Systemkonfigurasjon er et avansert verktøy som kan hjelpe deg med å identifisere problemer som kan forhindre at Windows starter riktig. Du kan starte Windows med vanlige tjenester og oppstartsprogrammer slått av og deretter slå dem på igjen enkeltvis. Hvis det ikke oppstår noe problem når tjenesten er slått av, men de oppstår når den er slått på, kan det hende at det er tjenesten som forårsaker problemet.

Systemkonfigurasjon er beregnet på å finne og isolere problemer, men det er ikke ment som et oppstartsadministrasjonsprogram. Hvis du vil fjerne eller slå av programmer eller tjenester som kjører ved oppstart, seAvinstallere eller endre et program.

I tabellen nedenfor beskrives kategoriene og alternativene som er tilgjengelige i Systemkonfigurasjon:

Kategori Beskrivelse
Kategori

Generelt

Beskrivelse

Fører opp valg for modi for oppstartskonfigurasjon:

 • Normal oppstart. Starter Windows på vanlig måte. Bruk denne modusen til å starte Windows etter at du er ferdig med å bruke de to andre modiene til å feilsøke problemet.

 • Diagnoseoppstart. Starter Windows med bare grunnleggende tjenester og drivere. Denne modusen kan hjelpe deg med å utelukke at grunnleggende Windows-filer forårsaker problemet.

 • Selektiv oppstart. Starter Windows med grunnleggende tjenester og drivere og andre tjenester og oppstartsprogrammer du velger.

Kategori

Oppstart

Beskrivelse

Viser konfigurasjonsalternativer for operativsystemet og avanserte feilsøkingsinnstillinger, inkludert:

 • Sikker oppstart: Minimal. Starter til det grafiske Windows-brukergrensesnittet (Windows Utforsker) i sikkermodus og kjører bare kritiske systemtjenester. Nettverktilkobling er deaktivert.

 • Sikker oppstart: Alternativt skall. Starter til Ledetekst i Windows i sikkermodus og kjører bare kritiske systemtjenester. Nettverkstilkobling og det grafiske brukergrensesnittet er deaktivert.

 • Sikker oppstart: Active Directory-reparasjon. Starter til det grafiske Windows-grensesnittet i sikkermodus og kjører kritiske systemtjenester og Active Directory.

 • Sikker oppstart: Nettverk. Starter til det grafiske Windows-brukergrensesnittet i sikkermodus og kjører bare kritiske systemtjenester. Nettverktilkobling er aktivert.

 • Ingen GUI under oppstart. Viser ikke Windows-velkomstbildet ved oppstart.

 • Oppstartslogg. Lagrer all informasjon fra oppstartsprosessen i filen %SystemRoot%Ntbtlog.txt.

 • Enkel grafikk. Starter til det grafiske Windows-brukergrensesnittet i minimal VGA-modus. Dette laster inn standard VGA-drivere i stedet for skjermdrivere som er spesifikke for videomaskinvaren på datamaskinen.

 • Oppstartsinfo for OS. Viser drivernavn når drivere lastes inn under oppstartsprosessen.

 • Gjør alle oppstartsinnstillinger permanente. Sporer ikke endringer som er gjort i Systemkonfigurasjon. Innstillingene kan endres senere ved hjelp av Systemkonfigurasjon, men de må endres manuelt. Når dette alternativet er merket, kan du ikke rulle tilbake endringer ved å velge Normal oppstart i kategorien Generelt.

Kategori

Tjenester

Beskrivelse

Lister opp tjenestene som starter ved oppstart av datamaskinen, og gjeldende status (Kjører eller Stoppet). Bruk kategorien Tjenester til å aktivere eller deaktivere enkelttjenester ved oppstart for å feilsøke hvilke tjenester som forårsaker oppstartsproblemene.

Velg Skjul alle Microsoft-tjenester for å bare vise tredjepartsprogrammer i tjenestelisten. Fjern merket for en tjeneste for å deaktivere den ved neste oppstart. Hvis du har valgt Selektiv oppstart i kategorien Generelt, må du enten velge Normal oppstart i kategorien Generelt eller merke tjenesten for å starte den på nytt ved oppstart.

Advarsel!

