Med Windows Media Player kan du se forskjellige effekter—fargevariasjoner og geometriske former—med mønstre som flytter med musikken som du spiller. Effekter er ordnet i samlinger basert på spesifikke tema, f.eks. Stemning eller Stolper. Enkelte effekter kan ha forskjellig utseende avhengig av spillerens visningsmodus (standard modus, minimodus, fullskjermmodus eller skall). Hvis du vil ha mer informasjon om modi, se Veksle mellom visningsmodi. Ikke alle effekter kan vises i fullskjermmodus. Spilleren omfatter en rekke effekter. Du kan også laste ned flere effekter fra Internett.

Vis alle

Slik ser du en effekt i standard modus

 1. Begynn å spille en sang.

 2. Klikk kategorien Spiller nå, klikk pilen under kategorien, pek på Effekter, pek på en effektsamling, og klikk så navnet på effekten som du ønsker å se.

  Merk at når musikken spiller, kan du trykke CTRL og klikke vinduet samtidig for å vise neste effekt, eller trykke SKIFT+CTRL og klikke vinduet samtidig for å vise forrige effekt i en effektsamling. For å vise effekten i fullskjermmodus dobbeltklikker du video- og effektruten eller trykker ALT+ENTER. Spilleren går tilbake til standard modus hvis du klikker en gang på effekten i fullskjermmodus. Ikke alle effekter kan vises i fullskjermmodus.

Slik ser du en effekt i minimodus

 1. Begynn å spille en sang i minimodus.

 2. Klikk knappen Vis video- og effektvindu øverst til høyre i spilleren Bilde av knappen Vis video- og effektvindu for å begynne å vise effekten. Den siste effekten som du så, vises.
 3. Under visning av en effekt kan du utføre følgende:

  • Klikke vinduet for å gå til neste effekt.

  • Trykke SKIFT og klikke vinduet for å gå til forrige effekt.

  • Trykke CTRL og klikke vinduet for å gå til neste effektsamling.

  • Trykke SKIFT+CTRL og klikke vinduet for å gå til forrige samling.

Slik laster du ned effekter fra Internett

 1. Start spilleren, og koble til Internett.

 2. Klikk pilen under kategorien Spiller nå, pek på Effekter, og klikk så Last ned effekter.

  Effektene for Windows Media Player-webside vises.

 3. Følg instruksjonene på websiden for nedlasting av en effekt. Installasjon av effekter forutsetter at du er logget på som administrator eller medlem av gruppen Administratorer.

Slik stopper du visning av effekter

 • Klikk pilen under kategorien Spiller nå, pek på Effekter, og klikk så Ingen effekter.