Endre datamaskinens lyder

Du kan angi at datamaskinen skal spille av en egen lyd når det oppstår gjentatte systemhendelser, for eksempel når du logger på eller lukker et program. Nedenfor vises det hvordan du tilordner en lyd til en systemhendelse.

Vis alle

Slik endrer du datamaskinens lyder ved å bruke musen:

  1. Klikk Start og deretter Kontrollpanel.

  2. Kontroller at du er i klassisk visning i Kontrollpanel, og at alle ikonene vises i det. Hvis ikke klikker du Bytt til klassisk visning i venstre rute i Kontrollpanel.

  3. Klikk Lyder og lydenheter for å åpne dialogboksen Egenskaper for Lyder og lydenheter. Klikk kategorien Lyder. Gå ned til Programhendelser-listen. Klikk en Systemhendelse, og klikk deretter Lyder-menyen for lyden du vil høre med den valgte handlingen.

  4. Klikk OK og deretter Lukk i Kontrollpanel.

Slik endrer du datamaskinens lyder ved å bruke tastaturet:

  1. Vis Start-menyen ved å trykke CTRL+ESC (eller Windows-logotasten). Åpne deretter Kontrollpanel ved å trykke K.

  2. Kontroller at du er i klassisk visning i Kontrollpanel, og at alle ikonene vises i det. Hvis ikke går du til venstre rute i Kontrollpanel og åpner Bytt til klassisk visning ved å trykke TAB og deretter ENTER. Bruk piltastene til å gå til Lyder og lydenheter, og trykk deretter ENTER.

  3. Gå til kategorien Lyder ved å trykke CTRL+TAB i dialogboksen Egenskaper for Lyder og lydenheter. Trykk ALT+P for å gå til Programhendelser-listen. Velg en systemhendelse ved å trykke PIL OPP eller PIL NED. Gå til Lyder-menyen ved å trykke ALT+L, og velg en lyd for den valgte handlingen ved å trykke PIL OPP eller PIL NED. Trykk deretter ENTER.

  4. Lukk Kontrollpanel ved å trykke ALT+F, L.