Feilsøke problemer med Windows Mail

Her er løsninger på noen vanlige problemer med Windows Mail.

Vis alle

Jeg kan ikke motta e‑post.

Dette kan ha flere årsaker:

 • Kontroller at datamaskinen er riktig konfigurert for å koble til Internett ved å starte webleseren og prøve å åpne en webside. Hvis du ikke kan koble til websiden, kan det være at Internett-tilkoblingen ikke fungerer som den skal. Se Feilsøke problemer med nettverks- og Internett-tilkobling hvis du vil ha informasjon om hvordan du løser problemer med Internett-tilkoblingen.

 • Hvis dette er første gang du prøver å motta e‑post fra denne e‑postkontoen på denne datamaskinen, kan det være at Windows Mail ikke er riktig konfigurert til å få tilgang til kontoen din. Du bør se egenskapene for e‑postkontoen for å kontrollere at kontoinformasjonen er skrevet inn på riktig måte.

  Slik kontrollerer du informasjon om e‑postkontoen

  1. Åpne Windows Mail ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Alle programmer og deretter Windows Mail.

  2. Finn kontoinformasjonen du fikk fra e‑postleverandøren. Hvis du trenger hjelp til å finne denne informasjonen, kan du se Finne informasjon om e‑postkontoen.

  3. Klikk KontoerVerktøy-menyen.

  4. Under E-post klikker du e‑postkontoen din, og deretter klikker du Egenskaper.

  5. Klikk kategorien Servere. Kontroller at de ulike oppføringene under Serverinformasjon og Server for innkommende e-post samsvarer med kontoinformasjonen fra e‑postleverandøren.

   Obs!  

   • Hvis denne informasjonen er riktig, kan det være at du har feil innstillinger for passordgodkjenning. Merk av for Logg på med sikker godkjenning av passord. Hvis det allerede er merket av for dette alternativet, fjerner du merket.

  6. Når du har gjort endringene, klikker du OK, og deretter klikker du Lukk for å lukke dialogboksen Internett-kontoer.

  7. Klikk Send og motta for å prøve å hente e‑posten på nytt.

 • Hvis kontoinformasjonen er riktig og du fremdeles ikke kan sende eller motta e‑post, kan det være at du må konfigurere Windows Mail til å bruke en sikker tilkobling til e‑postserveren.

  Slik aktiverer du en sikker tilkobling til e‑postserveren

  1. Åpne Windows Mail ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Alle programmer og deretter Windows Mail.

  2. Klikk KontoerVerktøy-menyen.

  3. Under E-post klikker du e‑postkontoen din, og deretter klikker du Egenskaper.

  4. Klikk kategorien Avansert.

   • Hvis du har problemer med å motta e‑post, merker du av for Denne serveren krever en sikker tilkobling (SSL) under Innkommende e-post.

   • Hvis du har problemer med å sende e‑post, merker du av for Denne serveren krever en sikker tilkobling (SSL) under Utgående e-post.

   Obs!  

   • Hvis installasjonsinformasjonen fra e‑postleverandøren sier at du må endre portnumrene for å opprette en sikker tilkobling, skriver du inn portnumrene du fikk fra e‑postleverandøren i Innkommende e-post-boksen for innkommende port, og i Utgående e-post-boksen for utgående port.

  5. Når du har gjort endringene, klikker du OK, og deretter klikker du Lukk for å lukke dialogboksen Internett-kontoer.

  6. Klikk Send og motta for å prøve å hente e‑posten på nytt.

 • Hvis du er koblet til et bedriftsnettverk, kan det være at bedriftens brannmur blokkerer tilgangen til e‑postleverandøren. Kontakt systemansvarlig for å se om det går an å justere brannmurinnstillingene, eller om det finnes klientprogramvare for brannmur tilgjengelig, slik at du kan få tilgang til e‑posten din.

Jeg kan motta, men ikke sende e‑postmeldinger.

Hvis du kan motta e‑postmeldinger, men ikke kan sende meldinger, har Windows Mail problemer med å koble til den utgående e‑postserveren som brukes til å sende meldinger. Sannsynlige årsaker er følgende:

 • Hvis du aldri har kunnet sende e‑post ved hjelp av Windows Mail, er det sannsynligvis e‑postkontoen din som ikke er riktig konfigurert. Følg først trinnene for å kontrollere informasjonen om e‑postkontoen i delen Jeg kan ikke motta e‑post i dette hjelpeemnet. Hvis du får bekreftet at informasjonen om e‑postkontoen er skrevet inn på riktig måte, kan det være at du må endre godkjenningsinnstillingene, slik at du må logge på ved hjelp av brukernavn og passord for e‑post når du sender e-post. Kontakt e‑postleverandøren for å finne ut om det kreves godkjenning for å sende e‑post.

  Slik bruker du godkjenning når du sender e‑post

  1. Åpne Windows Mail ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Alle programmer og deretter Windows Mail.

