Vise e‑postmeldinger i Windows Mail

Den enkleste måten å vise en e‑postmelding i Windows Mail på, er å lese den i forhåndsvisningsruten, der du kan vise meldingsinnholdet uten å åpne meldingen i et eget vindu. Hvis du vil se en større del av meldingen uten å rulle, kan du imidlertid åpne den i et eget vindu i stedet.

  1. Åpne Windows Mail ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Alle programmer og deretter Windows Mail.

  2. Klikk e-postmappen (for eksempel Innboks) som inneholder meldingene du vil lese.

  3. Gjør ett av følgende:

    • Hvis du vil vise meldingen i forhåndsvisningsruten, klikker du meldingen i meldingslisten.

    • Hvis du vil vise meldingen i et eget vindu, dobbeltklikker du meldingen i meldingslisten.

Bilde av Windows Mail
Vise mapper, meldinger og forhåndsvisninger i Windows Mail

Tips!

  • Når du viser meldinger i et eget vindu, kan du klikke Forrige- og Neste-knappene for å flytte til forrige eller neste melding.