Feilsøke problemer med radiostasjoner i Windows Media Center

Her er løsninger på noen vanlige problemer med å lytte til FM-radio i Windows Media Center.

Du må kjøpe en FM-mottaker for å lytte til FM-radiostasjoner i Windows Media Center.

Vis alle

Hvorfor kan jeg ikke lytte til FM-radio?

Det kan være flere grunner til at du ikke kan lytte til FM-radio:

 • Datamaskinen er stilt inn på en frekvens som ikke er tilgjengelig eller som har et svakt signal.

  • I oppstartsskjermbildet går du til Musikk, klikker radio og klikker deretter FM-radio.

 • Kabelforbindelsene for FM-radio er ikke koblet riktig til mottakermaskinvaren, eller antennen er ikke i optimal posisjon. Kontroller at kabelen eller radioantennen er koblet til FM-radiokontakten på mottakeren og riktig plassert for best mulig signalmottak. Hvis du har to mottakeren som støtter FM-radio, kontrollerer du at hver mottaker er koblet til sin egen signalkilde for FM-radio. Windows Media Center bruker tilgjengelige mottakere etter behov, og hvis du har en FM-radioantenne koblet til bare én mottaker, kan du ikke lytte til radio når den mottakeren allerede brukes for TV. Informasjon om foretrukket maskinvareoppsett finner du i dokumentasjonen for maskinvaren.

 • Datamaskinen har kanskje ikke en mottaker installert som støtter FM-radio, eller den har ingen mottaker installert i det hele tatt. Hvis du vil ha informasjon om hva som er inkludert i datamaskinkonfigurasjonen, se i dokumentasjonen som fulgte med datamaskinen, eller kontakt maskinvareprodusenten.

 • Datamaskinen har er mottaker installert, men den er ikke konfigurert for bruk med Windows Media Center. Hvis du vil konfigurere den for bruk med Windows Media Center, gjør du følgende:

  1. I oppstartsskjermbildet går du til Oppgaver, klikker innstillinger, klikker Generelt klikker Konfigurer Windows Media Center og klikker deretter Konfigurer TV-signal.

  2. Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere mottakeren. Alternativet for radio vises etter at du har konfigurert mottakeren.

 • Datamaskinen kan ha problemer med mottakermaskinvaren. Kontroller at en oppdatert driver er installert for mottakermaskinvaren og at FM-mottakeren er aktivert. Hvis du vil ha mer informasjon om drivere, se Oppdatere drivere.

 • Hvis du fremdeles ikke kan lytte til FM-radio, kontakter du datamaskinprodusenten for ytterligere assistanse.

Hvorfor oppdages ingen FM-radiostasjoner?

Windows Media Center kan ikke finne eller søke etter en radiofrekvens som har et svakt signal. Hvis du angir frekvensen manuelt eller stiller inn direkte på en stasjon med et svakt signal, spiller Windows Media Center av stasjonen. Hvis du imidlertid bruker Søk-modusen, kan det hende at Windows Media Center går forbi et svakt signal.

Best resultat oppnås ved å kontrollere at kabelen eller radioantennen er koblet til datamaskinen og at den er riktig plassert for best mulig signalmottak. Informasjon om foretrukket maskinvareoppsett finner du i dokumentasjonen for maskinvaren. Hvis FM-radiosignalet fremdeles er svakt, kontakter du datamaskinprodusenten for mer informasjon.

Datamaskinen kan ha problemer med mottakermaskinvaren. Kontroller at mottakermaskinvaren er aktivert og at riktig driver er installert. Du kan raskt fastslå om mottakermaskinvaren fungerer ved å sjekke om du kan se på TV. Se i maskinvaredokumentasjonen for å feilsøke.

Hvorfor stoppet FM-radiostasjonen plutselig å spille?

Mottakermaskinvaren som kan være inkludert i datamaskinen din, har kanskje et FM-radioinntak i tillegg til inntak for TV-signal. I noen tilfeller vil ikke den typen mottakermaskinvare kunne motta FM-radio samtidig som den mottar et TV-signal. Hvis mottakeren for eksempel er i bruk for FM-radio når det er planlagt at Windows Media Center skal starte et TV-opptak, vises en advarsel om at FM-radioøkten avsluttes når opptaket starter. Hvis du ikke gjør et valg, stopper Windows Media Center automatisk FM-radioøkten og starter TV-opptaket som planlagt.

Hvis noen Windows Media Center Extender-enheter er koblet til datamaskinen, kan det hende at noen har stilt inn mottakeren til et TV-program eller et FM-radioprogram på Media Center Extender-enheten og tatt kontroll over mottakermaskinvaren du brukte.

Hvorfor kan jeg ikke spole fram eller tilbake når jeg lytter til FM-radio?

Windows Media Center støtter ikke spoling ved avspilling av FM-radio. Du kan i stedet velge SKIP- eller REPLAY-knappen på fjernkontrollen for å gå 29 sekunder frem eller 7 sekunder tilbake.

Hvis du vil kontrollere Windows Media Center med en fjernkontroll, må du skaffe deg en Windows Media Center-fjernkontroll (ekstrautstyr).

Hvorfor finner jeg ikke alternativet for å lytte til FM-radio?

Hvis du nylig har installert mottakermaskinvare for FM-radio eller koblet til en mottaker som støtter FM-radio, kan det hende at Windows Media Center ikke har oppdaget den nye mottakeren ennå.

Du må konfigurere mottakeren for bruk med Windows Media Center før FM-radio vises ved å gjøre følgende:

 1. I oppstartsskjermbildet går du til Oppgaver, klikker innstillinger, klikker Generelt klikker Konfigurer Windows Media Center og klikker deretter Konfigurer TV-signal.

 2. Følg instruksjonene for å konfigurere mottakeren. Alternativet radio vises etter at du har konfigurert mottakeren.

Hvorfor finner jeg ikke Internett-radio?

Forhåndsinnstillinger og stasjoner for Internett-radio vises bare i Radio hvis en eller flere partnerprogrammer for Internett-radio er installert på datamaskinen din. Hvis du ikke finner Internett-radio i Radio, kan du prøve å laste ned partnerprogrammet på nytt.

Se etter partnerprogrammer for Internett-radio som du kan installere og bruke i Windows Media Center. (På oppstartsskjermbildet går du til Online-medier og klikker programbibliotek. Klikk Musikk + radio, og klikk deretter Mer musikk + Radio for å se en liste over tilgjengelige radiosamarbeidspartnere på Internett.)