Tips for å løse problemer i Internet Explorer, bl.a. krasj og full stopp

Denne informasjonen gjelder Windows Internet Explorer 7 og Windows Internet Explorer 8.

Dersom Internet Explorer krasjer, slutter å fungere eller lukkes rett etter at du har åpnet den, kan det hende du får se en feilmelding om at Internet Explorer ikke fungerer eller at det har oppstått et problem som fører til at programmet må lukkes. Det første du bør kontrollere, er at du har en stabil Internett-tilkobling. Hvis du ikke kan åpne Internet Explorer, eller hvis den åpner seg, men lukkes raskt igjen, kan problemet være at datamaskinen har for lite minne eller at visse systemfiler er ødelagte eller mangler. Start datamaskinen på nytt for å tømme minnet, og åpne deretter bare Internet Explorer.

Hvis Internett-tilkoblingen er god og du har startet datamaskinen på nytt, men Internet Explorer fremdeles har problemer, prøver du følgende:

Vis alle

Deaktiver alle tilleggsprogrammer

Selv om lesertillegg kan forbedre opplevelsen på Internett, kan de av og til forstyrre eller forårsake konflikter med annen programvare på datamaskinen. Prøv å starte Internet Explorer uten tilleggsprogrammer for å se om problemet blir borte. Slik gjør du det:

 • Klikk Start-knappen Bilde av startknappen, deretter Alle programmer, så Tilbehør, Systemverktøy, og til slutt Internet Explorer (Ingen tillegg).

Hvis problemet forsvinner når du deaktiverer alle tilleggsprogrammer, bør du vurdere å deaktivere alle tilleggsprogrammer og deretter slå dem på bare hvis du trenger dem. På denne måten kan du finne ut hvilket tillegg det er som forårsaker problemet. Hvis du vil vite mer om tilleggsprogrammer, se Internet Explorer-tillegg: vanlige spørsmål eller Hvordan påvirker lesertillegg datamaskinen?

Hvis du vil deaktivere tillegg automatisk, kjører du reparasjonen for Internet Explorer-tillegg.

Slik kjører du reparasjonen for Internet Explorer-tillegg:

 1. Klikk denne knappen:

  Bilde av en Reparer-knapp
  Løs dette problemet

 2. Når du blir spurt om du vil kjøre eller lagre filen, klikker du Kjør. Følg deretter trinnene i veiviseren.

Slik deaktiverer du tilleggsprogrammer manuelt:

 1. Åpne Internett Explorer ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, og deretter Internet Explorer.

 2. Klikk Verktøy-knappen, og klikk deretter Administrer tillegg.

Tilbakestille Internet Explorer-innstillinger

Hvis du har deaktivert tilleggsprogrammer, men problemet fremdeles ikke er løst, kan du prøve å tilbakestille Internet Explorer til standardinnstillingene. Dette fjerner alle endringer som er gjort i Internet Explorer etter at programmet ble installert, men sletter ikke favoritter eller feeder. Hvis du vil vite mer, kan du se Tilbakestille Internet Explorer 8-innstillinger eller Tilbakestille Internet Explorer 7-innstillinger.

Hvis du vil tilbakestille Internet Explorer-innstillingene automatisk, kjører du reparasjonen for Internet Explorer-innstillinger.

Slik kjører du reparasjonen for Internet Explorer-innstillinger:

 1. Klikk denne knappen:

  Bilde av en Reparer-knapp
  Løs problemet

 2. Når du blir spurt om du vil kjøre eller lagre filen, klikker du Kjør. Følg deretter trinnene i veiviseren.

Slik tilbakestiller du Internet Explorer-innstillingene manuelt:

 1. Lukk alle Internet Explorer- og Windows Utforsker-vinduer.

 2. Åpne Internett Explorer ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, og deretter Internet Explorer.

 3. Klikk Verktøy-knappen og deretter Alternativer for Internett.

 4. Klikk kategorien Avansert, og klikk deretter Tilbakestill.

 5. Klikk Tilbakestill.

 6. Når du er ferdig, klikker du Lukk, og klikker deretter OK.

 7. Lukk Internet Explorer og åpne den igjen for å aktivere endringene.

Kjør Microsoft Safety Scanner

Skadelig programvare og virus kan ofte føre til at Internet Explorer fungerer langsommere eller slutter å virke.

Hvis du har tilgang til Internett, kan du gå til Microsoft-webområdet for å laste ned Microsoft Safety Scanner, som du kan bruke til å søke gjennom datamaskinen etter virus og skadelig programvare.

Update Internet Explorer

Problemer blir ofte rettet når du kjører Windows Update, ettersom utdaterte filer blir byttet ut og sikkerhetsproblemer løses.

 1. Åpne Internett Explorer ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, og deretter Internet Explorer.

 2. Gjør ett av følgende:

  • I Internet Explorer 8 klikker du Sikkerhet-knappen og klikker deretter Windows Update.

  • I Internet Explorer 7 klikker du Verktøy-knappen og klikker deretter Windows Update.

 3. Følg instruksjonene på Windows Update-siden.

Oppdatere drivere

Utdaterte, inkompatible eller skadede skjermkortdrivere kan føre til kompatibilitetsproblemer i Internet Explorer. Du finner flere opplysninger om drivere under Oppdatere en driver for maskinvare som ikke fungerer skikkelig.

Har du fremdeles problemer med å bruke Internet Explorer?

Noen ganger trenger du litt ekstra hjelp for å komme over kneika. Her har du noen webbaserte ressurser som du kan se på hvis du har prøvd alt annet.