Ekte Windows

Denne artikkelen gjelder en annen versjon av Windows enn den du bruker.

Finn ut mer om versjonen din

Få svar på vanlige spørsmål om ekte Windows

Generelle spørsmål

Vis alle

Jeg ser meldinger om at Windows kanskje ikke er ekte. Hvordan løser jeg dette?

Hvis du ser varsler om at eksemplaret av Windows som er installert på PCen din, kanskje ikke er ekte, eller at det er mulig du har piratprogramvare, er det sannsynlig at eksemplaret ditt av Windows ikke ble aktivert på riktig måte eller ikke er ekte av andre grunner. Du kan løse dette ved å klikke varselet og følge instruksjonene enten for å reparere Windows, eller – hvis du ved en feiltagelse har fått piratprogramvare – kjøpe et ekte eksemplar av Windows.

Frem til du har løst problemet, får du regelmessige påminnelser om at Windows ikke er ekte. Det kan også hende at skrivebordet blir svart slik at disse meldingene vises tydeligere. Du kan tilbakestille det, men hvert 60. minutt blir skrivebordet svart igjen, helt til problemet er løst.

Uavhengig av ekthetsstatusen vil Windows likevel kunne få kritiske sikkerhetsoppdateringer. Tilgangen til valgfrie oppdateringer eller fordeler som bare er tilgjengelige for kunder med ekte Windows, for eksempel Microsoft Security Essentials, kan imidlertid være begrenset.

Hvordan kontrollerer jeg at Windows er ekte?

Sørg for å kjøpe Windows eller en PC som har Windows forhåndsinstallert, enten direkte fra Microsoft eller fra en lokal eller nettbasert forhandler som du kjenner til og stoler på. Se også etter viktige tegn på at Windows er ekte, for eksempel en ekthetsgaranti, en lisensbevisetikett og et heldekkende hologram. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Hva du bør se etter.

Kan jeg installere eksemplaret mitt av Windows på mer enn én PC?

Du kan ikke installere Windows på flere datamaskiner enn lisensvilkårene for Microsoft-programvaren tillater. Vanligvis kan du følge regelen om at bare ett eksemplar av Windows kan installeres på én PC. Se Aktivere Windows 7: vanlige spørsmål og nettstedet til Microsoft Volumlisensiering hvis du vil vite mer.

Jeg bestilte en pakke med ekte Windows-programvare på nettet, men jeg har ikke fått den ennå. Hva skal jeg gjøre?

Du kan se i søppelpostmappen din om du har fått en ordrebekreftelse på e-post, eller du kan kontakte kundestøtte.

Finne produktnøkkelen

Avhengig av hvor du befinner deg og hvilken betalingsmåte du har valgt finner du produktnøkkelen på ett av følgende steder:

 • På ordrebekreftelsessiden for Microsoft

 • I e‑postmeldingen som ble sendt til adressen du brukte da du bestilte

 • I en kobling i e‑postmeldingen til en ordrestatusside

 • På følgeseddelen som fulgte med pakken med ekte Windows-programvare som du bestilte på nettet

Kan datamaskinen få kritiske sikkerhetsoppdateringer selv om den kjører Windows-programvare som ikke er ekte?

Ja. Uavhengig av ekthetsstatusen vil du likevel kunne få kritiske sikkerhetsoppdateringer. Hvis eksemplaret av Windows ikke er ekte, vil du imidlertid ikke kunne installere mange oppdateringer som bare er for kunder med ekte Windows, deriblant Microsoft Security Essentials. Microsoft anbefaler på det sterkeste at du skaffer deg ekte Microsoft-programvare umiddelbart, slik at du får en tryggere dataopplevelse.


Aktivering og validering

Vis alle

Hva er aktivering?

Aktivering kobler produktnøkkelen din til maskinvarekonfigurasjonen og brukes til å bekrefte at ditt eksemplar av Windows ikke er brukt på flere datamaskiner enn lisensvilkårene for Microsoft-programvaren tillater. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lære hvordan du installerer, oppgraderer og aktiverer Windows, , eller se Aktivere Windows 7: vanlige spørsmål.

Hvis Windows ikke er ekte, finner du informasjon på valideringsresultatsiden om hvorfor Windows ikke var ekte, i tillegg til instruksjoner for hvordan du kan løse problemet på en rask og enkel måte. Ingen personlige opplysninger samles inn. Hvis du vil vite mer om hvilken informasjon som samles inn og hvordan den brukes, kan du se personvernerklæringen for ekte Microsoft-programvare.

