Hvis datamaskinen mangler RAM (Random Access Memory) som er nødvendig for å kjøre et program eller en operasjon, bruker Windowsvirtuelt minne for å kompensere for dette.

Virtuelt minne kombinerer datamaskinens RAM med midlertidig lagringsplass på harddisken. Når det er lite RAM, flytter det virtuelle minnet data fra RAM til et sted kalt en sidevekslingsfil. Når data flyttes til og fra sideutvekslingsfilen, frigjøres RAM for å fullføre arbeidet.

Jo mer RAM datamaskinen har, jo raskere vil programmene vanligvis kjøre. Hvis mangel på RAM gjør at datamaskinen går saktere, kan du eventuelt øke virtuelt minne for å kompensere for dette. Datamaskinen kan imidlertid lese data fra RAM mye raskere enn fra en harddisk, så det er en bedre løsning å legge til RAM.

Virtuelt minne og feilmeldinger

Hvis du mottar feilmeldinger om lite virtuelt minne, må du enten legge til mer RAM eller øke størrelsen på sideutvekslingsfilen, slik at du kan kjøre programmene på datamaskinen. Windows behandler vanligvis størrelsen automatisk, men du kan endre størrelsen på det virtuelle minnet manuelt hvis standardstørrelsen ikke oppfyller dine behov. Hvis du vil ha mer informasjon, se Endre størrelsen på det virtuelle minnet.