Du må være logget på som administrator for å utføre disse trinnene. Hvis du ikke er logget på som administrator, kan du bare endre innstillinger som gjelder din egen brukerkonto, og enkelte hendelseslogger er kanskje ikke tilgjengelige.

Hendelseslogger er spesielle filer som registrerer viktige hendelser på datamaskinen, for eksempel når en bruker logger seg på datamaskinen, eller når det oppstår feil i et program. Når disse hendelsene oppstår, registrerer Windows hendelsen i en hendelseslogg du kan lese ved hjelp av Hendelsesliste. Informasjonen i hendelsesloggene kan være nyttig for erfarne brukere som feilsøker problemer med Windows og andre programmer.

Hendelsesliste sporer informasjon i flere ulike logger. Windows Loggene inkluderer:

  • Programhendelseslogg. Hendelser klassifiseres som feil, advarsel eller informasjon, avhengig av hvor viktig hendelsen er. En feil er et betydelig problem, for eksempel tap av data. En advarsel er en hendelse som ikke nødvendigvis er betydelig, men som indikerer et potensielt problem. En informasjonshendelse beskriver vellykket drift av et program, en driver eller en tjeneste.

  • Sikkerhetsrelaterte hendelser. Disse hendelsene kalles overvåkninger og beskrives som vellykket eller mislykket avhengig av hendelsen, for eksempel om en bruker klarte å logge på Windows.

  • Konfigurasjonshendelser. For datamaskiner som er konfigurert som domenekontrollere, vil det vises flere logger her.

  • Systemhendelser. Systemhendelser logges av Windows og Windows-systemtjenester og klassifiseres som feil, advarsel eller informasjon.

  • Videresendte hendelser. Disse hendelsene videresendes til denne loggen av andre datamaskiner.

Program- og tjenestelogger varierer. De inneholder egne logger om programmene som kjører på datamaskinen, i tillegg til mer detaljerte logger som er forbundet med bestemteWindows-tjenester.

  1. Åpne Hendelsesliste ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, System og vedlikehold, Administrative verktøy og deretter dobbeltklikkeHendelsesliste. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

  2. Klikk en hendelseslogg i venstre rute.

  3. Dobbeltklikk en hendelse for å vise informasjon om hendelsen.

Obs!

  • Hvis du vil ha mer informasjon om hendelseslogger, klikker du Hjelp-menyen, og klikker deretter Emner i Hjelp.