Her er noen svar på vanlige spørsmål om spillelister i Windows Media Player. Hvis du ikke ser spørsmålet ditt her, gå til Windows Media Player: vanlige spørsmål.

Vis alle

Hva er en spilleliste og hvorfor er det bra å bruke den?

En spilleliste i spilleren er en liste som inneholder en eller eller flere digitale mediefiler. Spillelister kan inneholde alle slags kombinasjoner av sanger, videoer eller bilder. Spillelister er en praktisk fremgangsmåte for å gruppere elementer som du ønsker å lytte til eller se på ofte. Hvis du for eksempel liker å lytte til bestemte sanger mens du slapper av om kvelden, kan du lage en spilleliste som bare inneholder disse sangene. Du kan også bruke spillelister til å gruppere elementer som du vil brenne på en CD eller synkronisere med en bærbar enhet. Du kan for eksempel lage en spilleliste av dine favorittjulesanger og deretter brenne denne spillelisten på en lyd-CD for å spille den når du er på fest.

Elementer i en spilleliste spilles som standard av i den rekkefølgen de er på listen. Du kan endre elementenes rekkefølge ved å dra og slippe dem på listen, eller du kan spille alle elementene på listen i vilkårlig rekkefølge.

Hvilke elementer kan legges til i en spilleliste?

En lyd-, video- eller bildefil som spilleren gjenkjenner som mulig element i en spilleliste. Elementer som ikke er filer, f.eks. CDer eller DVDer, kan ikke legges til i en spilleliste.

Hva er forskjellen mellom en vanlig spilleliste og en automatisk spilleliste?

Innholdet på en vanlig spilleliste endres ikke hvis du ikke manuelt legger til eller fjerner elementer fra spillelisten. Hvis du legger til, fjerner eller endrer elementer i ditt bibliotek, endres innholdet i en automatisk spilleliste automatisk i henhold til vilkårene du har spesifisert. Du kan f.eks. opprette en automatisk spilleliste fra biblioteket for alle sangene til din favorittsanger som du har klassifisert med fire stjerner eller mer. Innholdet i denne automatiske spillelisten endres automatisk når du endrer klassifiseringen til en av denne sangerens sanger i ditt bibliotek, eller hvis du legger til eller fjerner en av disse sangene.

Hvor på datamaskinen lagres mine spillelistefiler?

Som standard lagres spillelisten i mappen Mine spillelister, som ligger i mappen der du ripper dine CDer (vanligvis din musikkmappe).

Kopieres mine spillelister når jeg brenner en CD eller synkroniserer med en bærbar enhet?

Hvis du brenner en CD (lyd eller data), brennes elementene i spillelisten på CDen, men spillelistefilen brennes ikke.

Når du synkroniserer en spilleliste til en bærbar enhet, kopieres både spillelistefilen og innholdet i spillelisten til enheten.

Kan jeg lagre en spilleliste i et annet format?

Ja. Spilleren lagrer som standard spillelister med en .wpl-filtype, men du kan lagre spillelister med filtypene .m3u eller .asx i stedet for. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du lagrer en spilleliste med en annen filtype, se prosedyren for opprettelse av en vanlig spilleliste under Opprette eller endre en vanlig spilleliste.

Hvorfor vises ikke alle mine elementer i listeruten når jeg flytter et album eller en artist dit?

Det er mulig at funksjonen Legg favoritter til i listen ved flytting ikke er slått på. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du slår av denne funksjonen, se prosedyren for automatisk opprettelse av en spilleliste for dine favorittsanger under Opprette eller endre en vanlig spilleliste.

Hvorfor er noen av elementene i spillelisten min nedtonet?

Elementer i en spilleliste kan nedtones ved å hoppe over dem under avspilling. Hvis du vil ha informasjon om hvordan elementene kan nedtones på denne måten, se prosedyren for å hoppe over elementer i en spilleliste under Opprette eller endre en vanlig spilleliste.

Hvorfor kan jeg ikke utvide en spilleliste?

Hvis spillelisten finnes på en webserver, kan du ikke utvide den til å vise individuelle elementer. Du kan imidlertid gå gjennom elementer i spillelisten ved å klikke på Neste og Forrige-knappene.