Oppgradere fra Windows XP til Windows Vista

Denne artikkelen drøfter installasjonsvalgene du har ved oppgradering fra Windows XP til Windows Vista. Hvordan du oppgraderer avhenger av svarene dine på disse tre spørsmålene:

  • Har du et oppgraderingseksemplar eller et fullstendig eksemplar av Windows Vista? Dette er påført på forsiden av Windows Vista-esken eller på en salgskvittering på Internett.

    Med et oppgraderingseksemplar kan du installere Windows Vista hvis du allerede har en gyldig, lisensiert versjon av Windows 2000, Windows XP eller Windows Vista. Met et fullstendig eksemplar av Windows Vista kan du oppgradere, når det er mulig, eller utføre en ren installasjon selv om det ikke er installert noe operativsystem på datamaskinen.

  • Tillater Windows-versjonen som for øyeblikket er installert på datamaskinen at du gjør en oppgradering til utgaven av Windows Vista du har kjøpt? Se tabellen senere i dette emnet hvis du trenger hjelp til å avgjøre om du skal oppgradere eller gjøre en ren installasjon.

  • Ønsker du å beholde personlige filer, innstillinger og programmer?

    Ved opgradering beholdes personlige filer, innstillinger og programmer. Ved en ren installasjon av Windows Vista beholdes ikke personlige filer, innstillinger og programmer. Du får informasjon om hvordan du gjenoppretter filene dine etter en ren installasjon ved å gå til websiden om gjenoppretting av personlige filer etter å ha utført en egendefinert installasjon (kan være på engelsk) på Internett.

Du må kanskje også avgjøre om du skal installere en 32-biters eller 64-biters utgave av Windows Vista. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se 32-biters og 64-biters Windows: vanlige spørsmål.

Advarsel!

  • Hvis du har et oppgraderingseksemplar av en 32-bitersversjon av Windows Vista, må du starte oppgraderingen mens du kjører den eksisterende versjonen av Windows.

  • Hvis du bruker et oppgraderingseksemplar av en 64-bitersversjon av Windows Vista til å oppgradere en 64-bitersversjon av Windows XP, må du gjøre en ren installasjon av Windows Vista.

Instruksjoner om hvordan du utfører en oppgradering eller en ren installasjon finner du under Installere Windows og installere Windows på nytt.

Mer informasjon om installasjon og oppgradering av 32-bitersversjonene av Windows finner du på websiden for installasjonsvalg forWindows Vista (32-biters) (kan være på engelsk).

Hvilke installasjonsvalg er tilgjengelige for deg?

Følgende tabell viser de tilgjengelige installasjonsvalgene for når du oppgraderer fra Windows XP til Windows Vista.

Windows XP Home Edition til Gjør følgende
Windows XP Home Edition til

Windows Vista Home Basic

Gjør følgende

Oppgradering

Windows XP Home Edition til

Windows Vista Home Premium

Gjør følgende

Oppgradering

Windows XP Home Edition til

Windows Vista Business

Gjør følgende

Oppgradering

Windows XP Home Edition til

Windows Vista Ultimate

Gjør følgende

Oppgradering

Windows XP Home Edition til

Windows Vista (64-bitersversjoner)

Gjør følgende

Ren installasjon

Windows XP Professional (32-biters) til Gjør følgende
Windows XP Professional (32-biters) til

Windows Vista Home Basic

Gjør følgende

Ren installasjon

Windows XP Professional (32-biters) til

Windows Vista Home Premium

Gjør følgende

Ren installasjon

Windows XP Professional (32-biters) til

Windows Vista Business

Gjør følgende

Oppgradering

Windows XP Professional (32-biters) til

Windows Vista Ultimate

Gjør følgende

Oppgradering

Windows XP Professional (32-biters) til

Windows Vista (64-bitersversjoner)

Gjør følgende

Ren installasjon

Windows XP Professional x64 Edition til Gjør følgende
Windows XP Professional x64 Edition til

Windows Vista Home Basic

Gjør følgende

Ren installasjon

Windows XP Professional x64 Edition til

Windows Vista Home Premium

Gjør følgende

Ren installasjon

Windows XP Professional x64 Edition til

Windows Vista Business

Gjør følgende

Ren installasjon

Windows XP Professional x64 Edition til

Windows Vista Ultimate

Gjør følgende

Ren installasjon

Windows XP Professional x64 Edition til

Windows Vista (64-bitersversjoner)

Gjør følgende

Ren installasjon

Windows XP Tablet PC Edition til Gjør følgende
Windows XP Tablet PC Edition til

Windows Vista Home Basic

Gjør følgende

Ren installasjon

Windows XP Tablet PC Edition til

Windows Vista Home Premium

Gjør følgende

Ren installasjon

Windows XP Tablet PC Edition til

Windows Vista Business

Gjør følgende

Oppgradering

Windows XP Tablet PC Edition til

Windows Vista Ultimate

Gjør følgende

Oppgradering

Windows XP Tablet PC Edition til

Windows Vista (64-bitersversjoner)

Gjør følgende

Ren installasjon

Windows XP Media Center 2002 Edition til Gjør følgende
Windows XP Media Center 2002 Edition til

