Windows ReadyBoost kan bruke lagringsplass på enkelte flyttbare medier, for eksempel USB-flash-enheter, for å gjøre datamaskinen raskere. Når du setter inn en kompatibel enhet, gir dialogboksen Autokjør deg muligheten til å gjøre systemet raskere ved hjelp av Windows ReadyBoost.

 1. Sett en flash-enhet eller en annen flyttbar medieenhet inn i datamaskinen. Autokjør skal åpnes automatisk.

  Hvis Autokjør ikke åpnes, kan det hende at det er deaktivert. Hvis du vil ha mer informasjon, se Feilsøke problemer med Autokjør.

 2. Klikk Øk hastigheten på systemet under Generelle alternativer.

  Dialogboksen Egenskaper for flash-enheten eller den flyttbare medieenheten vises.

 3. Klikk kategorien ReadyBoost, og gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis du vil slå av ReadyBoost, klikker du Ikke bruk denne enheten.

  • Hvis du vil slå på ReadyBoost, klikker du Bruk denne enheten, og deretter flytter du glidebryteren for å velge hvor mye tilgjengelig plass på flash-enheten du vil reservere for å øke systemhastigheten.

 4. Klikk OK.

  Bilde av kategorien ReadyBoost
  Flytt glidebryteren for å velge hvor mye plass du vil bruke til å øke systemhastigheten

Obs! 

 • Den flyttbare medieenheten må ha minst 256 MB plass for å kunne brukes med Windows ReadyBoost.