Standardkontoen kan bidra til å beskytte datamaskinen ved å hindre brukere i å gjøre endringer som påvirker alle som bruker datamaskinen. Vi anbefaler at du oppretter en standardkonto for hver bruker.

Når du logger på Windows med en standardkonto, kan du gjøre alt som du kan gjøre med en administratorkonto, men hvis du vil gjøre noe som påvirker andre brukere av datamaskinen, for eksempel å installere programvare eller endre sikkerhetsinnstillinger, kan det hende at Windows ber deg om å angi et passord for en administratorkonto.