WordPad er en enkel tekstbehandler som følger med Windows. En tekstbehandler er et dataprogram som du kan bruke til å opprette, redigere, vise og skrive ut dokumenter. I WordPad kan du skrive brev, bokanmeldelser og andre enkle dokumenter. Du kan også endre utseende på teksten og raskt flytte setninger og paragrafer, og du kan kopiere og lime inn tekst i dokumentet og mellom dokumenter.

WordPad-vinduet

For å åpne WordPad klikker du StartBilde av Start-menyen, klikker Alle programmer, klikker Tilbehør og klikker deretter WordPad.
Bilde av WordPad-vinduet
WordPad-vinduet

WordPad-vinduet består av fire hoveddeler:

Verktøylinjen. Verktøylinjen inneholder knapper for grunnleggende kommandoer, inkludert lagring og utskrift. Hvis du vil vite hva en knapp gjør, kan du holde musepekeren over den. En boks åpnes med en beskrivelse av funksjonen til knappen.

Formatlinjen. Formatlinjen inneholder knapper som du kan bruke til å formatere teksten i dokumentet. Du kan for eksempel velge skrift, farge og plassering av teksten.

Linjalen. Bruk linjalen til å kontrollere oppsett og plassering av teksten i dokumentet.

Dokumentområdet. Det er her du skriver dokumentet, foretar endringer i teksten og formaterer den.

Skrive tekst

Når du er klar til å starte, skriver du i dokumentområdet i WordPad. En blinkende, loddrett linje som kalles markørBilde av markøren , viser hvor neste tegn du skriver, vil komme. For å flytte markøren i teksten, klikker du der du vil at den skal stå.

Når du skriver i WordPad, trenger du ikke å trykke ENTER for å starte på en ny linje, slik som på en skrivemaskin. WordPad tar seg av dette ved å starte en ny linje automatisk når du kommer til slutten av den linjen du skriver på. Hvis du vil ha et nytt avsnitt, trykker du ENTER.

Merke tekst

Alltid når du skal gjøre noe med teksten i dokumentet, som å kopiere eller formatere den, må du først merke den. Når du skal merke tekst, plasserer du musepekeren til venstre for der du vil starte merkingen. Når pekeren er plassert, holder du nede venstre musetast samtidig som du drar pekeren over teksten du vil merke. Den merkede teksten utheves. Når du er ferdig med å merke, slipper du musetasten.

Bilde av merket tekst i WordPad
Tekst som er merket i Notepad

Kopiere og flytte tekst

Hvis du har tekst et sted i dokumentet, som du vil flytte til en annen del, kan du flytte den på to måter, uten å måtte skrive den på nytt: Du kan kopiere og lime den inn et annet sted, eller flytte den til et annet sted.

Når du kopierer tekst, legges den i utklippstavlen. Deretter kan du lime den inn et annet sted. Den opprinnelige teksten er bevart.

Når du flytter tekst til et annet sted, bevares ikke den opprinnelige teksten. Denne metoden er nyttig når du skal ordne om på setninger og avsnitter i dokumentet.

Kopiere tekst og lime den inn et annet sted

 1. Merk teksten du vil kopiere.

 2. Velg KopierRediger-menyen.

 3. Flytt markøren til det stedet der du vil sette inn teksten.

 4. Klikk Lim innRediger-menyen.

Tips!

 • For å raskt kopiere teksten du har merket, trykker du CTRL+C. For å lime den inn trykker du CTRL+V.

Flytte tekst til et annet sted

 1. Merk teksten du vil flytte.

 2. Pek på teksten du har merket, og hold nede den venstre musetasten.

 3. Dra den merkede teksten til det stedet i dokumentet der du vil at den skal være.

Skrive inn og slette tekst

I WordPad er det enkelt å skrive inn og slette tekst, hvor du vil. For å skrive inn tekst klikker du der du vil sette den inn og begynner å skrive. For å slette tekst merker du det du vil slette, og trykker DELETE.

Tips!

 • Hvis du gjør feil mens du redigerer teksten i dokumentet, kan du alltids angre. Trykk CTRL+Z for å oppheve siste handling.

Formatere et dokument

Med formatering menes det hvordan teksten i dokumentet ser ut og hvordan den er satt opp. I WordPad kan du enkelt endre formateringen for dokumentet. Du kan for eksempel velge blant mange forskjellige skrifter og skriftstørrelser, og du kan la teksten få nesten hvilken som helst farge. Du kan også enkelt endre oppsett av dokumentet.

Slik endrer du skrift, skriftstil og skriftstørrelse

 1. Merk teksten du vil endre formateringen for.

 2. Klikk SkriftFormat-menyen.

 3. Skriv inn eller merk skriften du vil bruke, i Skrift-boksen.

 4. Skriv inn eller merk skriftstilen du vil bruke, i Skriftstil-boksen.

 5. Skriv inn eller merk størrelsen du vil bruke, i Størrelse-boksen.

Tips!

 • Du kan også bruke kommandoene på formatlinjen til å endre skrift, skriftstørrelse og skriftstil.

Slik endrer du farge

 1. Merk teksten du vil endre fargen på.

 2. Klikk SkriftFormat-menyen.

 3. Klikk fargen du vil bruke, i Farge.

Her er et bilde av et dokument med forskjellige skrifter og farger:

Bilde av tekstformatering i WordPad
Tekstformatering i WordPad

Slik endrer du justeringen

Du kan justere teksten eller et avsnitt i dokumentet, enten til venstre marg, sentrert eller til høyre marg.

 1. Merk avsnittet du vil justere.

 2. Klikk AvsnittFormat-menyen.

 3. Klikk justeringen du vil bruke, i dialogboksen Justering.

Dette bildet viser hvordan et avsnitt ser ut med forskjellige justeringer:

Bilde av tekstjustering i WordPad
Tekstjustering i WordPad

Lagre dokumentet

Det er en god ide å lagre dokumentet regelmessig mens du jobber med det. Da mister du ikke det du har gjort hvis datamaskinen, av en eller annen grunn, skulle slutte å virke. Hvis dokumentet er lagret, kan du hente det fram senere og jobbe videre på det.

Slik lagrer du dokumentet

 • Klikk LagreFil-menyen.

  Hvis du ennå ikke har lagret dokumentet, blir du bedt om å gi det et navn og å angi hvor på datamaskinen det skal lagres:

  1. I boksen Lagre i angir du hvor du vil lagre dokumentet.

  2. Skriv et navn på dokumentet i boksen Filnavn.

  3. Velg Lagre.

Skrive ut dokumentet

Klikk Skriv utFil-menyen. I dialogboksen Skriv ut bruker du boksene Sideområde og Antall eksemplarer for å angi hvilke sider du vil skrive ut og hvor mange eksemplarer du vil ha. Klikk Skriv ut når du er ferdig.

Du finner flere opplysninger om utskrift under Komme i gang med utskrift.