Hva er validering?

Validering er en nettbasert prosess som brukes til å bekrefte at eksemplaret ditt av Windows er ekte. Validering støttes for enkelte versjoner av Windows. Det kan hende at eksemplaret av Windows må valideres før du kan få nedlastinger og enkelte oppdateringer fra Microsoft, som er forbeholdt PCer som kjører ekte Windows. Windows kan også be deg om å kjøre ekthetskontroll hvis aktiveringen ikke ble fullført på riktig måte. Alle kunder får tilgang til sikkerhetsoppdateringer ved hjelp av Automatiske oppdateringer.

Hvis eksemplaret av Windows ikke valideres som ekte, finner du informasjon på valideringsresultatsiden om hvorfor Windows ikke var ekte, i tillegg til instruksjoner for hvordan du kan løse problemet på en rask og enkel måte. Ingen personlige opplysninger samles inn. Hvis du vil vite mer om hvilken informasjon som samles inn og hvordan den brukes, kan du se personvernerklæringen for ekte Microsoft-programvare.

Nettbasert validering støttes av alle utgaver av Windows 7 og Windows Vista samt følgende utgaver av Windows XP: Windows XP Home Edition, Windows XP Professional (med unntak av Windows XP Professional x64 Edition), Windows XP Starter Edition og Windows XP Media Center Edition.

Hva er de mest vanlige årsakene til at Windows ikke blir validert som ekte?

Det er noen få vanlige scenarier for hvorfor Windows som kjører på en PC, blir validert som uekte.

 • Etter reparasjoner. Det kan hende at du begynner å få meldinger på skrivebordet om at Windows ikke er ekte etter at PCen er blitt reparert. Valideringen kan mislykkes etter en reparasjon ettersom enkelte reparasjoner krever at Windows installeres på nytt, og under denne prosessen kan det hende at personen som reparerte PCen, brukte en annen produktnøkkel til å aktivere Windows enn den som ble brukt til å aktivere Windows da det opprinnelig ble installert. Det kan hende at du ikke ser varsler om at Windows ikke er ekte før etter at du forsøker å laste ned noe fra Microsoft Download Center som krever validering, og valideringen mislykkes. Windows kan bli validert som ekte hvis du skriver inn den opprinnelige produktnøkkelen på nytt for å aktivere Windows på riktig måte.

Ved andre scenarier må du sannsynligvis kjøpe ekstra Windows-lisenser for at programvaren skal bli validert som ekte.

 • Én lisens = én PC. En annen vanlig årsak til at Windows ikke blir validert som ekte, skjer når du prøver å installere Windows på flere datamaskiner enn lisensen din tillater. Hvis du for eksempel kjøpte ett eksemplar av Windows og installerte det på mer enn én PC, kan det hende at nettbasert validering mislykkes ettersom produktnøkkelen allerede er brukt på en annen datamaskin. For de fleste eksemplarer av Windows kan du vanligvis følge regelen om at bare ett eksemplar av Windows kan installeres på én PC. Gå til nettstedet for Microsoft Volumlisensiering hvis du vil finne ut mer om hva lisensen din tillater.

 • Piratprogramvare. Valideringen mislykkes også hvis du ved en feiltagelse har skaffet deg og installert Windows-piratprogramvare. Ettersom det kan være vanskelig å oppdage piratprogramvare, kan Microsofts‌ nettsted Hvordan vet jeg det? hjelpe deg må identifisere piratprogramvare og sende inn en rapport om piratprogramvare. Mislykket validering er også vanlig for Windows-piratprogramvare som er kjøpt enkeltvis, for eksempel på et auksjonsnettsted, eller som er installert på en brukt PC som er kjøpt på Internett eller privat. Husk å be selgeren om å ta med den opprinnelige Windows-platen og ekthetsgarantien.

Microsoft har spesialtilbud for ekte programvare. Hvis valideringen mislykkes for Windows-programvaren som kjører på PCen din, kan du kjøpe ekte Windows direkte fra valideringsresultatsiden som vises.

Hvordan får jeg mer hjelp til å aktivere Windows?