 • Hvis du deaktiverer tjenester som vanligvis starter ved oppstart, kan det føre til at noen programmer slutter å fungere riktig, eller at systemet blir ustabilt. Ikke deaktiver tjenester i denne listen med mindre du vet at de ikke er nødvendige for driften av datamaskinen. Hvis du velger Deaktiver alle, vil ikke det deaktivere enkelte sikre Microsoft-tjenester som er nødvendige for at operativsystemet skal starte.

Kategori

Oppstart

Beskrivelse

Viser alle programmene som kjører når datamaskinen starter, sammen med navnet på utgiveren, banen til den kjørbare filen og plasseringen til registernøkkelen eller snarveien som gjør at programmet kjører.

Fjern merket for et oppstartselement for å deaktivere det ved neste oppstart. Hvis du har valgt Selektiv oppstart i kategorien Generelt, må du enten velge Normal oppstart i kategorien Generelt eller merke oppstartselementet for å starte det på nytt ved oppstart.

Hvis du har mistanke om at det er en feil i et program, undersøker du kolonnen Kommando for å kontrollere banen til den kjørbare filen.

Obs!

 • Hvis du dekativerer programmer som vanligvis kjører ved oppstart, kan det føre til at relaterte programmer starter saktere eller ikke kjører som forventet.

Kategori

Verktøy

Beskrivelse

Viser en nyttig liste over diagnoseverktøy og andre avanserte verktøy som du kan kjøre.

Vis alle

Slik starter du Windows i Diagnoseoppstart-modus

 1. Åpne Systemkonfigurasjon ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, System og vedlikehold, Administrative verktøy og deretter dobbeltklikkeSystemkonfigurasjon. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

 2. Klikk Diagnoseoppstart i kategorien Generelt, klikk OK og klikk deretter Start på nytt.

  Hvis du oppstår problemer, kan det hende at grunnleggende Windows-filer eller -drivere er ødelagt. Hvis du vil ha mer informasjon, søk etter "Oppstartsreparasjon" i Windows Hjelp og støtte.

  Hvis problemet ikke oppstår, bruker du modusen Selektiv oppstart til å prøve å finne problemet ved å slå av eller på enkelttjenester og oppstartsprogrammer.

Slik starter du Windows i modusen Selektiv oppstart

 1. Åpne Systemkonfigurasjon ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, System og vedlikehold, Administrative verktøy og deretter dobbeltklikkeSystemkonfigurasjon. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

 2. Klikk Selektiv oppstart i kategorien Generelt, og fjern deretter merket for Last inn systemtjenester og Last inn oppstartselementer.

 3. Merk av for Last inn systemtjenester, klikk OK og klikk deretter Start på nytt.

 4. Hvis problemet oppstår etter at du startet datamaskinen på nytt, gjør du ett eller begge (om nødvendig) av følgende:

  Identifiser systemtjenesten som forårsaker problemet

  1. Klikk kategorien Tjenester, klikk Deaktiver alle, merk av for den første tjenesten som er oppført, og start deretter datamaskinen på nytt. Hvis problemet ikke oppstår, vet du at det ikke er den første tjenesten som forårsaker problemet.

  2. Merk av for den andre tjenesten mens den første tjenesten er merket, og start datamaskinen på nytt.

  3. Gjenta denne prosessen til du har reprodusert problemet. Hvis du ikke kan reprodusere problemet, vet du at det ikke er systemtjenester som forårsaker problemet. Utfør følgende oppgave:

  Identifiser oppstartselementet som forårsaker problemet

  1. Klikk kategorien Generelt, og merk deretter av for Last inn oppstartselementer.

  2. Klikk kategorien Oppstart, klikk Deaktiver alle, merk av for det første oppstartselementet som er oppført, og start deretter datamaskinen på nytt. Hvis problemet ikke oppstår, vet du at det ikke er det første oppstartselementet som forårsaker problemet.

  3. Merk av for det andre oppstartselementet mens det første oppstartselementet er merket, og start datamaskinen på nytt. Gjenta denne prosessen til du har reprodusert problemet.

Hvis du vil ha mer detaljert informasjon, gå til Microsofts webområde for IT-profesjonelle (kan være på engelsk).