Bruke datamaskinen til å skrive ut, skanne og fakse

Med Microsoft Windows XP kan du bruke datamaskinen til å skrive ut på papir. Du kan også bruke en skanner til å konvertere bilder på papir til en databildefil som du enkelt kan lagre og dele. Eller du kan bruke en skriver eller skanner som inneholder en faksfunksjon, til å sende og motta elektroniske dokumenter på datamaskinen, via en telefonlinje, til eller fra en ekstern faksmaskin.

Slik skriver du ut en fil på papir

 1. Åpne dokumentet, websiden eller e-postmeldingen du vil skrive ut.

 2. Klikk Skriv utFil-menyen.

 3. Se gjennom sideområdet og antallet eksemplarer i dialogboksen Skriv ut. Hvis du vil endre utskriftskvaliteten eller andre skriverinnstillinger, klikker du Innstillinger og deretter Skriv ut.

  Windows XP skriver ut dokumentet.

Slik skanner du med veiviseren for skanner og kamera

 1. Legg dokumentet du vil skanne, inn i skanneren.

 2. Klikk Start, Alle programmer, Tilbehør og deretter Veiviser for skanner og kamera.

 3. Veiviseren for skanner og kamera vises. Klikk Neste.

 4. Klikk det alternativet under Bildetype på siden Velg skanningsinnstillinger som samsvarer best med papiret du skanner, og klikk deretter Neste.

 5. Skriv inn et navn for bildet på siden Navn og plassering for bildene, velg JPG som filformat, velg mappen der du vil lagre det skannede bildet, og klikk deretter Neste.

 6. Windows XP skanner dokumentet. Klikk IngentingAndre alternativer-siden. Klikk deretter Neste.

 7. Du kan vise det skannede dokumentet ved å klikke den viste koblingen på siden Fullføre veiviseren for skanner og kamera. Hvis du ikke er fornøyd med resultatene, klikker du Tilbake for å gå tilbake til siden Velg skanningsinnstillinger. Juster innstillingene, og prøv å skanne på nytt. Gjenta til du er fornøyd. Klikk Fullfør for å lukke veiviseren og åpne mappen som inneholder det skannede dokumentet.

  Når du har skannet et dokument, kan du sende det til andre via e-post eller telefaks.

Slik fakser du

Du kan sende og motta telefakser ved hjelp av datamaskinens telefaks/modem. Hvis dokumentet du vil fakse, er på papir, skanner du det først og sender deretter det skannede bildet. Når du mottar en telefaks, lagres den som en bildefil på datamaskinen, og du kan lagre den eller skrive den ut.

Du klargjør datamaskinen for sending og mottak av telefakser ved først å koble datamaskinens modem til telefonlinjen med en standard telefonledning. Klargjør deretter datamaskinen.

Vis alle

Slik installerer du fakskomponenten

 1. Logg på som datamaskinadministrator. Hvis du ikke er sikker på om kontoen din er en administratorkonto, kan du prøve å installere fakskomponenten. Hvis kontoen din ikke har rettigheter som datamaskinadministrator, får du en melding om det, og installasjonen stopper.

 2. Klikk Start, og klikk deretter Kontrollpanel.

 3. Klikk Legg til eller fjern programmer i Kontrollpanel.

 4. Klikk Legg til / fjern Windows-komponenter for å starte veiviseren for Windows-komponenter.

 5. Merk av for Fakstjenester i Komponenter-listen, og klikk deretter Neste. Hvis det allerede er merket av for Fakstjenester, klikker du Avbryt. Du trenger ikke å installere fakskomponenten.

 6. Fakskomponenten installeres. Hvis du blir bedt om det, setter du inn CDen med Microsoft Windows XP og klikker deretter OK.

 7. Klikk Fullfør og deretter Lukk. Gå videre til neste del for å konfigurere fakstjenesten.

Slik konfigurerer du fakstjenesten

 1. Klikk Start, Alle programmer, Tilbehør, Kommunikasjon, Telefaks og deretter Fakskonsoll.

 2. Veiviseren for fakskonfigurasjon starter. Klikk Neste.

 3. Skriv inn informasjonen du vil ha med på faksforsiden, på siden Informasjon om avsender. Du trenger ikke å fylle ut alle boksene. Klikk deretter Neste.

