Bekrefte Outlook.com-kontoen

Utsendere av søppelpost bruker iblant automatiserte programmer til å opprette Microsoft Outlook-kontoer eller andre e-postkontoer for deretter å sende søppelpost til andre. Det er derfor du blir bedt om å bekrefte kontoen første gang du prøver å sende en e-postmelding fra Outlook.

Når du klikker bekreftelseskoblingen, blir du bedt om å skrive inn en rekke tilfeldige tegn som vises på et bilde. (Du kan høre en lydfil der tegnene blir lest opp, hvis du foretrekker det.)

Når du skriver inn tegnene slik de vises, beviser du at du er et menneske og ikke et automatisert program. Outlook vil noen ganger be deg bekrefte kontoen på nytt, bare for å kontrollere at du fortsatt er deg, og at kontoen ikke blir misbrukt av andre til å sende ut søppelpost.

Gå til Outlook.com

Andre ressurser

Enkle instruksjoner for vanlige oppgaver.
Grunnleggende om Outlook.com

Ser du etter hjelp med Outlook-skrivebordsappen?
Søk i Office-støtten

Trenger du mer hjelp?
Still spørsmålet ditt i Community-foraene

Har du ideer til Outlook.com?
Gi oss tilbakemelding

Får du ikke tilgang til Outlook.com?
Kontroller tjenestestatus