Bruke hurtigtaster

Hurtigtaster er kombinasjoner av to eller flere taster som, når de trykkes, kan brukes til å utføre en oppgave som vanligvis ville krevet en mus eller en annen pekeenhet. Hurtigtaster kan gjøre det enklere å arbeide interaktivt med datamaskinen, slik at du sparer tid og innsats når du arbeider med Windows og på Internett. Se i programmenyene etter hurtigtaster. Hvis en bokstav er understreket i en meny, betyr dette vanligvis at hvis du trykker ALT sammen med den understrekede tasten, har dette samme effekt som å klikke menyelementet.