Hvordan vet jeg at Microsoft Security Essentials kjører på PCen?

Når du har installert Microsoft Security Essentials på PCen, kan du lukke hovedvinduet og la det kjøre i bakgrunnen. Microsoft Security Essentials fortsetter å kjøre på PCen for å overvåke den og bidra til å beskytte den mot trusler.

Du ser at Microsoft Security Essentials kjører når det vises meldinger i systemstatusfeltet til høyre på oppgavelinjen i Windows. Disse meldingene varsler deg om potensielle trusler som Microsoft Security Essentials har oppdaget.

Du får også andre varsler når sanntidsbeskyttelsen er slått av, når du ikke har oppdatert virus- og spionprogramdefinisjonene på noen dager, eller når oppgraderinger til programmet blir tilgjengelig. Microsoft Security Essentials viser også en kort melding for å gjøre deg oppmerksom på at PCen gjennomsøkes.

Du kan også se på ikonet for Microsoft Security Essentials som vises i systemstatusfeltet.

Tips!

Hvis du ikke ser ikonet for Microsoft Security Essentials i systemstatusfeltet, kan du klikke pilen i systemstatusfeltet for å vise skjulte ikoner.

Fargen på ikonet gjenspeiler PCens nåværende status:

  • Grønt viser at PCens status er "beskyttet".

  • Gult viser at PCens status er "potensielt ubeskyttet".

  • Rødt viser at PCens status er "utsatt for fare".