Hvis du har glemt Windows-passordet og du er koblet til et domene, bør du kontakte systemansvarlig for å tilbakestille passordet. Hvis du ikke er koblet til et domene, kan du tilbakestille passordet ved å bruke en diskett for å tilbakestille passord eller en administratorkonto.

Hvis du glemmer administratorpassordet og ikke har en diskett for tilbakestilling av passord eller en annen administratorkonto, får du ikke tilbakestilt passordet. Hvis det ikke finnes andre brukere på datamaskinen, kan du ikke logge på Windows og blir nødt til å installere Windows på nytt.

Vis alle

Slik bruker du en diskett for å tilbakestille passord til å tilbakestille passordet

Du kan ikke følge denne fremgangsmåten hvis du har låst datamaskinen.

  1. Hvis du har skrevet inn feil passord, vil du motta en melding om at brukernavn og passord er feil. Når denne meldingen vises, klikker du OK.

  2. Klikk Tilbakestill passord, og følg deretter instruksjonene.

Slik bruker du en administratorkonto til å tilbakestille passordet

Advarsel!

  • Hvis du bruker en administratorkonto til å tilbakestille passordet, mister du permanent tilgang til alle e‑postmeldinger og krypterte filer på denne kontoen.

Obs!  

  • Disse trinnene kan ikke utføres i Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic og Windows Vista Home Premium.

  1. Logg på administratorkontoen du vil bruke til å tilbakestille det glemte passordet.

  2. Åpne Lokale brukere og grupper ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, skrive inn lusrmgr.msc i Søkeboksen og deretter trykke ENTER. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

  3. Dobbeltklikk Lokale brukere og grupper, og klikk deretter Brukere.

  4. Høyreklikk kontoen du vil tilbakestille passordet for, og klikk deretter Angi passord.

  5. Skriv inn og bekreft det nye passordet.