Alle funksjoner og knapper i Windows Media Center er tilgjengelig med tastaturet. Windows Media Center har en rekke hurtigtaster for mer vanlig brukte kommandoer og knapper som du kan bruke til å kontrollere Windows Media Center fra tastaturet eller med makroer.

Følgende tabeller viser de forskjellige hurtigtastene for Windows Media Center.

Vis alle

Bruke hurtigtaster til å navigere tastaturet

Følgende tabell viser hvordan du bruker hurtigtaster til å navigere tastaturet.

Hvis du vil
Bruk denne hurtigtasten

Åpne Windows Media Center eller gå tilbake til oppstartsskjermbildet i Windows Media Center.

Windows-tast+ALT+ENTER

Lukke Windows Media Center

ALT+F4

Godta valget

ENTER

Gå tilbake til forrige skjermbilde

TILBAKE

Gå til første oppføring i en liste

HOME

Gå til siste oppføring i en liste

END

Gå til neste side

PGDN

Gå til forrige side

PGUP

Flytt til venstre, høyre, opp eller ned

PILTASTER

Gå inn og ut av vindusbasert modus

ALT+ENTER

Bruke hurtigtaster til å kontrollere lyd

Følgende tabell viser hvordan du bruker hurtigtaster til å kontrollere lyd.

Hvis du vil
Bruk denne hurtigtasten

Koble ut lyden

F8

Skru ned volumet

F9

Skru opp volumet

F10

Slå av eller på teksting

CTRL+SKIFT+C

Gå til Musikk

CTRL+M

Spille en lydfil eller sang

CTRL+SKIFT+P

Sette en lydfil eller sang på pause eller fortsette avspilling

CTRL+P

Spille en lydfil eller sang på nytt

CTRL+B

Gå til neste sang

CTRL+F

Spole fremover i en sang

CTRL+SKIFT+F

Rippe en CD

CTRL+R

Vise hurtigmenyen

CTRL+D

Bruke hurtigtaster til å kontrollere TVen

Følgende tabell viser hvordan du bruker hurtigtaster til å kontrollere TVen.

Hvis du vil
Bruk denne hurtigtasten

Gå til TV-opptak

CTRL+O

Gå til TV-guiden

CTRL+G

Gå til Live TV

CTRL+T

Spille inn et TV-program

CTRL+R

Sette direktesendt TV eller et TV-opptak på pause eller fortsette avspilling

CTRL+P

Stoppe innspillingen eller avspillingen av et TV-program

CTRL+SKIFT+S

Fortsette å spille av TV-program

CTRL+SKIFT+P

Spole tilbake direktesendt TV eller et TV-opptak

CTRL+SKIFT+B

Spole fremover i direktesendt TV eller et TV-opptak

CTRL+SKIFT+F

Gå tilbake

CTRL+B

Gå fremover

CTRL+F

Vise hurtigmenyen

CTRL+D

Gå til neste kanal

PGUP

Gå til forrige kanal

PGDN

Bruke hurtigtaster til å lytte til radio

Følgende tabell viser hvordan du bruker hurtigtaster til å lytte til radio.

Hvis du vil
Bruk denne hurtigtasten

Gå til Radio

CTRL+A

Sette radio på pause eller fortsette avspilling

CTRL+P

Stoppe direktesendt radio

CTRL+SKIFT+S

Fortsette å lytte til radio

CTRL+SKIFT+P

Gå tilbake

CTRL+B

Gå fremover

CTRL+F

Vise hurtigmenyen

CTRL+D

Bruke hurtigtaster til å vise bilder

Følgende tabell viser hvordan du bruker hurtigtaster til å vise bilder.

Hvis du vil
Bruk denne hurtigtasten

Gå til Bilder

CTRL+I

Zoome et bilde i Bildedetaljer

ENTER

Spille av en lysbildefremvisning

CTRL+SKIFT+P

Stoppe en lysbildefremvisning

CTRL+SKIFT+S

Sette en lysbildefremvisning på pause

CTRL+P

Gå tilbake til forrige bilde

PIL OPP eller PIL VENSTRE

Gå fremover til neste bilde

PIL NED eller PIL HØYRE

Vise hurtigmenyen

CTRL+D

Bruke hurtigtaster til å spille av videoer

Følgende tabell viser hvordan du bruker hurtigtaster til å spille av videoer.

Hvis du vil
Bruk denne hurtigtasten

Gå til Videoer

CTRL+E

Spille av

CTRL+SKIFT+P

Sette på pause

CTRL+P

Stoppe

CTRL+SKIFT+S

Spole tilbake

CTRL+SKIFT+B

Spole fremover

CTRL+SKIFT+F

Gå tilbake

CTRL+B

Gå fremover

CTRL+F

Bruke hurtigtaster til å spille av DVDer

Følgende tabell viser hvordan du bruker hurtigtaster til å spille av DVDer.

Hvis du vil
Bruk denne hurtigtasten

Gå til DVD-menyen

CTRL+SKIFT+M

Spille av

CTRL+SKIFT+P

Sette på pause

CTRL+P

Stoppe

CTRL+SKIFT+S

Spole tilbake

CTRL+SKIFT+B

Spole fremover

CTRL+SKIFT+F

Gå til forrige kapittel

CTRL+B

Gå til neste kapittel

CTRL+F

Endre DVD-vinkelen

PILTASTER

Endre DVD-lydvalget

CTRL+SKIFT+A

Endre valget for DVD-undertekst

CTRL+U