Feilsøke problemer med bilder i Windows Media Center

Her er løsninger på noen vanlige problemer med bilder i Windows Media Center.

Vis alle

Hvorfor vises ikke et bilde i Windows Media Center?

Her følger en liste over årsaker til hvorfor et bilde ikke vises i Windows Media Center, samt hvordan du kan vise bildet i Windows Media Center:

  • Bildefiltypen støttes ikke i Windows Media Center. Digitale bilder tatt med et digitalkamera og lagret i RAW-filformat, er for eksempel ikke støttet i Windows Media Center. Hvis du vil se en liste over filtyper som støttes i Windows Media Center, se Filtyper som støttes av Windows Media Center.

  • Filtypen er endret til et format som ikke støttes, for eksempel et miniatyrbilde, eller det er ødelagt. Det kan hende du må endre bildet ved å åpne det i et fotoredigeringsprogram og deretter lagre det på nytt i en filtype som støttes i Windows Media Center.

  • Filen er skjult. Se i filegenskapene for å kontrollere at filen ikke skjult. Hvis du vil ha mer informasjon om å vise filegenskaper, se Vise egenskapene til en fil.

Kvaliteten på bildet er lav.

Når en fil er endret og lagret ved å bruke Retusjer-funksjonen i Windows Media Center, komprimeres filen. Hvis du endrer og lagrer filen gjentatte ganger, kan bildekvaliteten reduseres. Se i dokumentasjonen som fulgte med digitalkameraet eller bildetakingsenheten for å sikre at bildet er av høy kvalitet til å begynne med. Hvis du vil ha mer informasjon, se Redigere bilder.

Du kan sikre at du har en kopi av det opprinnelige bildet ved å lagre bildeoriginalene i én mappe og kopier av bildene i en annen mappe for redigering. Hvis du har en sikkerhetskopi og noe skjer med den redigerte versjonen av bildet, kan du alltid gå tilbake til det opprinnelige bildet.

Jeg kan ikke lagre bildet etter at jeg redigerte det i Windows Media Center.

Her følger en liste over mulige årsaker til hvorfor du ikke kan lagre endringer i bildene dine i Windows Media Center, samt mulige løsninger eller måter å unngå problemet på:

  • Filen er skadet. Prøv å åpne bilde i et fotoredigeringsprogram for å se om du kan redigere bildet i det programmet. Hvis du kan det, gjør du endringer i bildet og lagrer dem med det programmet.

  • Det er ikke nok ledig diskplass til å lagre det redigerte bildet på datamaskinen. Frigjør diskplass og prøv å lagre endringene i bildet på nytt i Windows Media Center.

  • Filegenskapen er satt til skrivebeskyttet. Fjern skrivebeskyttelsen i filegenskapene for å løse problemet. Hvis du vil ha mer informasjon om filegenskaper, se Vise egenskapene til en fil.

Hvordan kan jeg endre hvilket program Autokjør åpner når jeg kobler til en enhet eller setter i en plate?

Gjør følgende:

  1. Åpne Autokjør ved å klikke Start-knappenBilde av startknappen, Kontrollpanel, Maskinvare og lyd og deretter Autokjør.

  2. Hvis du aldri vil at Autokjør-dialogboksen skal vises, velger du Ikke gjør noe ved siden av enheten eller platen. Hvis du vil velge en handling hver gang du kobler til en enhet eller setter i en plate, velger du Spør meg hver gang. Hvis du vil at et program skal åpnes automatisk hver gang, velger du programmet.