Endre skjermoppløsningen

Gjør dokumentene enklere å lese bed å justere skjermoppløsningen (hvis skjermen støtter mer enn én oppløsning). Lavere oppløsning får elementer til å se større ut. Du kan også endre antall piksler for å gjøre elementer mindre, og dermed vise mer informasjon på skjermen.

Vis alle

Slik endrer du skjermoppløsningen ved å bruke musen:

  1. Klikk Start og deretter Kontrollpanel.

  2. Kontroller at du er i klassisk visning i Kontrollpanel, og at alle ikonene vises i det. Hvis ikke klikker du Bytt til klassisk visning i venstre rute i Kontrollpanel.

  3. Klikk Skjerm for å åpne dialogboksen Egenskaper for Skjerm. Klikk kategorien Innstillinger for å vise Skjermoppløsning-boksen. Velg en verdi for skjermoppløsning ved å flytte glidebryteren mot høyre eller venstre. Klikk OK.

  4. Klikk Lukk.

Slik endrer du skjermoppløsning ved å bruke tastaturet:

  1. Vis Start-menyen ved å trykke CTRL+ESC (eller Windows-logotasten). Åpne deretter Kontrollpanel ved å trykke K.

  2. Kontroller at du er i klassisk visning i Kontrollpanel, og at alle ikonene vises i det. Hvis ikke går du til venstre rute i Kontrollpanel og åpner Bytt til klassisk visning ved å trykke TAB og deretter ENTER. Bruk piltastene til å gå til Skjerm, og trykk deretter ENTER.

  3. Gå til kategorien Innstillinger ved å trykke CTRL+TAB i dialogboksen Egenskaper for Skjerm. Trykk Alt+S for å komme til boksen Skjermoppløsning. Velg en skjermoppløsningsverdi ved å trykke Pil høyre eller Pil venstre, og trykk deretter Enter.

  4. Lukk Kontrollpanel ved å trykke ALT+F, L.