Hva er skrivertillatelser?

Skrivertillatelser bestemmer hvilke skriveregenskaper du kan kan administrere. Eksempler på skrivertillatelser er å gi nytt navn på eller dele en skriver, å gi eller fjerne tilgang til skriveren eller å bestemme hvem som kan administrere skriverens dokumenter eller egenskaper. Skrivertillatelsene administreres vanligvis av personen som installerte skriveren, eller, hvis skriveren er koblet til et bedrifts- eller organisasjonsnettverk, av en systemadministrator.

Tillatelser kan gis til en hver person som bruker skriveren, eller til en gruppe brukere som har samme brukerkontotype. Medlemmer av datamaskinens gruppe Administratorer har for eksempel tillatelse til å administrere skrivere som standard.

Windows har fire typer skrivertillatelser:

  • Skrive ut. Alle brukere kan som standard skrive ut, stanse midlertidig, fortsette, starte på nytt og avbryte utskrift av filer de sender til en skriver.

  • Administrere dokumenter. Hvis du har denne tillatelsen, kan du administrere alle utskriftsjobbene som venter i utskriftskøen, inkludert dokumenter eller filer som skrives ut av andre brukere. Du finner flere opplysninger under Vise utskriftskøen.

  • Administrere skrivere. Denne tillatelsen lar deg gi nytt navn på, fjerne og dele skriveren, og velge dens innstillinger. Den lar deg også administrere skrivertillatelser for andre brukere og samtlige utskriftsjobber. Medlemmer av datamaskinens gruppe Administratorer har tillatelse til å administrere skrivere som standard.

  • Spesialtillatelser. Disse tillatelsene, som vanligvis bare brukes av systemadministratorer, kan om nødvendig brukes til å endre skrivereier. Skriverens OPPRETTER EIER har fått alle skrivertillatelser, og er, som standard, personen som installerte skriveren.