Hvis du ønsker å finne ut hva som er på TV nå eller i fremtiden, kan du gå til TV-guiden i Windows Media Center. TV-guiden viser alle TV-programmene i en tabell med dato og klokkeslett øverst, kanalnummer og kanalnavn nederst på venstre side, samt programtitler i hele rutenettet.

Bilde av TV-guiden i Windows Media Center
TV-guiden i Windows Media Center

Du kan navigere i TV-guiden ved å bruke en mus og deretter velge programmene du vil se. Du kan også bruke pilknappene til å flytte opp, ned, til venstre eller til høyre i TV-guiden. Hvis du vil åpne TV-guiden fra oppstartsskjermbildet, går du til TV + filmer, og klikker deretter TV-guide.

Du kan også navigere til TV-guiden ved å bruke Windows Media Center-fjernkontrollen. Trykk på TV-GUIDE-knappen på fjernkontrollen, velg et program med pilknappene, og trykk deretter på OK-knappen for å se på programmet. (Windows Media Center-fjernkontrollen er ekstrautstyr til Windows Media Center, og selges separat.)

I tabellen nedenfor gis en forklaring på hvordan mus og tastatur eller en Windows Media Center-fjernkontroll brukes til å navigere i TV-guiden.

Hvis du vil
Bruke mus og tastatur
Bruke en Windows Media Center-fjernkontroll

Gå direkte til en bestemt kanal i TV-guiden

Bruk tastaturet til å skrive inn kanalnummeret.

Trykk på nummerknappene for å angi kanalnummeret.

Bla til neste eller forrige tidsangivelse

Klikk høyre eller venstre museknapp.

Trykk på høyre eller venstre museknapp.

Bla gjennom TV-kanalene én om gangen

Klikk pil opp eller pil ned.

Trykk på pil opp eller pil ned.

Bla raskt gjennom TV-kanalene

Klikk og hold nede pil opp eller pil ned.

Trykk på Kanal+ eller Kanal-.

Flytt markøren raskt mot høyre

Klikk og hold nede høyre museknapp.

Trykk på FWD-knappen.

Flytt markøren raskt mot venstre

Klikk og hold nede venstre museknapp.

Trykk på REW-knappen.

Gruppere TV-guiden etter kategori

Klikk Kategorier til venstre for TV-guideruten, og klikk en kategori. Du kan holde musen over hver kategori for å forhåndsvise. Klikk Alle for å gå tilbake til TV-guideruten uten å filtrere. (Det er ikke mulig å filtrere TV-guiden i alle regioner.)

Fra gjeldende kringkastingstidspunkt trykker du på venstre museknapp to ganger, og velger deretter Kategorier. Trykk på pil opp eller pil ned for å velge en kategori, og trykk deretter OK eller høyre pilknapp for å filtrere TV-guiden i henhold til denne kategorien.

Vise programinformasjon

Høyreklikk et program, og klikk deretter Programinfo.

Velg et program, trykk på MER-knappen, velg Programinfo, og trykk deretter OK.

Velge et program du vil se

Klikk et program som kringkastes nå.

Velg et program som kringkastes nå, og trykk deretter OK.

Spill inn et program fra TV-guiden

Høyreklikk et program, og klikk deretter Spill inn eller Spill inn serie.

Velg et program, og trykk på REC-knappen. Hvis du vil spille inn serien, trykker du på REC-knappen én gang til.

Notater

  • Du må ha en kompatibel TV-mottaker og Internett-tilkobling for å få tilgang til TV-guiden i Windows Media Center. Du må også gå gjennom TV-signalkonfigurasjonen i Windows Media Center: Fra oppstartsskjermbildet går du til Oppgaver, klikker innstillinger, klikker TV og klikker deretter Konfigurer TV-signal.

  • En analog eller digital TV-mottaker er nødvendig for å spille av og spille inn direktesendte TV-programmer i Windows Media Center. Hvis datamaskinen ikke ble levert med TV-mottakerkort, kan du kanskje legge dette til selv. Hvis du vil ha mer informasjon om anskaffelse av TV-mottakerkort, kan du se Få hjelp med TV-mottakerkortet, eller kontakt produsenten av datamaskinen.