Skrive en e‑postmelding

Du skriver en e‑postmelding på samme måte som du skriver et notat i et tekstbehandlingsprogram. Når du har skrevet ferdig meldingen, skriver du inn mottakernes e‑postadresser og emnet for meldingen i de riktige boksene, og meldingen er klar til å sendes.

Husk at du må opprette en e‑postkonto for deg selv i Windows Mail for å kunne sende e‑postmeldinger.

 1. Åpne Windows Mail ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Alle programmer og deretter Windows Mail.

 2. Klikk NyFil-menyen og klikk deretter E-postmelding for å åpne et nytt vindu for meldingsskriving.

 3. I Til:-boksen skriver du inn e‑postadressen til alle primærmottakerne. I Kopi:-boksen skriver du inn e‑postadressen til sekundærmottakere som du vil sende en kopi av e-posten til. Hvis du sender e-post til flere adresser, skiller du dem med semikolon.

 4. I Emne:-boksen skriver du inn emnet for meldingen.

 5. Klikk i hovedvinduet for meldingen og skriv inn meldingen.

 6. Når meldingen er slik du vil ha den, gjør du ett av følgende:

  • Klikk Send for å sende meldingen umiddelbart.

  • Klikk Send senereFil-menyen for å sende meldingen på et senere tidspunkt.

   Meldingen sendes neste gang du klikker Send og motta.

Tips!

 • Hvis du skriver en lang melding og ønsker å fullføre den senere, kan du når som helst lagre den. Klikk LagreFil-menyen for å lagre en melding. Lagrede og usendte meldinger lagres i mappen Kladd.