  2. Klikk KontoerVerktøy-menyen.

  3. Under E-post klikker du e‑postkontoen din, og deretter klikker du Egenskaper.

  4. Klikk kategorien Servere, og merk deretter av for Min server krever godkjenning under Server for utgående e-post.

  5. Hvis kontoinformasjonen du bruker når du sender e‑post ikke er den samme informasjonen du bruker når du mottar meldinger, klikker du Innstillinger, Logg på med, og deretter skriver du inn brukernavnet og passordet du bruker til å sende e‑post.

 • Mange Internett-leverandører krever at du er koblet direkte til nettverket deres for å bruke de utgående e‑postserverne deres. Hvis du bruker en bærbar PC og kobler til Internett ved hjelp av en annen Internett-leverandør (for eksempel når du bruker en trådløs tilkobling på et hotell), kan det være at du kan motta, men ikke sende e‑post. Enkelte Internett-leverandører lar deg sende e‑post når du er koblet til en annen leverandør, hvis du bruker godkjenning når du sender. Følg trinnene over for å bruke godkjenning når du sender e‑post. Hvis Internett-leverandøren ikke tillater dette, må du få tak i navnet på den utgående e-postserveren for Internett-leverandøren du bruker nå, og deretter endre innstillingene i Windows Mail for å bruke den.

  Slik endrer du innstillingene for serveren for utgående e-post

  1. Åpne Windows Mail ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Alle programmer og deretter Windows Mail.

  2. Klikk KontoerVerktøy-menyen.

  3. Under E-post klikker du e‑postkontoen din, og deretter klikker du Egenskaper.

  4. Klikk kategorien Servere, og skriv deretter inn den nye e-postserveren i boksen Utgående e-post (SMTP).

  5. Hvis den nye serveren for utgående e-post krever godkjenning, merker du av for Min server krever godkjenning under Server for utgående e-post.

  6. Klikk Innstillinger, klikk Logg på med, og skriv deretter inn brukernavn og passord for serveren for utgående e-post.

Jeg kan ikke vise eller lagre et vedlegg.

Windows Mail blokkerer tilgang til enkelte typer vedlegg som kan være skadelige for datamaskinen. Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du får tilgang til blokkerte filer, se Hvorfor kan jeg ikke vise et vedlegg i Windows Mail?

Koblingene virker ikke i en melding jeg har mottatt.

Hvis Windows Mail avgjør at en melding kan være en phishing-e‑post, blokkeres tilgangen til alle koblingene i den aktuelle meldingen. Hvis du er sikker på at meldingen er ekte og vil aktivere koblingene i meldingen, åpner du den og klikker deretter Fjern blokkering på informasjonslinjen for å aktivere koblingene i meldingen.

Jeg kan ikke kontrollere stavemåten i meldingene.

Før du kan kontrollere stavemåten i en melding, må du velge språket du vil bruke.

Slik angir du språket for stavekontrollen

 1. Åpne Windows Mail ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Alle programmer og deretter Windows Mail.

 2. Klikk AlternativerVerktøy-menyen, og klikk deretter kategorien Stavekontroll.

 3. Klikk språket du vil bruke (engelsk, fransk, spansk eller tysk) under Språk.

 4. Klikk Bruk, og klikk deretter OK.

Obs!

 • Selv om engelsk vises som standardspråk, må du velge det hvis du vil bruke det.

Når jeg klikker en e‑postkobling i webleseren, åpnes den i et annet e‑postprogram i stedet for i Windows Mail.

Dette betyr at et annet program er angitt som standard e‑postprogram Hvis du vil at meldingen skal åpnes i Windows Mail i stedet, må du angi Windows Mail som standard e‑postprogram.

Slik angir du Windows Mail som standard e‑postprogram

 1. Åpne Windows Mail ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Alle programmer og deretter Windows Mail.

 2. Klikk AlternativerVerktøy-menyen.

 3. Klikk Angi som standard ved siden av Dette programmet er IKKE standard for posthåndtering. Hvis knappen Angi som standard ikke er tilgjengelig, er Windows Mail allerede angitt som standard e‑postprogram.

Når jeg søker etter e‑post, vises ikke alle meldingene som svarer til søkevilkårene i resultatene.

Når en melding lastes ned i Windows Mail, legges e‑postadresser og meldingstittel umiddelbart til i søkeindeksen. Meldingsteksten indekseres imidlertid sammen med alle de andre Windows-filene, og legges ikke umiddelbart til i indeksen. Vent noen minutter, og prøv å søke på nytt. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan filer indekseres i Windows, se Forbedre Windows-søk ved bruk av indeksen vanlige spørsmål.

Windows Mail søker i tillegg bare etter meldinger i den valgte mappen. Hvis du for eksempel velger mappen Sendte elementer, inkluderes ikke meldingene i Innboks, Utboks og andre mapper i søkeresultatene.