Du kan bruke klippeverktøyet til å ta et skjermbilde eller et klipp av et hvilket som helst objekt på skjermen, og deretter sette inn merknader for det, lagre eller dele det. Du kan bruke en mus eller tavlepenn til å ta følgende typer klipp:

 • Frihåndsformklipp.  Tegn en uregelmessig linje, for eksempel en sirkel eller en trekant, rundt et objekt.

 • Rektangulært klipp.  Tegn en nøyaktig linje ved å dra markøren rundt et objekt for å danne et rektangel.

 • Vinduklipp.  Velg et vindu, for eksempel et nettleservindu eller en dialogboks, som du vil ta bilde av.

 • Fullskjermsklipp.  Ta et bilde av hele skjermen ved å velge denne typen klipp.

Når du har tatt et klipp, kopieres det automatisk til endringsvinduet, der du kan sette inn merknader for det eller lagre eller dele det.

Animert bilde som viser klippeverktøyet som tar et frihåndsformklipp
Klippeverktøyet

Obs!

 • Når klippeverktøyet er aktivert, vises en hvit overlapping på skjermen til du tar et klipp. Hvis du vil slå av overlappingen, åpner du klippeverktøyet og klikker Alternativer. Fjern merket for Vis skjermoverlapping når klippeverktøyet er aktivt i dialogboksen Alternativer for klippeverktøy, og klikk deretter OK.

Vis alle

Slik tar du et klipp:

 1. Åpne Utklippsverktøy ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, klikke Alle programmer, Tilbehør og deretter Utklippsverktøy.

 2. Klikk pilen ved siden av Ny-knappen, velg en type klipp fra listen, og bruk deretter musen eller en tavlepenn til å ta et klipp.

Slik tar du et klipp av en meny:

Hvis du vil ta et klipp av en meny, for eksempel Start-menyen, gjør du følgende:

 1. Åpne Utklippsverktøy ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, klikke Alle programmer, Tilbehør og deretter Utklippsverktøy.

 2. Trykk ESC når du har åpnet utklippsverktøyet, og åpne deretter menyen du vil ta et klipp av.

 3. Trykk CTRL+PRINTSCR.

 4. Klikk pilen ved siden av Ny-knappen, velg en type klipp fra listen, og bruk deretter musen eller en tavlepenn til å ta et klipp av menyen.

Slik setter du inn merknader for et klipp:

 • Bruk en mus eller tavlepenn til å skrive på eller rundt klippet.

Slik lagrer du et klipp:

 1. Klikk Lagre klipp-knappen.

 2. Skriv inn et navn på klippet, velg hvor du vil lagre det, og klikk deretter Lagre i dialogboksen Lagre som.

Slik deler du et klipp

 • Klikk pilen på Send klipp-knappen, og velg deretter et alternativ fra listen.