Hvis du legger merke til at datamaskinen slås sakte av (eller ikke i det hele tatt), startes sakte eller ikke kan gå inn i strømsparingsmodus, kan det skyldes et program eller en enhetsdriver som forstyrrer strøminnstillingene i Windows. Du kan bruke Ytelsesinformasjon og -verktøy til å prøve å identifisere disse programmene eller enhetsdriverne.

Slik ser du etter ytelsesproblemer

  1. Åpne Ytelsesinformasjon og -verktøy ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, System og vedlikehold og deretter Ytelsesinformasjon og -verktøy.

  2. Klikk Avanserte verktøy.

  3. Under Ytelsesproblemer, klikk problemene som er oppført.

  4. Les informasjonen i dialogboksen som vises for å se hvilke programmer eller drivere som forårsaker problemer.

Vis alle

Hvis et program eller en driver hindrer at datamaskinen slås på raskt

Prøv følgende for å korrigere problemet:

  • Behandle programmene som kjøres ved oppstart. Noen programmer startes automatisk når du starter Windows. Hvis for mange av disse programmene åpnes samtidig, kan hastigheten senkes på datamaskinen. Hvis du vil deaktivere oppstart av disse programmene og øke ytelsen, bruk Windows Defender. Hvis du vil vite mer, se Forhindre at et program kjøres automatisk når Windows starter.

  • Spør produsenten av programmet eller driveren om en oppdatering. Det kan hende at en nyere versjon av programmet løser problemet.

Hvis et program eller en driver hindrer at datamaskinen slås raskt av

Prøv følgende for å korrigere problemet:

  • Lukk programmet før du slår av maskinen. Det er mulig at problemet bare oppstår hvis programmet kjører. Prøv å lukke programmet før du slår av Windows, og se om det får datamaskinen til å slås av som den skal.

  • Be produsenten av programmet eller driveren om en oppdatering. Det kan hende at en nyere versjon av programmet løser problemet.

Hvis disse alternativene ikke løser problemet, kan det hende at programmet eller driveren ikke er kompatible med Windows. Hvis du installerte programmet eller enheten selv, og ikke lenger bruker det, vurder å fjerne enheten eller avinstallere programmet eller driveren.