Endre museinnstillinger

Musen har en primær og sekundær knapp. Du bruker den primære museknappen (vanligvis venstre knapp) til å merke og klikke elementer, plassere markøren i et dokument og dra elementer. Du bruker den sekundære museknappen (vanligvis høyre knapp) til å vise en meny for oppgaver eller alternativer som endres i henhold til hvor du klikker. Hvis du er venstrehendt, kan du snu om på knappene og bruke høyre museknapp som primær knapp. Slik gjør du det:

Vis alle

Slik endrer du innstillinger ved å bruke musen:

  1. Klikk Start og deretter Kontrollpanel.

  2. Kontroller at du er i klassisk visning i Kontrollpanel, og at alle ikonene vises i det. Hvis ikke klikker du Bytt til klassisk visning i venstre rute i Kontrollpanel.

  3. Klikk Mus for å åpne dialogboksen Egenskaper for Mus. Klikk kategorien Knapper for å vise Knappekonfigurasjon-boksen. Merk av for Bytt om primær- og sekundærknappen. Klikk OK.

  4. Klikk OK og deretter Lukk i Kontrollpanel.

Slik endrer du innstillinger ved å bruke tastaturet:

  1. Vis Start-menyen ved å trykke CTRL+ESC (eller Windows-logotasten). Åpne deretter Kontrollpanel ved å trykke K.

  2. Kontroller at du er i klassisk visning i Kontrollpanel, og at alle ikonene vises i det. Hvis ikke går du til venstre rute i Kontrollpanel og åpner Bytt til klassisk visning ved å trykke TAB og deretter ENTER. Bruk piltastene til å gå til Mus, og trykk deretter ENTER.

  3. Knappekonfigurasjon-boksen vises i kategorien Knapper i dialogboksen Egenskaper for Mus. Merk av for Bytt om primær- og sekundærknappen ved å trykke S. Trykk deretter ENTER.

  4. Lukk Kontrollpanel ved å trykke ALT+F, L.