 4. Veiviseren for fakskonfigurasjon viser siden Velg enhet for sending eller mottak av telefakser. Merk av for Aktiver mottak hvis du skal kunne motta innkommende telefakser. Hvis telefonlinjen du koblet til datamaskinen, bare er for telefakser, klikker du Automatisk svar etter. Hvis du vil svare på innkommende telefakser manuelt, klikker du Manuelt svar. Klikk deretter Neste.

 5. På siden Sendeabonnementsidentifikator (TSID) skriver du inn informasjonen du vil bruke, i TSID-boksen. Dette er vanligvis et faksnummer og enten et bedriftsnavn eller ditt eget navn. Klikk Neste.

 6. På siden Mottaksabonnementsidentifikator (CSID) skriver du inn informasjonen i CSID-boksen. CSIDen du skriver inn, vises på faksmaskinen som telefaksen kommer fra. Dette nummeret hjelper deg å bekrefte at du sender telefaksen til riktig mottaker. CSIDen er vanligvis den samme som TSIDen. Klikk Neste.

 7. Velg om du vil skrive ut en telefaks automatisk på siden Alternativer for ruting. Hvis du ikke skriver ut innkommende telefakser automatisk, er de tilgjengelige i fakskonsollen. Merk av for Skriv ut på hvis du vil at hver av telefaksene du mottar, skal skrives ut automatisk. Klikk deretter Neste.

 8. Klikk Fullfør på siden Fullføre veiviseren for fakskonfigurasjon.

 9. Veiviseren for fakskonfigurasjon lukkes, og et Windows-sikkerhetsvarsel åpnes. Hvis du blir spurt om det, klikker du Fjern blokkering.

  Datamaskinen er nå klar til å sende og eventuelt motta telefakser. Du kan bruke fakskonsollen til å bla gjennom innkommende eller utgående telefakser, eller til å motta en telefaks manuelt.

Slik sender du en telefaks

 1. Åpne dokumentet, websiden eller e-postmeldingen du vil fakse.

 2. Klikk Skriv utFil-menyen.

 3. Klikk Telefaksunder Velg skriver i dialogboksen Skriv ut, og klikk deretter Skriv ut.

 4. Klikk Neste på siden Velkommen til veiviseren for sending av telefaks.

 5. Skriv inn mottakernavnet i Til-boksen på siden Informasjon om mottaker. Skriv inn mottakerens faksnummer i Faksnummer-boksen. Hvis du vil sende telefaksen til flere mottakere, skriver du inn mottakerinformasjonen i de passende boksene, og deretter klikker du Legg til. Mottakeren vises i listen, og boksene tømmes, slik at du kan angi informasjon om flere mottakere. Klikk Neste når du er ferdig med å legge til mottakere.

 6. Merk av for Velg en forsidemal med følgende informasjon på siden Forberede forsiden. Klikk malen du vil bruke, i Forsidemal-listen. Fyll ut Emnelinje-boksen og eventuelt Notat-boksen. Klikk deretter Neste.

 7. Klikk NesteTidsplan-siden.

 8. Klikk Fullfør på siden Fullføre veiviseren for sending av telefaks.

  Datamaskinen kobles automatisk til den eksterne faksmaskinen, og telefaksen sendes med en forside. Hvis originalen er på papir, skanner du den først og fakser deretter det skannede bildet.

Slik viser du telefakser du har mottatt

 1. Klikk Start, Alle programmer, Tilbehør, Kommunikasjon, Telefaks og deretter Fakskonsoll.

 2. Klikk Innboks i fakskonsollen. Mottatte telefakser vises i ruten til høyre.

Slik mottar du en telefaks manuelt

 1. Klikk Start, Alle programmer, Tilbehør, Kommunikasjon, Telefaks og deretter Fakskonsoll.

 2. Klikk Fil, og klikk deretter Motta en faks nå.

  Faksovervåking åpnes og venter på den innkommende telefaksen. Når telefonen ringer, svarer Faksovervåking automatisk, kobler til den eksterne faksmaskinen og mottar telefaksen. Når du har mottatt telefaksen, kan du la Faksovervåking stå åpen for å motta flere telefakser automatisk, eller du kan lukke den for å motta telefakser manuelt.