Windows ReadyBoost kan bruke lagringsplass på enkelte flyttbare medier, for eksempel USB-flash-enheter, for å gjøre datamaskinen raskere. Når du setter inn en enhet med denne funksjonen, gir dialogboksen Autokjør deg muligheten til å gjøre systemet raskere ved hjelp av Windows ReadyBoost. Hvis du velger dette alternativet, kan du velge hvor mye minne som skal brukes til dette formålet. Det er likevel noen tilfeller der det kanskje ikke er mulig å bruke hele minnet på lagringsenheten til å gjøre datamaskinen raskere.

Noen USB-lagringsenheter kan inneholde både trege og raske flash-minner, og Windows kan bare bruke raske flash-minner for å gjøre datamaskinen raskere. Så hvis enheten har både et tregt og raskt minne, må du huske på at du kan bare bruke det raske minnet til dette formålet.

Den anbefalte mengden minne for bruk til Windows ReadyBoost-akselerasjon er én til tre ganger så stor som mengden RAM (Random Access Memory) som er installert på datamaskinen. Hvis datamaskinen for eksempel har 512 MB RAM og du kobler til en USB-flash-enhet på 4 GB, kan du sette til side fra 512 MB til 1,5 GB av dette for å få best mulig ytelse på datamaskinen. Minimumsstørrelsen for at en USB-flash-enhet skal virke med Windows ReadyBoost, er 256 MB.

Du kan aktivere eller deaktivere Windows ReadyBoost for en bestemt flash-enhet eller en annen flyttbar lagringsenhet. Hvis du vil ha mer informasjon, se Slå ReadyBoost på eller av for en lagringsenhet.

Hva du bør se etter

Her er noen tips om hva du bør se etter når du kjøper en USB-flash-enhet som du skal bruke med Windows ReadyBoost:

  • Kontroller at det er minst én ledig USB 2.0-port på datamaskinen der du kan koble til flash-enheten (helst ikke på en ekstern USB-hub som deles med andre USB-enheter).

  • Se etter en merknad fra produsenten om at flash-enheten er kompatibel med Windows ReadyBoost. Ikke alle produsenter skriver dette på pakkene.

  • Hvis det ikke står om flash-enheten er kompatibel med Windows ReadyBoost, kontrollerer du spesifikasjonene for å se om den kan lese og skrive data raskt nok. Kravene til hastighet for Windows ReadyBoost er minst 2,5 MB per sekund for tilfeldig lesing av 4 kB og 1,75 MB per sekund for tilfeldig skriving av 512 kB.

Obs!

  • Det kan hende at en flash-enhet kan synes å overholde disse kravene, men at Windows Vista likevel ikke regner enheten som ReadyBoost-kompatibel hvis den nominelle hastigheten måler sekvensiell lesing/skriving i stedet for tilfeldig lesing/skriving, og hvis ytelsen ikke er like rask over hele flash-enheten.