Aktivere høykontrast for å forbedre skjermoppløsningen

Gjør skjermen lettere å lese med et fargevalg med høy kontrast. Du kan øke skjermkontrasten med en alternativ fargekombinasjon eller endre skriftstørrelser for å gjøre tekst lettere å lese.

Vis alle

Slik aktiverer du høykontrast ved å bruke musen:

 1. Klikk Start og deretter Kontrollpanel.

 2. Kontroller at du er i klassisk visning i Kontrollpanel, og at alle ikonene vises i det. Hvis ikke klikker du Bytt til klassisk visning i venstre rute i Kontrollpanel.

 3. Klikk Tilgjengelighetsalternativer for å åpne dialogboksen Tilgjengelighetsalternativer. Klikk kategorien Skjerm, og merk av for Bruk Høykontrast.

 4. Klikk Innstillinger for å åpne dialogboksen Innstillinger for Høykontrast. Merk av for alternativene du vil bruke.

 5. Klikk OK og deretter OK på nytt. Klikk Lukk.

Slik aktiverer du høykontrast ved å bruke tastaturet:

 1. Vis Start-menyen ved å trykke CTRL+ESC (eller Windows-logotasten). Åpne deretter Kontrollpanel ved å trykke K.

 2. Kontroller at du er i klassisk visning i Kontrollpanel, og at alle ikonene vises i det. Hvis ikke går du til venstre rute i Kontrollpanel og åpner Bytt til klassisk visning ved å trykke TAB og deretter ENTER. Bruk piltastene til å gå til Tilgjengelighetsalternativer, og trykk deretter ENTER.

 3. Gå til kategorien Skjerm ved å trykke CTRL+TAB i dialogboksen Tilgjengelighetsalternativer, og merk deretter av for Bruk Høykontrast ved å trykke U.

 4. Trykk S for Innstillinger.

 5. Velg Bruk hurtigtast ved å trykke U i dialogboksen Innstillinger for Høykontrast. Velg et fargevalg med høy kontrast ved å trykke G og deretter PIL OPP eller PIL NED. Trykk ENTER to ganger for å lagre innstillingene og lukke dialogboksene.

 6. Lukk Kontrollpanel ved å trykke ALT+F, L.