Feilsøke problemer med å se på TV på datamaskinen

Her er løsninger på noen vanlige problemer når du bruker Windows Media Center til å se på TV på datamaskinen.

Vis alle

Hvorfor får jeg en feilmelding når jeg prøver å se på TV?

I tabellen nedenfor finner du informasjon om hvordan du kan feilsøke TV-problemer.

Feilbeskrivelse
Løsning

Mottaker ikke installert (ekstern USB-mottaker)—Mottakeren er kanskje ikke koblet til, mangler oppdaterte drivere eller er ikke konfigurert for bruk med Windows Media Center.

Kontroller at den eksterne TV-mottakeren er koblet til datamaskinen.

Hvis du vil ha mer informasjon om å oppdatere driveren, se dokumentasjonen for mottakeren.

Hvis du vil konfigurere mottakere for bruk med Windows Media Center, går du til Oppgaver i oppstartsskjermbildet, klikker innstillinger, klikker TV og klikker deretter Konfigurer TV-signal.

Finner ikke mottaker (internt mottakerkort)—Mottakeren er kanskje ikke installert, ikke aktivert, mangler oppdaterte drivere eller er ikke konfigurert for bruk med Windows Media Center.

Kontroller at TV-mottakerkortet er installert på datamaskinen.

Se etter en oppdatert driver for TV-mottakerkortet. Du finner opplysninger under Oppdatere driveren til maskinvare som ikke fungerer som den skal.

Hvis du vil ha hjelp fra driverprodusenten, se Få hjelp til TV-mottakerkortet.

Hvis du vil konfigurere TV-mottakerkortet for bruk med Windows Media Center, går du til Oppgaver i oppstartsskjermbildet, klikker innstillinger, klikker TV og klikker deretter Konfigurer TV-signal.

Mottaker i bruk—Mottakeren kan være i bruk av et annet program.

Lukk alle andre medieprogrammer som bruker TV-mottakeren, og prøv deretter å se på TV i Windows Media Center.

Mottakerfeil (ugyldig TV-format)—Mottakermaskinvaren støtter ikke TV-formatet for valgt land eller region.

 • Gå til en annen kanal.

 • Start Windows Media Center på nytt.

 • Start datamaskinen på nytt.

Videofeil—Videodekoderen er i bruk av et annet program.

Lukk alle andre medieprogrammer som bruker dekoderen, og prøv deretter på nytt.

Videofeil—Videodekoderen er defekt eller ikke installert.

 • Start Windows Media Center på nytt.

 • Start datamaskinen på nytt.

 • Kontakt maskinvareprodusenten for hjelp til å installere dekoderprogramvaren på nytt eller oppdatere den.

Lydenhetsfeil—Lydkortet er ikke installert, ikke aktivert eller mangler oppdaterte drivere.

Kontroller at lydkortet er installert på datamaskinen.

Aktiver lydkortet i Windows Enhetsbehandling.

Kontakt maskinvareprodusenten for informasjon om å oppdatere driveren.

Hvorfor stoppet plutselig TV-sendingen eller hvorfor skiftet kanalen?

Noen TV-mottakere har FM-radioinntak i tillegg til inntak for TV-signal. Noen av disse enhetene kan ikke motta signal for FM-radio og TV samtidig. Hvis mottakeren for eksempel er i bruk for FM-radio når det er planlagt at Windows Media Center skal starte et TV-opptak, kan det vises en advarsel om at FM-radioøkten avsluttes når TV-opptaket starter. Hvis du ikke gjør et valg, stopper Windows Media Center automatisk FM-radioøkten og starter TV-opptaket som planlagt. Hvis du vil ha mer informasjon om TV-mottakere, se TV på datamaskinen: Forstå TV-signaler og TV-mottakere.

Hvis du har en eller flere Windows Media Center Extender-enheter tilkoblet til et hjemmenettverk og kun en TV-mottakerenhet, kan det være at noen bruker TV-mottakeren i et annet rom.

