Hurtigtaster i Windows Mail

Ved hjelp av hurtigtaster kan du utføre mange oppgaver i Windows Mail, og navigere uten å bruke en mus. Med unntak av der annet er angitt, gjelder snarveiene både e‑post og nyhetsgrupper.

Vis alle

Hovedvinduet, vinduet for visning av meldinger og vinduet for sending av meldinger

Hvis du vil Trykker du
Hvis du vil

Åpne emner i Hjelp

Trykker du

F1

Hvis du vil

Merke alle meldinger eller all tekst i en melding

Trykker du

CTRL+A

Hovedvinduet og vinduet for visning av meldinger

Hvis du vil Trykker du
Hvis du vil

Sende og motta e‑post

Trykker du

CTRL+M

Hvis du vil

Åpne eller legge inn en ny melding

Trykker du

CTRL+N

Hvis du vil

Åpne Kontakter

Trykker du

CTRL+SKIFT+B

Hvis du vil

Slette en e‑postmelding

Trykker du

DEL eller CTRL+D

Hvis du vil

Svare meldingsforfatteren

Trykker du

CTRL+R

Hvis du vil

Svare alle

Trykker du

CTRL+SKIFT+R eller CTRL+G (bare nyhetsgrupper)

Hvis du vil

Videresende en melding

Trykker du

CTRL+B

Hvis du vil

Søke etter en melding

Trykker du

CTRL+SKIFT+F

Hvis du vil

Skrive ut den merkede meldingen

Trykker du

CTRL+P

Hvis du vil

Gå til neste melding i listen

Trykker du

CTRL+>

Hvis du vil

Gå til forrige melding i listen

Trykker du

CTRL+<

Hvis du vil

Vise egenskapene for den valgte meldingen

Trykker du

ALT+ENTER

Hvis du vil

Gå til neste uleste e‑postmelding

Trykker du

CTRL+U

Hvis du vil

Gå til neste uleste nyhetsgruppesamtale

Trykker du

CTRL+SKIFT+U

Hovedvinduet

Hvis du vil Trykker du
Hvis du vil

Åpne en merket melding

Trykker du

CTRL+O eller ENTER

Hvis du vil

Merke en melding som lest

Trykker du

CTRL+ENTER eller CTRL+Q

Hvis du vil

Flytte mellom meldingslisten, mappelisten (hvis på) og forhåndsvisningsruten.

Trykker du

TAB

Hvis du vil

Gå til en nyhetsgruppe

Trykker du

CTRL+W

Hvis du vil

Vise en nyhetsgruppesamtale (vise alle svar)

Trykker du

PIL VENSTRE eller PLUSSTEGN (+)

Hvis du vil

Skjule en nyhetsgruppesamtale (skjule svar)

Trykker du

PIL HØYRE eller MINUSTEGN (-)

Hvis du vil

Markere alle nyhetsgruppemeldinger som lest

Trykker du

CTRL+SKIFT+A

Hvis du vil

Gå til neste uleste nyhetsgruppe eller mappe

Trykker du

CTRL+J

Hvis du vil

Laste ned nyhetsgruppemeldinger for frakoblet lesning

Trykker du

CTRL+SKIFT+M

Hvis du vil

Gå til innboksen

Trykker du

CTRL+I

Hvis du vil

Gå til en mappe

Trykker du

CTRL+Y

Hvis du vil

Oppdatere nyhetsgruppemeldinger og hoder

Trykker du

F5

Meldingsvinduet: vise eller sende

Hvis du vil Trykker du
Hvis du vil

Lukke en melding

Trykker du

ESC

Hvis du vil

Søke etter tekst

Trykker du

F3 eller CTRL+SKIFT+F

Meldingsvinduet: bare sende

Hvis du vil Trykker du
Hvis du vil

Stavekontrollere

Trykker du

F7

Hvis du vil

Sette inn en signatur

Trykker du

CTRL+SKIFT+S

Hvis du vil

Sende en melding eller legge den inn i en nyhetsgruppe

Trykker du

CTRL+ENTER eller ALT+S

Hvis du vil

Bytte mellom kategoriene Rediger, Kilde og Forhåndsvisning når du arbeider i Rediger kilde-visning

Trykker du

CTRL+TAB