Windows Vista Home Basic

Gjør følgende

Ren installasjon

Windows XP Media Center 2002 Edition til

Windows Vista Home Premium

Gjør følgende

Ren installasjon

Windows XP Media Center 2002 Edition til

Windows Vista Business

Gjør følgende

Ren installasjon

Windows XP Media Center 2002 Edition til

Windows Vista Ultimate

Gjør følgende

Ren installasjon

Windows XP Media Center 2002 Edition til

Windows Vista (64-bitersversjoner)

Gjør følgende

Ren installasjon

Windows XP Media Center 2004 Edition til Gjør følgende
Windows XP Media Center 2004 Edition til

Windows Vista Home Basic

Gjør følgende

Ren installasjon

Windows XP Media Center 2004 Edition til

Windows Vista Home Premium

Gjør følgende

Oppgradering

Windows XP Media Center 2004 Edition til

Windows Vista Business

Gjør følgende

Ren installasjon

Windows XP Media Center 2004 Edition til

Windows Vista Ultimate

Gjør følgende

Oppgradering

Windows XP Media Center 2004 Edition til

Windows Vista (64-bitersversjoner)

Gjør følgende

Ren installasjon

Windows XP Media Center 2005 Edition til Gjør følgende
Windows XP Media Center 2005 Edition til

Windows Vista Home Basic

Gjør følgende

Ren installasjon

Windows XP Media Center 2005 Edition til

Windows Vista Home Premium

Gjør følgende

Oppgradering

Windows XP Media Center 2005 Edition til

Windows Vista Business

Gjør følgende

Ren installasjon

Windows XP Media Center 2005 Edition til

Windows Vista Ultimate

Gjør følgende

Oppgradering

Windows XP Media Center 2005 Edition til

Windows Vista (64-bitersversjoner)

Gjør følgende

Ren installasjon

Kontroller maskinvarekompatibiliteten før du oppgraderer

Du bør kontrollere maskinvarekompatibiliteten før du oppgraderer. Gå til Windows Vista Upgrade Advisor på Microsofts webområde. Du kan eventuelt kjøre Upgrade Advisor under oppgraderingen ved å klikke Kontroller kompatibilitet på Internett på siden Installer Windows.

Oppgradere fra Windows XP Home Edition til Windows Vista (32-biters)

Hvis du har Windows XP Home Edition installert, kan du gjøre en oppgradering eller ren installasjon til følgende utgaver av Windows Vista: Home Basic, Home Premium, Business eller Ultimate.

Oppgradere fra Windows XP Professional til Windows Vista (32-biters)

Hvis du har Windows XP Professional installert, kan du gjøre en oppgradering til Windows Vista Business eller Windows Vista Ultimate. Du kan gjøre en ren installasjon av følgende utgaver av Windows Vista: Home Basic, Home Premium, Business eller Ultimate.

Oppgradere fra Windows XP Tablet PC Edition til Windows Vista (32-biters)

Hvis du har Windows XP Tablet PC Edition installert, kan du gjøre en oppgradering til Windows Vista Business eller Windows Vista Ultimate. Du kan gjøre en ren installasjon av følgende utgaver av Windows Vista: Home Basic, Home Premium, Business eller Ultimate.

Oppgradere fra Windows XP Media Center Edition til Windows Vista (32-biters)

Hvis du har Windows XP Media Center Edition 2004 eller Windows XP Media Center Edition 2005 installert, kan du gjøre en oppgradering til Windows Vista Home Premium eller Windows Vista Ultimate.

Hvis du har Windows XP Media Center Edition 2002, Windows XP Media Center Edition 2004 eller Windows XP Media Center Edition 2005 installert, kan du gjøre en ren installasjon til følgende utgaver av Windows Vista: Home Basic, Home Premium, Business eller Ultimate.

Oppgradere fra en 64-bitersversjon av Windows XP Professional til en 64-bitersversjon av Windows Vista

Du kan bruke et oppgraderingseksemplar av en 64-bitersversjon av Windows Vista. For å kunne gjøre dette må du imidlertid gjøre en ren installasjon.

Instruksjoner om hvordan du utfører en ren installasjon finner du under Installere Windows og installere Windows på nytt.

Mer informasjon om installasjon og oppgradering av 64-bitersversjonene av Windows finner du på websiden for installasjonsvalg forWindows Vista (64-biters) (kan være på engelsk) på Internett.

Oppgradere fra en 32-bitersversjon av Windows XP Professional til en 64-bitersversjon av Windows Vista

Du kan ikke oppgradere fra en 32-bitersversjon av Windows XP til en 64-bitersversjon av Windows Vista. Du kan imidlertid bruke et oppgraderingseksemplar av Windows Vista til å gjøre en ren installasjon av en 64-bitersversjon av Windows Vista.

Instruksjoner om hvordan du utfører en ren installasjon finner du under Installere Windows og installere Windows på nytt.

Mer informasjon om installasjon og oppgradering av 64-bitersversjonene av Windows finner du på websiden for installasjonsvalg forWindows Vista (64-biters) (kan være på engelsk) på Internett.

Advarsel!  

  • Begynn installasjonen ved å sette DVDen med 64-bitersversjonen av Windows Vista inn i datamaskinen, og start deretter datamaskinen på nytt. Du må starte 64-bitersinstallasjonen av Windows Vista fra 64-bitersplaten for Windows Vista fordi Windows-installasjonen ikke kan kjøres på en 32-bitersversjon av Windows.