Endre størrelsen på ikoner for å gjøre dem lettere å lese

Du kan øke størrelsen på ikonene på skjermen for å gjøre det lettere å se eller finne dem. Slik gjør du det:

Vis alle

Slik endrer du størrelsen på ikoner ved å bruke musen:

  1. Klikk Start og deretter Kontrollpanel.

  2. Kontroller at du er i klassisk visning i Kontrollpanel, og at alle ikonene vises i det. Hvis ikke klikker du Bytt til klassisk visning i venstre rute i Kontrollpanel.

  3. Klikk Skjerm for å åpne dialogboksen Egenskaper for Skjerm. Klikk kategorien Utseende og deretter Effekter.

  4. Merk av for Bruk store ikoner i dialogboksen Effekter.

  5. Klikk OK og deretter OK på nytt. Klikk Lukk.

Slik endrer du størrelsen på ikoner ved å bruke tastaturet:

  1. Vis Start-menyen ved å trykke CTRL+ESC (eller Windows-logotasten). Åpne deretter Kontrollpanel ved å trykke K.

  2. Kontroller at du er i klassisk visning i Kontrollpanel, og at alle ikonene vises i det. Hvis ikke går du til venstre rute i Kontrollpanel og åpner Bytt til klassisk visning ved å trykke TAB og deretter ENTER. Bruk piltastene til å gå til Skjerm, og trykk deretter ENTER.

  3. Gå til kategorien Utseende ved å trykke CTRL+TAB i dialogboksen Egenskaper for Skjerm. Velg Effekter ved å trykke ALT+E i kategorien Utseende.

  4. Merk av for Bruk store ikoner ved å trykke E i dialogboksen Effekter. Trykk ENTER. Gå til OK ved å trykke TAB. Trykk ENTER på nytt.

  5. Lukk Kontrollpanel ved å trykke ALT+F, L.