Personvernerklæring for ekte Microsoft-programvare

Sist oppdatert: juni 2013

Microsoft er opptatt av å beskytte dine personlige opplysninger og bidra til å beskytte sine kunder og partnere mot piratprogramvare. Hvis du bruker et riktig lisensiert, ekte eksemplar av Microsoft-programvare, er det enklere å sikre at du har tilgang til alle de nyeste funksjonene og oppdateringene fra Microsoft.

Verktøyene i den ekte Microsoft-programvaren (som kalles Windows Genuine Advantage i Windows XP og Windows Activation Technologies i Windows Vista og Windows 7), omfatter følgende:

 • Validering, som avgjør om du har et riktig lisensiert eksemplar av Microsoft-programvaren. Validering oppdager og kan deaktivere "aktiveringsutnyttelser", som er programvare som omgår produktaktiveringer, valideringer og lisensieringskomponenter fra Microsoft. Hvis det finnes aktiveringsutnyttelser, er dette en indikasjon på at en programvare- eller maskinvareleverandør kan ha foretatt ulovlige endringer i ekte Microsoft-programvare for å kunne selge piratprogramvare. Aktiveringsutnyttelser kan forstyrre den vanlige driften av programvaren.

 • Varslinger, som viser regelmessige påminnelser, for eksempel hvis det er problemer med Windows-lisenskomponentene eller hvis det finnes en nyere oppdateringspakke for Windows-programvaren. Foreløpig tilbys varslingskomponenten i Windows XP, Windows Vista og Windows 7, og i utvalgte land, i Office XP, Office 2003 og Office 2007.

 • Windows Activation Exploit Detection Update for Windows Vista og Update to Activation Technologies for Windows 7, som brukes til å gjennomsøke datamaskinen på jakt etter kjente aktiveringsutnyttelser og varsle deg hvis aktiveringsutnyttelser blir funnet.

Disse verktøyene er utformet for å være en permanent del av Microsoft-programvaren, for å oppmuntre til bruk av riktig lisensiert programvare på en effektiv måte.

Hvilke data samles inn?

For at det skal være enklere for deg å validere programvaren, må verktøyene for ekte Microsoft-programvare samle inn en bestemt mengde konfigurasjons- og statusinformasjon fra datamaskinen. Verktøyene samler ikke inn navn, adresse eller e-postadresse.

Verktøyene samler inn følgende informasjon:

 • Datamaskinmerke og -modell

 • Standard datamaskininformasjon omfatter vanligvis IP-adresse, operativsystemversjon, programvareversjon, nettleserversjon, regionale innstillinger og språkinnstillinger.

 • Et unikt tall som verktøyene har tilordnet datamaskinen din (GUID – globalt unik identifikator)

 • Produktnøkkel (som er hashet) og produkt-ID

 • BIOS-navn, versjonsnummer og versjonsdato

 • Serienummer for harddiskvolum (som er hashet)

 • Om installasjonen var vellykket hvis det ble utført en installasjon

 • Resultatet av valideringskontrollen, innbefattet feilkoder og informasjon om eventuelle aktiveringsutnyttelser og eventuell beslektet skadelig eller uautorisert programvare som er funnet eller deaktivert, deriblant:

  • Identifikatoren for aktiveringsutnyttelsen

  • Gjeldende status for aktiveringsutnyttelsen, for eksempel om den er renset eller satt i karantene

  • Identifikasjon av produsenten av originalutstyret

  • Filnavnet til aktiveringsutnyttelsen og hash-koden til filen, i tillegg til en hash-kode av beslektede programvarekomponenter som kan indikere tilstedeværelse av en aktiveringsutnyttelse

 • Navnet til og en hash-kode av innholdet i datamaskinens oppstartsinstruksjonsfil (ofte kalt oppstartsfil) som hjelper oss å finne aktiveringsutnyttelser som endrer denne filen.

Når blir data samlet inn?

Verktøy for ekte Microsoft-programvare samler inn dataene som er beskrevet ovenfor, med følgende intervaller:

 • For maskiner som kjører Windows Vista SP1 og nyere oppdateringspakker, samles data inn etter at Windows Activation Exploit Detection Update for Windows Vista er installert. I tillegg blir data samlet inn og sendt til Microsoft hver 30. dag, selv om det ikke er oppdaget noen aktiveringsutnyttelser. Ingen data blir sendt fra Windows Vista RTM.

 • For maskiner som kjører Windows 7, samles data inn etter at Update to Windows Activation Technologies for Windows 7 er installert. I tillegg blir data samlet inn og sendt til Microsoft hver 90. dag, selv om det ikke er oppdaget noen aktiveringsutnyttelser. Hvis Update to Windows Activation Technologies for Windows 7 oppdager at det er foretatt ulovlige endringer i viktige Windows-filer, blir dataene som er samlet inn fra den aktuelle maskinen, sendt hver sjuende dag helt til Windows blir ekte.

Obs! Flere opplysninger om hvilke data som samles inn under aktiveringen av Microsoft-programvare, finnes i personvernerklæringen for det aktuelle produktet.

Hvordan blir disse dataene brukt?

Vi bruker informasjonen til å gjøre følgende:

 • Forhindre at programvaren brukes med mangelfull lisens.

 • Forbedre programvaren og tjenestene.

 • Utarbeide samlet statistikk.

Det kan også hende at vi deler samlede data med andre, for eksempel maskinvare- og programvareleverandører og volumlisensinnehavere, for å bidra til å beskytte lisensnøklene deres. Microsoft verken bruker eller deler denne informasjonen for å identifisere eller kontakte deg, med unntak av for å forhindre og utbedre den ulisensierte bruken av produktet.

Hvilke kontroller er tilgjengelige?

Brukerne kan tilpasse enkelte aspekter ved varslingskomponenten på Windows XP. Hvis komponenten er installert, høyreklikker du varslingsikonet i systemstatusfeltet for å få mer informasjon om tilgjengelige kontroller.

Endringer i personvernerklæringen

Vi oppdaterer av og til denne personvernerklæringen. Når vi gjør det, oppdaterer vi også datoen for Sist oppdatert øverst i personvernerklæringen. Vi oppfordrer deg til å se gjennom denne personvernerklæringen med jevne mellomrom, for å holde deg oppdatert på hvordan Microsoft beskytter informasjonen din.

Mer informasjon

Hvis du har spørsmål om denne erklæringen eller du mener at vi ikke har overholdt den, kan du kontakte oss ved å fylle ut vårt nettskjema. Du kan også sende e-post til følgende adresse:

Microsoft Privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052, USA