Hva er Enhetsbehandling?

Ved hjelp av Enhetsbehandling kan du se hvilke enheter som er installert på datamaskinen, oppdatere driverprogramvare for enheter, kontrollere om maskinvare fungerer som den skal, og endre maskinvareinnstillinger.