Installere et trådløst nettverkskort

De fleste datamaskiner har innebygd trådløst nettverk. Hvis datamaskinen ikke har et trådløst nettverkskort, kan du installere det. Hvilken type kort du installerer, avhenger av datamaskinen og ekspertisenivået ditt.

Slik finner du ut om du har et trådløst nettverkskort

Før du bruker datamaskinen, må du kontrollere om den allerede har et trådløst nettverkskort.

Slik finner du ut om du allerede har et trådløst nettverkskort

 1. Klikk Start, og klikk deretter Kontrollpanel.

 2. Klikk Nettverks- og Internett-tilkoblinger.

 3. Klikk Nettverkstilkoblinger under eller velg et Kontrollpanel-ikon.

 4. Microsoft Windows XP viser nettverkskortene. Trådløse nettverkskort er merket med Trådløs nettverkstilkobling. Hvis det vises en rød X over et kort, er det frakoblet. Hvis Nettverkstilkoblinger-vinduet er tomt, har ikke datamaskinen noe kabelbasert eller trådløst nettverkskort ennå.

Hvis du allerede har et trådløst nettverkskort, kan du konfigurere det trådløse nettverket.

Tips!

 • Hvis den bærbare PCen har et innebygd trådløst nettverkskort, men ikke ser ut til å være aktivert eller fungere, kontrollerer du om det er en bryter for trådløst kort på baksiden, forsiden og sidene på datamaskinen. Mange bærbare PCer har en bryter slik at du kan deaktivere kortet og redusere batteriforbruket.

Slik installerer du et trådløst USB-nettverkskort

Den aller enkleste måten å installere et kort på, er å legge til et trådløst USB-nettverkskort.

Slik installerer du et trådløst USB-nettverkskort

 1. Før du kjøper et trådløst USB-nettverkskort, må du finne en tilgjengelig USB-port på datamaskinen.

  Obs!

  • Hvis du må flytte datamaskinen for å nå USB-portene, bør du avslutte Windows for å unngå skader på datamaskinen. Hvis det er enkelt å nå en USB-port, trenger du ikke å slå av datamaskinen.

  Hvis du ikke har en ledig USB-port, kan du koble til en USB-hub for å legge til flere porter, eller installere et internt kort i stedet.

 2. Kjøpt et trådløst USB-nettverkskort.

 3. Hvis du måtte slå av datamaskinen for å få tilgang til USB-porten, kan du nå slå den på igjen. Sett in CDen som fulgte med kortet, i datamaskinen, og følg produsentens instruksjoner for å installere den nødvendige programvaren. Hvis det ikke følger en CD med kortet, fortsetter du til neste trinn.

 4. Koble USB-kortet til den ubrukte USB-porten på datamaskinen.

 5. Etter en liten stund blir den nye maskinvaren automatisk oppdaget og installert i Windows, og du blir varslet når installasjonen er fullført.

 6. Hvis du installerer et trådløst nettverkskort med en separat antenne, plasserer du antennen på et sted der du kan motta et tydelig trådløst signal. Du mottar vanligvis et sterkere signal (og en raskere nettverkstilkobling) hvis du plasserer antennen unna vegger og på et sted der den ikke er blokkert av skjermen eller datamaskinen.

Du kan nå konfigurere det trådløse nettverket.

Slik installerer du et trådløst CardBus- eller CF-nettverkskort

Mange bærbare PCer har et CardBus- eller CF-kortspor (de er det samme, men CF-kortsporet er litt nyere og smalere). CardBus- og CF-kort er mer praktisk og enklere å reise med enn USB-nettverkskort for bærbare PCer, ettersom kortet enkelt passer inn i et spor på siden av datamaskinen.

Slik installerer du et trådløst CardBus- eller CF-nettverkskort

 1. Kjøpt et trådløst CardBus- eller CF-nettverkskort.

 2. Sett in CDen som fulgte med kortet, i datamaskinen, og følg produsentens instruksjoner for å installere den nødvendige programvaren. Hvis det ikke følger en CD med kortet, fortsetter du til neste trinn.

 3. Sett inn nettverkskortet i et spor på datamaskinen.

 4. Etter en liten stund blir den nye maskinvaren automatisk oppdaget og installert i Windows, og du blir varslet når installasjonen er fullført.

Du kan nå konfigurere det trådløse nettverket.

Slik installerer du et trådløst internt nettverkskort

Det er mer komplisert å installere interne nettverkskort enn USB-nettverkskort, ettersom de skal plasseres inni datamaskinen. De kan også bare installeres på stasjonære datamaskiner som har en tilgjengelig plass (vanligvis kalt et spor). Hvis du ikke er komfortabel med å åpne datamaskinkabinettet, kan du be en tekniker om å installere maskinvaren.

Slik installerer du et trådløst internt nettverkskort

 1. Hvis datamaskinen har et ledig spor, kjøper du et trådløst internt nettverkskort.

 2. Sett in CDen som fulgte med kortet, i datamaskinen, og følg produsentens instruksjoner for å installere den nødvendige programvaren. Hvis det ikke følger en CD med kortet, fortsetter du til neste trinn.

 3. Klikk Slå av datamaskinenStart-menyen, og klikk deretter Slå av.

 4. Når datamaskinen er slått av, noterer du deg hvor hver enkelt kabel er koblet til på baksiden av datamaskinen. Det er lurt å teipe en liten merkelapp på hver kabel med et nummer eller en bokstav, og en tilsvarende merkelapp ved siden av sporet på datamaskinen der kabelen var koblet til. Deretter tar du ut alle kabler fra datamaskinen.

 5. Legg datamaskinen på et skrivebord, et bord eller en annen flat overflate. Følg produsentens instruksjoner for å åpne datamaskinen. Avhengig av kabinettet må du kanskje ta ut skruer på baksiden av datamaskinen. I motsetning til en klokke eller et TV-apparat, utformer de fleste produsentene datamaskiner slik at brukerne kan åpne dem.

 6. Sporene befinner seg på baksiden av datamaskinen, vanligvis nederst på kabinettet. Finn et tomt spor der kortet passer. Fjern om nødvendig det lille metallpanelet som dekker åpningen av sporet, og ta vare på skruen.

 7. Fjern antennen fra nettverkskortet.

 8. Rør ved en umalt del av datamaskinkabinettet for å lade ut eventuell statisk elektrisitet. Sett deretter nettverkskortet forsiktig inn i det åpne sporet. Vugg kortet forsiktig frem og tilbake til det sitter godt fast i sporet.

 9. Sett på plass skruen du fjernet i trinn 6, for å holde kortet på plass.

 10. Fest antennen på nettverkskortet.

 11. Lukk datamaskinkabinettet.

 12. Sett på plass alle kabler i datamaskinen, start datamaskinen, og logg på Windows. Etter en liten stund blir den nye maskinvaren automatisk oppdaget og installert i Windows, og du blir varslet når installasjonen er fullført.

Du kan nå konfigurere det trådløse nettverket.