Justere tegnrepetisjonshastigheten

Hvis du vil justere repetisjonshastigheten til tegn på tastaturet, kan du endre både repetisjonsforsinkelse (hvor lang tid det tar før et tegn repeteres når du holder nede en tast) og repetisjonshastighet (hastigheten et tegn repeteres med når du holder nede en tast).

Vis alle

Slik justerer du tegnrepetisjonshastigheten ved å bruke musen:

  1. Klikk Start og deretter Kontrollpanel.

  2. Kontroller at du er i klassisk visning i Kontrollpanel, og at alle ikonene vises i det. Hvis ikke klikker du Bytt til klassisk visning i venstre rute i Kontrollpanel.

  3. Klikk Tastatur for å åpne dialogboksen Egenskaper for tastatur. Gå til Repetisjonshastighet-boksen i kategorien Hastighet. Velg verdier for Repetisjonsforsinkelse og Repetisjonshastighet ved å flytte glidebryteren mot høyre eller venstre.

  4. Klikk OK og deretter Lukk for å lukke Kontrollpanel.

Slik justerer du tegnrepetisjonshastigheten ved å bruke tastaturet:

  1. Vis Start-menyen ved å trykke CTRL+ESC (eller Windows-logotasten). Åpne deretter Kontrollpanel ved å trykke K.

  2. Kontroller at du er i klassisk visning i Kontrollpanel, og at alle ikonene vises i det. Hvis ikke går du til venstre rute i Kontrollpanel og åpner Bytt til klassisk visning ved å trykke TAB og deretter ENTER. Bruk piltastene til å gå til Tastatur, og trykk deretter ENTER.

  3. Finn Repetisjonshastighet-boksen i kategorien Hastighet i dialogboksen Egenskaper for tastatur. Gå til glidebryteren Repetisjonsforsinkelse ved å trykke F. Velg ønsket hastighet ved å flytte glidebryteren med PIL HØYRE og PIL VENSTRE. Gå til glidebryteren Repetisjonshastighet ved å trykke H. Velg ønsket hastighet ved å flytte glidebryteren med PIL HØYRE og PIL VENSTRE. Trykk deretter ENTER.

  4. Lukk Kontrollpanel ved å trykke ALT+F, L.