Når du har låst opp oppgavelinjen, kan det flyttes til en hvilken som helst horisontal eller vertikal kant på skrivebordet.

Bilde av oppgavelinjen
Oppgavelinjen
Vis alle

Slik låser du opp oppgavelinjen:

  • Høyreklikk et tomt område på oppgavelinjen. Hvis det er merket av for Lås oppgavelinjen, er oppgavelinjen låst. Du kan låse den opp ved å klikke Lås oppgavelinjen for å fjerne avmerkingen.

    Obs!

    • Hvis du vil låse oppgavelinjen på plass igjen, høyreklikker du et tomt område på oppgavelinjen og merker av for Lås oppgavelinjen.

Slik flytter du oppgavelinjen:

  • Klikk et tomt område på oppgavelinjen og hold museknappen nede mens du drar oppgavelinjen til en av de fire kantene på skrivebordet. Når oppgavelinjen er der du vil ha den, slipper du museknappen.