermer på datamaskinen kan du få en bedre opplevelse med spill, regneark, bilderedigeringsprogrammer og andre programmer der en stor skjerm er en fordel. Hvis du vil ha mer informasjon om installasjon av flere skjermer, søk etter "flere skjermer" i Hjelp og støtte.

Hvorfor får jeg en feilmelding når jeg bruker forskjellige skjermkort for flere skjermer?

Windows Vista bruker den nye og mer stabile WDDM (Windows Display Driver Model), som ikke tillater bruk av mer enn én skjermdriver når du bruker flere skjermer på en datamaskin. Feil oppstår vanligvis når du har mer enn ett skjermkort fra forskjellige produsenter, inkludert en eventuell videostøtte som er innebygd i hovedkortet i datamaskinen.

Hvis du vil bruke støtten for flere skjermer med mer enn ett skjermkort, må alle kortene bruke samme driver. Dette betyr vanligvis at du må bruke samme skjermkort, eller forskjellige kort fra samme produsent (forutsatt at de bruker samme driver). De fleste nye skjermkort gjør det mulig å konfigurere to skjermer ved å bruke ett enkelt skjermkort, slik at du ikke behøver å bruke mer enn ett kort for to skjermer. Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av skjermkort, gå til webområdet til produsenten. Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av flere skjermer, søk etter "flere skjermer" i Hjelp og støtte.

Kan jeg endre lysstyrken og kontrasten til skjermen?

Ja, du kan justere lysstyrken og kontrasten til skjermen for å forbedre lesbarheten for tekst og bilder. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du gjør dette, se Justere lysstyrken og kontrasten til skjermen.