Konfigurere skjermbeskytteren

Skjermbeskyttere kan bidra til å beskytte skjermen mot slitasje ved å vise et skjermbilde som endres konstant, når datamaskinen ikke er i bruk.

Slik endrer du skjermbeskytteren

  1. Høyreklikk skrivebordet, og klikk deretter Egenskaper.

  2. Klikk kategorien Skjermbeskytter i dialogboksen Egenskaper for skjerm.

  3. Klikk rullegardinlisten Skjermbeskytter, og klikk deretter en skjermbeskytter.

  4. Klikk Forhåndsvisning for å se hvordan skjermbeskytteren vil se ut på skjermen.

  5. Beveg på musen eller trykk på en tast for å gå tilbake til dialogboksen Egenskaper for skjerm. Gå tilbake til trinn 3 for å prøve en annen skjermbeskytter.

  6. Klikk Innstillinger for å endre standardatferden for den valgte skjermbeskytteren. (Hver skjermbeskytter har sin egen dialogboks med innstillinger.) Klikk deretter OK.

  7. I Vent-boksen skriver du inn hvor mange minutter datamaskinen skal vente før skjermbeskytteren startes, etter at du sist berørte tastaturet eller musen.

  8. Hvis du er den eneste personen som bruker datamaskinen, og hvis du ikke er bekymret for sikkerheten, fjerner du merket for Vis velkomstskjerm ved gjenopptakelse. Ellers lar du dette merket stå.

  9. Klikk OK.

Den valgte skjermbeskytteren startes i Windows XP hvis datamaskinen har vært inaktiv i det angitte antallet minutter. Du kan også aktivere skjermbeskytteren umiddelbart. Du stopper skjermbeskytteren ved å bevege på musen eller trykke en tast.