Hva er nyhetsgrupper?

Nyhetsgrupper er diskusjonsfora på Internett, der grupper av brukere med felles interesser samles for å snakke om alt fra programvare til tegneserier og politikk. I motsetning til e‑postmeldinger, som bare vises for avsenderen og angitte mottakere, kan nyhetsgruppemeldinger leses av alle som viser gruppen meldingene er lagt inn i. Nyhetsgrupper er internasjonale i utstrekning, med deltakere fra alle hjørner av Internett.

Du må ha et nyhetsleserprogram som Windows Mail før du kan vise meldinger i en nyhetsgruppe. Du bruker nyhetsleserprogrammet til å laste ned meldinger fra en nyhetsserver. Mange Internett-leverandører tilbyr kundene sine tilgang til nyhetsservere. Disse serverne inneholder vanligvis tusenvis av grupper som dekker et bredt spekter av emner. Enkelte nyhetsservere inneholder spesialiserte emner. Nyhetsserveren Microsoft Help Groups som du finner på news.microsoft.com, tilbyr for eksempel nyhetsgrupper der du kan diskutere Microsoft-produkter.