Feilsøke nettverksskriverproblemer

Her er løsninger på noen vanlige problemer som kan oppstå når du prøver å legge til eller bruke nettverksskrivere, inkludert Bluetooth- eller trådløse skrivere.

Vis alle

Jeg ønsker å legge til en skriver, men den står ikke oppført i Veiviseren for skriverinstallasjon.

Hvis Windows ikke greier å identifisere skriveren du ønsker å bruke, kan du følge disse trinnene for å finne og legge til skriveren manuelt.

 1. Åpne Skrivere ved å klikke StartBilde av startknappen, Kontrollpanel, Maskinvare og lyd og Skrivere.

 2. Klikk Legge til en skriver.

 3. Klikk Veiviser for skriverinstallasjon og velg Legg til en nettverksskriver, trådløs skriver eller Bluetooth-skriver.

 4. På siden Velg en nettverksskriver velger du Skriveren jeg vil ha er ikke listet.

 5. På siden Finn en printer ved hjelp av navn eller TCP/IP-adresse velger du hvilken skriver du ønsker å bruke basert på skrivertype eller -plassering. Klikk deretter Neste.

 6. Fullfør de resterende trinnene i veiviseren, og klikk deretter Fullfør.

Jeg finner ikke en skriver som jeg ønsker å legge til i Nettverksmappen.

Kontroller at nettverket fungerer slik det skal, slik at du er sikker på at skriverne på nettverket vil vises. Hvis du vil ha mer informasjon, se Vise statusen til nettverket.

Hvis nettverket fungerer slik det skal, prøv disse feilsøkingsalternativene:

 • Hvis du ikke hvilket navn eller nettverksadresse (en plassering på nettverket) skriveren har, kontakt personen som installerte skriveren på nettverket eller en systemansvarlig Hvis datamaskinen er koblet til et nettverksdomene, vil du kanskje ikke ha tillatelse til å bruke enkelte skrivere, og skriverne vil ikke vises. Kontakt en systemadministrator for å få tillatelse.

 • Hvis du legger til en skriver som er koblet til en annen datamaskin i nettverket og delt slik at andre kan bruke den, forsikre deg om at datamaskinen som skriveren er koblet til, er på. Du kan også kontakte eieren av datamaskinen for å forsikre deg om at datamaskinen er koblet til nettverket eller finne ut om skrivernavnet har blitt endret.

Jeg vet ikke hvilken TCP/IP-adresse (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) skriveren har.

Hvis skriveren har en tegnrute, vil du kanskje kunne navigere til et menyalternativ for visning eller utskrift av skriverens konfigurasjonsinformasjon, inkludert TCP/IP-adressen. På andre skrivere kan du kanskje skrive ut konfigurasjonsinformasjonen ved å for eksempel holde nede en spesiell knapp. Se informasjonen som fulgte med skriveren, for mulige alternativ.

Veiviseren for installasjon identifiserte ikke Bluetooth- eller den trådløse skriveren.

Kontroller at Bluetooth-adapteret for datamaskinen er koblet til og slått på, og at Bluetooth-enheten er slått på. Du må kanskje også fjerne tilkoblingen til Bluetooth-skriveren og deretter prøve å identifisere den på nytt ved hjelp av Veiviseren for skriverinstallasjon. Hvis du vil ha mer informasjon, se Feilsøke problemer med en Bluetooth-enheter.

Hvis Veiviseren for skriverinstallasjon fremdeles ikke identifiserer skriveren, se informasjonen som fulgte med skriveren. Forsikre deg om at den er rett konfigurert for å fungere med datamaskin og prøv deretter på nytt.

Jeg kan ikke endre skriverens egenskaper for nettverk eller administrere dens utskriftskø.

Du trenger tillatelse for å endre skriverens egenskaper eller administrere dens dokumenter. Logg på som administrator og prøv deretter igjen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Hva er skrivertillatelser?

Hvis det ikke hjelper å logge seg på som administrator, kan standard skrivertillatelser for administratorer ha blitt endret. I stedet vil du måtte få tillatelse til å administrere skriveren og dens dokumenter fra en som allerede har en slik tillatelser. For mer informasjon, se Hvorfor kan jeg ikke endre skriveregenskapene?

Slik administrerer do en printer eller utskriftskø ved hjelp av en administratorkonto

 1. Åpne Skrivere ved å klikke StartBilde av startknappen, Kontrollpanel, Maskinvare og lyd og Skrivere.

 2. Høyreklikk skriveren du vil administrere, klikk Kjør som administrator, og klikk deretter alternativet du ønsker å bruke. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

Tips!

 • Hvis du vil slippe å måtte logge deg på som administrator hver gang du ønsker å endre skriveregenskapene eller administrere alle dokumentene i utskriftskøen, kan du gi deg selv tillatelse til å utføre disse oppgavene. Etter at du åpner skriveregenskapene ved å kjøre som administrator, klikk kategorien Sikkerhet, deretter brukernavn og merk til slutt av forAdministrer skrivere og Administrer dokumenter under Tillat.

Jeg klarer ikke å skrive ut på en nettverksskriver.

Hvis du har brukt skriveren før uten problemer, prøv disse løsningene:

 • Sørg for at nettverket fungerer og at datamaskinen er riktig koblet til. Hvis du vil ha mer informasjon, se følgende hjelpeemner:

 • Kontroller skriverens status i utskriftskøen, eller gå bort til skriveren og forviss deg om at den slått på og klar til bruk.

 • Hvis skriveren er koblet til en annen datamaskin og delt på nettverket, forviss deg om at datamaskinen er på. Hvis den er slått på og problemet vedvarer, kontakt eieren av datamaskinen for å kontrollere at den er koblet til nettverket.

 • Hvis du prøver å skrive ut på en skriver som du la til ved hjelp av en TCP/IP-adresse i stedet for et skrivernavn, kontroller at datamaskinen din er koblet til Internett eller nettverket der skriveren er installert. Hvis det nylig har vært strømstans, kan skriverens TCP/IP-adresse ha blitt endret. Den nye adressen vil ikke fungere med skriverporten som du brukte for å koble skriveren til datamaskinen. Prøv å legge til skriveren igjen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Legg til eller fjern en skriver.

Hvis du nylig har installert en ny versjon av Windows, endret programvaren for skriverdriveren, eller prøver å skrive ut for første gang, må du kanskje installere skriverdrivere som er kompatible med den versjonen av Windows som du kjører. Hvis du legger til en skriver som er koblet til en annen datamaskin i nettverket og delt, forviss deg om at en driver for versjonen av Windows er installert på datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Finne og installere skriverdrivere.

Hvis du vil se hvilken versjon av Windows du kjører, slik at du kan velge kompatible drivere, følger du disse trinnene:

 1. Åpne Systeminformasjon ved å klikke Start-knappenBilde av startknappen, Alle programmer, Tilbehør, Systemverktøy og deretter Systeminformasjon.

 2. Klikk Systemsammendrag, og se deretter OS-navn og Systemtype for å finne ut hvilken versjon av Windows du kjører.