Hvem du skal kontakte for å få kundestøtte, avhenger av hvilken måte du kjøpte Windows på:

 • Hvis du kjøpte en ny PC der Windows var forhåndsinstallert, kan PC-produsenten hjelpe deg med aktiverings- eller valideringsproblemer i forbindelse med Windows. Vis en liste over kontakttelefonnumre for produsenter i ditt område.

 • Hvis du kjøpte Windows separat, for eksempel fra en autorisert forhandler eller en venn, bruker du kontakttelefonnumrene du får oppgitt under aktiveringsprosessen, for å få mer hjelp fra Microsoft i ditt område.

Fungerer valideringsprosessen med nettlesere som ikke er fra Microsoft?

Ja. Du kan fullføre valideringsprosessen ved hjelp av nettlesere som ikke er fra Microsoft, men da validerer du med den alternative metoden, som er å kjøre en liten kjørbar fil. Plugin-modulen for nettleseren gir samme Windows-validering som ActiveX-kontrollene.

Mozilla Firefox-brukere: Selv om instruksjonene for den kjørbare filen for valideringsverktøyet sier at du skal åpne eller kjøre filen fra den nåværende plasseringen, gir ikke Firefox deg noen av disse alternativene. I stedet kan du lagre filen på PCen, og deretter dobbeltklikke filen for å kjøre den. Hvis du trenger hjelp i forbindelse med tekniske problemer relatert til plugin-moduler for nettlesere, kan du se diagnostikk for ekte Microsoft-programvare.

Hva er en ActiveX-kontroll, og hvorfor er den nødvendig når Windows skal valideres?

ActiveX-kontroller er komponenter som brukes av Internet Explorer. Disse kontrollene eller "tilleggene" forbedrer nettlesingsopplevelsen ved å tillate animering og hjelpe til med oppgaver som installasjon av sikkerhetsoppdateringer fra Microsoft Update eller validering av ekte Microsoft-programvare. Valideringsprosessene for Windows bruker en ActiveX-kontroll til å kontrollere om programvaren din er ekte. Første gang du kjører validering fra Windows eller ber om en nedlasting av ekte Windows fra Microsoft Download Center eller Microsoft Update, blir du bedt om å installere en ActiveX-kontroll. ActiveX-kontrollene som brukes av ekte Windows-validering, er signert av Microsoft Corporation. Hvis du ikke ser tilstrekkelig bevis på Microsoft-signaturen, bør du ikke laste ned kontrollen. Hvis en ActiveX-kontroll ikke inneholder en gyldig utgiversignatur, ser du en sikkerhetsadvarsel i Internet Explorer, og du kan ikke laste ned kontrollen på PCen.

Når eksemplaret av Windows som kjører på PCen din er validert, opprettes en forbindelse mellom produktnøkkelen som er installert på PCen, og maskinvarekonfigurasjonen. Hvis du validerer Windows på nytt med samme produktnøkkel, utfører valideringstjenesten er rask kontroll for å påse at forbindelsen fortsatt samsvarer. Dette er for å sikre at Windows eller Office er riktig aktivert og ikke i bruk på flere datamaskiner enn lisensvilkårene for programvaren tillater. Ingen personlige opplysninger samles inn av valideringstjenesten. Les personvernerklæringen for ekte Microsoft-programvare.

Hvis du har problemer med å kjøre ActiveX-kontrollen, kan du bruke koblingen Kontakt oss nederst på nettsidene til Microsoft Download Center eller ekte Microsoft-programvare for å be om mer hjelp. Det kan også hende at du får tilgang til diagnosesiden for ekte Microsoft-programvare for feilsøkingsverktøy.

Obs!  ActiveX kan ikke alltid brukes, ettersom enkelte sikkerhetsinnstillinger for nettlesere og noen selskaper ikke tillater slik bruk. På grunn av dette finnes det en annen metode for å validere programvaren, som gir samme funksjonalitet som ActiveX-kontrollene. Denne metoden innebærer å kjøre en liten kjørbar fil.


Piratprogramvare

Vis alle

Hvordan rapporterer jeg piratprogramvare?