Hvorfor kan jeg ikke bytte kanal i Windows Media Center?

Hvis du mottar TV-signalet gjennom en set-top-boks, og Windows Media Center ikke kan endre kanaler eller endrer kanaler feil, kontrollerer du følgende:

 • Kabelen til den infrarøde fjernkontrollen, også kalt IR blaster, er kanskje ikke tilkoblet. Hvis den er tilkoblet, kan det være at den er plassert feil på fremsiden av set-top-boksen. Hvis IR blasteren ikke er koblet til eller plassert riktig, kan ikke Windows Media Center sende signaler til set-top-boksen om å bytte kanal.

  Hvis du har problemet med å plassere IR blasteren på set-top-boksen, kan du prøve å bruke en lommelykt til å finne signalmottakeren på set-top-boksen.

 • Hvis kanaler hele tiden endres feil, kan det hende IR-kontrollkodene ikke ble konfigurert riktig under konfigurasjonen av TV-signalet. Hvis du vil konfigurere TV-signalet på nytt, går du til Oppgaver i oppstartsskjermbildet, klikker innstillinger, klikker TV og klikker deretter Konfigurer TV-signal.

Hvorfor er det ikke noe TV-signal på noen standard TV-kanaler?

Det finnes to typer TV-signaler: standard og digital. Hvis du får en melding om at Windows Media Center ikke finner et TV-signal på en standard kanal, kan det være flere årsaker til det:

 • Hvis du mottar TV-signalet gjennom en luftantenne, kan kanalen være midlertidig utilgjengelig eller signalet for svakt.

 • Hvis du abonnerer på kabel- eller satelittjenester, kan det hende at abonnementet ditt ikke inkluderer kanalen du prøver å få tilgang til. Du fjerner kanaler som du ikke mottar ved å gå til Oppgaver i oppstartsskjermbildet, klikke innstillinger, klikke TV, klikke TV-guide og deretter klikke Rediger kanaler.

 • Hvis TV-signalet går gjennom en set-top-boks for kabel eller satelitt, kan det hende set-top-boksen ikke er stilt inn på den aktuelle kanalen. Kontroller at set-top-boksen faktisk er stilt inn på den kanalen du prøver å finne.

 • Hvis du har en eller flere TV-mottakere tilkoblet datamaskinen, kan problemet ligge i en av TV-mottakerne. Kontroller at hver TV-mottaker er aktivert og at du har installert de nødvendige driverne. Hvis du lurer på om TV-mottakeren er kompatibel med Windows Vista, gå til Windows Vistas liste over kompatibel maskinvare på Internett.

 • Hvis du mottar TV-signalet fra en luftantenne eller en stikkontakt i veggen, kontroller at kabelen er koblet riktig til TV-IN-kontakten på maskinvaren til TV-mottakeren.

 • Hvis TV-signalet går gjennom en set-top-boks for kabel eller satelitt, kontrollerer du at set-top-boksen er slått på og at disse to kablene er koblet til:

  • En kabel som kobler TV-signalet til set-top-boksen.

  • En kabel som kobler set-top-boksen til TV-IN-kontakten på TV-mottakeren.

 • Kontakt TV-leverandøren for å sikre at tjenesten er aktiv og ikke har tekniske problemer.

Hvorfor er det ikke noe TV-signal på noen av de digitale TV-kanalene via antenne som identifiseres i Windows Media Center?

Hvis du bruker en luftantenne og en digital TV-mottaker til å motta digitalt signal, og du får beskjed om at Windows Media Center ikke finner noen TV-signaler for digitale TV-kanaler, prøv følgende løsninger:

 • Kontroller at signalet du mottar er sterkt nok. Dette gjør du ved å flytte antennen til en uhindret plassering, og så sjekke signalstyrken i Windows Media Center.

  Hvis du vil kontrollere signalstyrke for digitale TV-kanaler, går du til Oppgaver i oppstartsskjermbildet og klikker Innstillinger, TV og deretter Signalstyrke for digital TV-antenne.

