Hva er Windows Connect Now?

Microsoft Windows Connect Now (WCN) er en teknologi som er laget for å møte behovet for en enklere og sikrere måte å konfigurere enheter og datamaskiner på nettverket på. I tillegg til at du får enklere enhetskonfigurering, kan du bruke WCN til å lagre trådløse nettverksinnstillinger på en USB flash-enhet og deretter sette denne enheten inn i andre enheter (som rutere) og datamaskiner, slik at du raskt og enkelt kan legge dem til i nettverket.

Obs!

  • Windows Connect Now er lettere å bruke og sikrere enn manuell nettverkskonfigurasjon, men du må ha WCN-kompatible enheter for å benytte deg av teknologien. Se i informasjonen som fulgte med enheten for å se om den er WCN-kompatibel, eller se etter en logo med "Sertifisert for Windows Vista" eller "Fungerer med Windows Vista" på selve enheten eller emballasjen den kom i.

Dette trenger du for å benytte deg av den nyeste Windows Connect Now-teknologien:

  • En datamaskin med Windows Vista.

  • WCN-kompatible enheter, som rutere og skrivere.

  • En USB-flash-enhet (hvis du vil bruke muligheten for USB-konfigurering).

Dette er alternativene for Windows Connect Now:

  • USB-konfigurering. Du kan legge innstillinger for trådløse nettverk på en USB-flash-enhet og deretter sette denne inn i en annen datamaskin eller en WCN-kompatibel enhet, som en ruter eller en skriver.

  • Trådet (Ethernet) konfigurasjon. Du kan koble en ruter eller et tilgangspunkt til en datamaskin som kjører Windows Vista med en Ethernet-kabel, og deretter kjøre en veiviser for å konfigurere ruteren eller tilgangspunket. Så snart enheten er konfigurert, kan du legge til flere enheter på nettverket trådløst.

  • Trådløs konfigurasjon. Dette er det samme som trådet (Ethernet) konfigurasjon, men uten kabler.

  • Koble til et trådløst nettverk. Du kan koble til en trådløs ruter eller et trådløst tilgangspunkt som allerede er konfigurert.

Hvis du vil vite mer om hvordan du konfigurerer et nettverk med eller uten Windows Connect Now, kan du se under Opprette et hjemmenettverk. Hvis du vil vite mer om hvordan du legger til enheter eller datamaskiner i et nettverk, med eller uten Windows Connect Now, kan du se under Legge til en enhet eller datamaskin på et nettverk.