Piratprogramvare skader godtroende mennesker, legitime virksomheter og økonomien. Hvis du mener at du ved en feiltagelse kan ha fått piratprogramvare, eller hvis du har informasjon om personer, virksomheter eller nettsteder som muligens selger piratprogramvare, kan du sende inn en elektronisk rapport. Microsoft behandler den innsendte rapporten konfidensielt. Dessuten bruker Microsoft mye tid og krefter på å bekjempe piratprogramvare, så du kan stole på at vi kommer til å iverksette nødvendige tiltak som svar på rapporten din.

Hvis du vil rapportere om piratprogramvare, kan du gå til Microsofts nettsted Hvordan vet jeg det?.

Jeg har kjøpt Windows-piratprogramvare ved en feiltagelse. Hvordan kan jeg rapportere personen eller virksomheten som solgte den til meg?

Piratprogramvare skader godtroende mennesker, legitime virksomheter og økonomien. Hvis du har kjøpt piratprogramvare ved en feiltagelse, kan du hjelpe Microsoft å bekjempe dette problemet ved å fylle ut en rapport om piratprogramvare på Microsofts nettsted Hvordan vet jeg det?. Microsoft arbeider hardt for å beskytte dine personlige opplysninger. Les personvernerklæringen for ekte Microsoft-programvare hvis du vil vite mer.

Hva om jeg får søppelpost som tilbyr noe som ser ut til å være Windows-piratprogramvare?

Hvis du mottar tvilsomme tilbud på Microsoft-programvare, kan du videresende dem til piracy@microsoft.com.


Virksomheter og organisasjoner

Vis alle

Hvordan aktiverer jeg Windows for virksomheten eller organisasjonen min?

De fleste virksomheter og organisasjoner som har en IT-ekspert, bruker volumaktivering til å aktivere Windows i datamiljøene. Aktivering er en enkel og nødvendig side ved distribusjonen, som etablerer relasjonen mellom produktnøkkelen og et eksemplar av programvaren på en enhet som lisensrettighetene gjelder for. Volumaktivering er en løsning for å håndtere aktivering i infrastrukturen til en virksomhet eller organisasjon for Windows 7 og Windows Server 2008 R2 og nyere versjoner. Ved hjelp av volumaktivering kan IT-eksperter integrere og administrere aktivering som en del av distribusjonen og den vanlige systemadministrasjonen, og brukerne vil ikke vil merke noe til dette.

Du kan bruke en hvilken som helst kombinasjon av metoder til å aktivere PCer, avhengig av organisasjonens og nettverksinfrastrukturens behov, deriblant:

 • En lokal aktiveringstjeneste, kalt Key Management Service (KMS), i miljøet.

 • En multiaktiveringsnøkkel (MAK), som brukes til å fullføre aktivering direkte med Microsoft.

Hvilken aktiveringsmetode som blir valgt, avhenger av organisasjonen og nettverksinfrastrukturen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du planlegger en volumaktiveringsdistribusjon, kan du se veiledningen for planlegging av volumaktivering. Du finner mer informasjon i Windows sitt volumaktiveringssenter på TechNet (bare på engelsk).

 • Du må ha fullversjonen av Windows-lisensen før du bruker oppgraderingslisensen.

 • Du kan få multiaktiveringsnøkler via MSPP/MAPS-, MSDN/TechNet-abonnementer, og lisensavtaler for aktivt volum.

 • Du kan også få nøklene til disse (KMS og MAK) på Windows sitt volumaktiveringssenter.

Hvordan kan jeg hjelpe virksomheten eller organisasjonen min med å få ekte Windows hvis vi har kjøpt piratprogramvare ved en feiltagelse?

Selv ved avansert planlegging, iscenesatt distribusjon, avanserte administrasjonsprosesser og gode hensikter kan dere likevel oppdage at dere bruker uekte og ikke-lisensiert programvare i virksomhetens datamiljø. Microsoft tilbyr GGWA-lisensløsninger (Get Genuine Windows Agreement) som kan brukes i slike scenarier for å hjelpe virksomheten med å få ekte programvare.

 • Kundestøtte kan kjøpes enten fra Microsoft eller en storkundeforhandler for Microsoft. Kontakt lisensrepresentanten din for å få mer informasjon.

 • Minimum fem lisenser må kjøpes.

Hva gjør jeg hvis jeg ikke har nok lisenser til virksomheten eller organisasjonen min?

Hvis du vil finne ut mer om ekte Windows for virksomheten eller organisasjonen din og hvordan du får tak i flere lisenser, kan du se ekte Windows-løsninger for virksomheten.