 • Kontroller at koaksialkabelen er festet godt i både den digitale TV-mottakerenheten og den digitale TV-antennen. Noen digitale TV-mottakere har mer enn en kontakt, så pass på at kabelen er plugget i TV-IN-kontakten.

 • Les dokumentasjonen til den digitale TV-antennen for å kontrollere om den støtter digital TV.

 • Hvis du har en signalforsterker til den digitale TV-antennen, pass på at en kabel kobler de to sammen, og at signalforsterkeren er slått på.

Hvorfor får jeg ikke signal for en spesifikk digital TV-kanal via antenne?

Hvis du bruker en luftantenne og en digital TV-mottaker til å motta digitalt signal, og du får beskjed om at Windows Media Center ikke finner TV-signalet for en digital TV-kanal via antenne, kan det ha følgende grunner:

 • Antennen er plassert slik at den ikke kan motta et sterkt, konsekvent, digitalt TV-signal som kringkastes. Prøv å flytte antennen for å oppnå bedre mottaksforhold for TV-signal, og kontroller så signalstyrken i Windows Media Center.

  Hvis du vil kontrollere signalstyrke for digitale TV-kanaler, går du til Oppgaver i oppstartsskjermbildet og klikker Innstillinger, TV og deretter Signalstyrke for digital TV-antenne.

  Hvis du vil ha mer informasjon om å plassere antennen for å øke signalstyrken, se dokumentasjonen som fulgte med antennen.

 • Enkelte trådløse nettverk, mobiltelefoner, mikrobølger eller radiosignaler kan forstyrre kringkastede TV-signaler. Prøv å slå av disse apparatene mens du ser på digital-TV for å se om de forstyrrer TV-mottaket.

 • Hvis du legger merke til lange pauser i TV-signaler, kan det hende at kanalen ikke kringkaster TV-programmer på visse tidspunkt på dagen. Se i TV-oppføringene for mer informasjon.

 • Hvis du bor i Europa og har en antenne som støtter DVB-T-kanaler (Digital Video Broadcast-Terrestrial), kan skanningen utført i Windows Media Center ha identifisert kanaler som du ikke mottar. Du kan fjerne disse kanalene fra grensesnittet til Windows Media Center Guiden ved å gjøre følgende:

  I oppstartsmenyen går du til Oppgaver, klikker innstillinger, klikker TV, klikker TV-guide og klikker deretter Rediger kanaler.

Hvorfor får jeg ikke sterkt signal for en digital TV-kanal via kabel?

Hvis du får beskjed om at Windows Media Center ikke finner et TV-signal på én digital TV-kanal via kabel, kan det være flere årsaker til det:

 • Kanskje du ikke abonnerer på den digitale kabelkanalen. Ta kontakt med kabelselskapet for mer informasjon om tjenesten. Hvis det er en kanal i guiden som du ikke abonnerer på, kan du fjerne den ved å gjøre følgende:

  I oppstartsskjermbildet går du til Oppgaver, klikker innstillinger, klikker TV, klikker TV-guide og klikker deretter Rediger kanaler.

 • Hvis du har et CableCARD, kan det hende det ikke er satt i riktig. Sett i CableCARD på nytt og prøv igjen. Hvis Windows Media Center krever at du konfigurerer CableCARD på nytt, følg instruksjonene i veiviseren.

Notater

 • Windows Media Center er kun tilgjengelig i Windows Vista Home Premium og Windows Vista Ultimate.

 • En analog eller digital TV-mottaker er nødvendig for å spille av og spille inn TV-programmer i Windows Media Center. Hvis datamaskinen ikke ble levert med et TV-mottakerkort, kan du kanskje legge til et TV-mottakerkort selv. Hvis du vil ha mer informasjon om anskaffelse av et TV-mottakerkort, se Få hjelp med TV-mottakerkortet, eller kontakt produsenten av datamaskinen.