Hva er nytt i strømstyringsinnstillingene

I denne versjonen av Windows har du bedre styring enn noen gang med hvordan datamaskinen bruker og styrer strømforbruket.

Bruke batterimåleren til å overvåke strømforbruket

Du kan bruke batterimåleren til å ta i bruk forskjellige strømstyringsplaner. Selv om det er vanligere å bruke strømmålere på mobile PCer, kan den også vises på en stasjonær datamaskin hvis datamaskinen er koblet til en UPS (Uninterruptible Power Supply) av USB-typen eller andre korttids batterienheter.

Batterimåleren ligger på systemstatusfeltet på Windows oppgavelinje. Batterimåleren gjør det enklere for deg å overvåke strømforbruket på din mobile PC mens du bruker den.

Når du beveger pekeren over batteriikonet, kan du se hvor mange prosentdeler batterikapasitet som er igjen og hvilken strømstyringsplan Windows bruker.

Bilde av batteriikonet som viser den aktive strømstyringsplanen og hvor mye strøm som er igjen
Beveg pekeren over batteriikonet for å se den aktive strømstyringsplanen og hvor mye strøm det er igjen på batteriet

Obs!

  • Mange mobile PCer har mer enn ett batteri. Klikk batteriikonet for å se hvor mye kapasitet det er igjen på hvert enkelt batteri. Beveg pekeren over ikonet for å se den samlede kapasiteten.

Batterimåleren viser også om den mobile PCen er koblet til et strømuttak eller kjører på batteristrøm. Når batterikapasiteten er lav, viser batterimåleren et varsel rett over batteriikonet.

Batteriikonet endrer utseende og viser gjeldende batteristatus, slik at du med et raskt blikk kan se hvor mye strøm som er igjen. Når batterikapasiteten er over 25 prosent, er batteriikonet grønt. Når batterikapasiteten når 25 prosent, vises en trekant med et utropstegn (!) over det grønne batteriikonet. Når kapasiteten blir lav, vises en rød sirkel med en hvit X over det grønne batteriikonet.

Når du klikker batteriikonet, viser batterimåleren hvor mye strøm det er igjen. Fra batterimåleren kan du også bytte til en annen type strømstyringsplan (for eksempel fra en plan som legger vekt på god systemytelse til en plan som sparer strøm).

Bilde av batterimåleren som viser strømstyringsplaner og hvor mye strøm som er igjen
Batterimåleren

Hvis du vil endre innstillingene for en strømstyringsplan eller velge en strømstyringsplan som ikke vises i batterimåleren, klikker du Flere strømalternativer. Du finner flere opplysninger under Batterimåler: vanlige spørsmål.

Strømstyringsplaner

Strømstyringsinnstillingene i denne versjonen av Windows er basert på strømstyringsplaner. En strømstyringsplan er en samling innstillinger for maskinvare og system, som styrer hvordan datamaskinen bruker strøm. Strømstyringsplaner kan hjelpe deg å spare strøm, maksimere systemytelsen eller oppnå en balanse mellom de to. De tre strømstyringsplanene Balansert, Strømsparer og Høy ytelse tilfredsstiller de flestes behov. Du kan endre innstillingen for alle disse planene eller hvis disse planene ikke passer deg, kan du opprette din egen plan ved å bruke en av standardplanene som utgangspunkt.

Obs!

  • Maskinprodusenten kan levere ekstra strømstyringsplaner.

Selv om den balanserte strømstyringsplanen er den aktive planen som standard i denne versjonen av Windows, kan du velge en annen strømstyringsplan som standard. Hvis du bestemmer deg for at du vil endre standard strømstyringsplan tilbake til Balansert, kan du gjøre dette når som helst.

Tabellen nedenfor beskriver hver standardplan.

Balansert

Denne planen balanserer strømforbruket og systemytelsen ved å tilpasse datamaskinens prosessorhastighet til dine aktiviteter.

Strømsparer

Denne planen sparer strøm på den mobile PCen ved å redusere systemytelsen. Dens hovedformål er å forlenge batteritiden.

Høy ytelse.

Denne planen gir høyest ytelsesnivå på den mobile PCen ved å tilpasse prosessorhastigheten til arbeidet ditt og maksimere systemytelsen.

Styre strøminnstillingene

Du kan styre alle innstillingene for strømstyringsplanene ved å bruke Strømalternativer i kontrollpanelet. Du kan videre optimere datamaskinens strømforbruk og systemytelse ved å endre avanserte strøminnstillinger. Uansett hvor mange innstillinger du endrer, kan du alltid gjenopprette dem til sine opprinnelige verdier.

Obs!

  • Maskinprodusenten kan levere ekstra strømstyringsplaner og innstillinger.

Slå av datamaskinen med Strøm-knappen

I denne versjonen av Windows er det enkelt å slå av datamaskinen: Klikk ganske enkelt Strøm-knappen på Start-menyen.

Bilde av av/på-knappen
Strøm-knappen

Du finner flere opplysninger under Slå av en datamaskin: vanlige spørsmål.