Hva er alternativer for servergodkjenning?

I Tilkobling til eksternt skrivebord brukes servergodkjenning til å bekrefte at du kobler til riktig ekstern datamaskin eller server. Dette sikkerhetstiltaket hindrer deg i å koble til en annen datamaskin eller server enn den tilsiktede, og du slipper å risikere å eksponere konfidensiell informasjon.

Styrken som kreves av bekreftelsen for å kunne koble til, angis av systemsikkerhetspolicyen, som igjen angis av systemansvarlig. Hvis bekreftelsen ikke møter minimumskravene i policyen, har du tre mulige alternativer for godkjenning:

 • Koble til uten å varsle meg

  Her skjer tilkoblingen uansett, selv om identiteten til den eksterne datamaskinen ikke kan bekreftes under tilkobling til eksternt skrivebord.

 • Varsling

  Hvis identiteten til den eksterne datamaskinen ikke kan bekreftes under tilkobling til eksternt skrivebord, får du et varsel slik at du kan velge om du vil fortsette med tilkoblingen eller ikke.

 • Ikke koble til

  Hvis identiteten til den eksterne datamaskinen ikke kan bekreftes under tilkobling til eksternt skrivebord, skjer det ingen tilkobling med dette alternativet.

Hvis du ikke er sikker på hvilket alternativ du skal velge, spør systemansvarlig eller eieren av den eksterne datamaskinen.

Eksterne datamaskiner som kjører Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) eller tidligere, kan ikke oppgi identitet for bekreftelse. Hvis du vet at den eksterne datamaskinen kjører ett av disse eldre operativsystemene, kan du unngå godkjenningsvarsler ved å velge Koble til uten å varsle meg, men husk at dette alternativet er mindre sikkert enn de andre to.

Merknader

 • Hvis du vil endre alternativet for servergodkjenning permanent, kan du lagre innstillingene for den eksterne datamaskinen til en RDP-fil (en fil som inneholder alle innstillingene for en tilkobling til en spesiell ekstern datamaskin). Dette gjør du ved å velge ønsket godkjenningsnivå i Tilkobling til eksternt skrivebord, og deretter, i kategorien Generelt, klikke Lagre eller Lagre som. Hvis du vil koble til den samme eksterne datamaskinen senere, dobbeltklikker du RDP-filen.

 • Hvis du ikke har installert Windows Vista Service Pack 1, får du følgende alternativer i stedet:

  • Koble til alltid, selv om godkjenning mislykkes

   Her skjer tilkoblingen uansett, selv om identiteten til den eksterne datamaskinen ikke kan bekreftes under tilkobling til eksternt skrivebord.

  • Varsle meg om godkjenning mislykkes

   Hvis identiteten til den eksterne datamaskinen ikke kan bekreftes under tilkobling til eksternt skrivebord, får du et varsel slik at du kan velge om du vil fortsette med tilkoblingen eller ikke.

  • Ikke koble til dersom godkjenning mislykkes

   Hvis identiteten til den eksterne datamaskinen ikke kan bekreftes under tilkobling til eksternt skrivebord, skjer det ingen tilkobling med dette alternativet.

   Hvis du vil ha mer informasjon om å installere Windows Vista Service Pack 1 (SP1), se Lær hvordan du installerer Windows Vista Service Pack 1 (SP1).